Apie mus

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau MAATC) įsteigtas 2003 m. sausio 16 d. Įmonės steigėjai ir akcininkai: Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė.

Akcininkai pavedė MAATC sukurti, administruoti ir valdyti racionalią, valstybės remiamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą (RATS), tenkinančią visuomenės poreikius, Europos sąjungos (ES) ir Lietuvos teisės ir norminių aktų reikalavimus, apsaugančios gamtą ir žmonių sveikatą nuo taršos atliekomis poveikio.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro funkcijos:

 • Užtikrinti Finansiniame Memorandume ISPA priemonei Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 dėl projekto „Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ rodiklių įgyvendinimą.
 • Įdiegti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, vadovaujantis Projekto apimtyje parengtu ir savivaldybių tarybose patvirtintu modeliu.
 • Parengti ir pateikti tvirtinti Savivaldybių Atliekų tvarkymo taisyklių projektus.
 • Parengti ir pateikti tvirtinti Regioninio ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų projektus.
 • Parengti reglamentus regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų eksploatacijai
 • Parengti konkursų dokumentus atliekų tvarkymo paslaugoms pirkti (atliekų surinkimo operatoriams, regioninio sąvartyno operatoriaus, aikštelių operatoriams) ir vykdyti operatorių parinkimą bei pasirašyti atitinkamas sutartis.
 • Parengti ir įgyvendinti verslo planą su mokesčių administravimo sistema.Administruoti ir valdyti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinant efektyvų Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą ir kokybiškų atliekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems regiono komunalinių atliekų turėtojams:
 • Vykdyti savivaldybėms įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir užduotis komunalinių atliekų tvarkymo srityje.
 • Organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkytojų (atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo) atrankos konkursus.
 • Kontroliuoti viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, vykdyti atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą.
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti, sisteminti, atliekų tvarkymo informaciją, ja vadovaujantis tikslinti ar keisti atitinkamus dokumentus, paslaugų valdymą, vykdyti įmokų apskaitą, kontrolę ir skolų išieškojimą.
 • Reguliuoti atliekų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, kad nustatyto lygio paslaugos būtų teikiamos visame Marijampolės atliekų tvarkymo regione ir nuolat.
 • Efektyviai valdyti regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus.
 • Vykdyti atliekų sąvartynų priežiūrą po jų uždarymo.
 • Įdiegti ir įgyvendinti darnią atliekų tvarkymo reglamentavimo, administravimo, kontrolės specialistų ir atliekų tvarkymo įmonių darbuotojų, visuomenės mokymo ir švietimo sistemą.
 • Rinkti įmokas už atliekų tvarkymą ir atsiskaityti už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas.
 • Rūpintis tolimesnėmis investicijomis.
 • Pagrindinės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro funkcijos – sukurti Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemą, pastatyti naują regioninį sąvartyną, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikšteles visose penkiose savivaldybėse, uždaryti ir rekultivuoti septynis senus, neatitinkančius reikalavimų savivaldybių sąvartynus ir prižiūrėti juos po uždarymo, administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą.
 • MAATC kartu su savivaldybių administracijomis planuoja atliekų tvarkymo paslaugų plėtrą regione, o pastačiusi numatytus infrastruktūros objektus, organizuos efektyvų atliekų tvarkymo paslaugų teikimą ir plėtojimą, valstybės užduočių vykdymą bei vykdys atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę.