Atliekų priėmimo aikštelės ir regioninis sąvartynas

Čia galite rasti informaciją apie Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo įrenginius.