Atliekų išvežimo grafikai Kalvarijos savivaldybėje

Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas:

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikai: