Atliekų išvežimo grafikai Marijampolės savivaldybėje

         IŠKILUS NEAIŠKUMAMS DĖL MARIJAMPOLĖS GYVENTOJŲ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO GRAFIKŲ, PRAŠOME SKAMBINTI  ATLIEKŲ SURINKIMO OPERATORIUI UAB “ ECOSERVICE“ KONTAKTINIU TELEFONU 8 80054113.

    Gyventojų atliekų surinkimo konteinerių Marijampolės savivaldybės seniūnijose grafikas 2018-2019 metams:

Įmonių konteinerių aptarnavimo grafikai Marijampolės mieste ir savivaldybės kaimuose bei gyvenvietėse:

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikai Marijampolės savivaldybėje