Atliekų išvežimo grafikai Marijampolės savivaldybėje

         IŠKILUS NEAIŠKUMAMS DĖL MARIJAMPOLĖS GYVENTOJŲ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO GRAFIKŲ, PRAŠOME SKAMBINTI  ATLIEKŲ SURINKIMO OPERATORIUI UAB “ ECOSERVICE“ KONTAKTINIU TELEFONU 8 80054113.

    Nuo 2018-12-01 pakeistas gyventojų atliekų surinkimo konteinerių Marijampolės savivaldybės seniūnijose grafikas:

Grafikai Marijampolės mieste ir savivaldybės kaimuose bei gyvenvietėse:

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikai Marijampolės savivaldybėje