Atliekų išvežimo grafikai Šakių raj. savivaldybėje

Mišrių komunalinių atliekų grafikai Šakių mieste:

Mišrių komunalinių atliekų grafikai Šakių rajono savivaldybės kaimuose ir gyvenvietėse:

Antrinių žaliavų grafikai Šakių rajono savivaldybėje:

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikai