Atliekų išvežimo grafikai Vilkaviškio raj. savivaldybėje

Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Pakuočių ir pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikai: