Atliekų išvežimo grafikai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

 

Didžiosios ir specifinės atliekos apvažiavimo būdu Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra surenkamos dėl jų surinkimo  gyventojams iš anksto  susitarus su savo seniūnijos seniūnu.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafikai: