Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras skelbia atranką vyriausiojo buhalterio – skyriaus vadovo pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

– turėti aukštąjį universitetinį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą;

– turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

 -išmanyti norminius teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių, buhalterinės apskaitos, finansų valdymą, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą;

– gebėti savarankiškai dirbti ir vadovauti, planuoti, organizuoti savo bei pavaldinių darbą;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus, žinoti strateginio planavimo principus, mokėti strategiškai mąstyti ir veikti;

– išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

– būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklos sritį bei gebėti juos taikyti praktikoje;

– išmanyti, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles ir normas bei apsaugos sistemos reikalavimus;

– mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

– turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

   

Pretendentai bendrovei pateikia šiuos dokumentus:

– įgytą išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

– prašymą dalyvauti atrankoje (laisvos formos);

– gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką;

– savo, kaip skyriaus vadovo, 3 metų skyriaus veiklos planą ( apimtis ne daugiau kaip 2 lapai).

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (žodžiu).

 

Darbo užmokestis 1730 Eur.

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu:

 

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 17 d.

Telefonas informacijai (8 650 ) 96164.

 

Apmokestinamas popieriaus ir kartono pakuočių priėmimas sutvarkyti

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

           Nuo 2019 m. balandžio 15 d. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, įvertinęs atliekų tvarkymo kainas rinkoje, pakeitė popieriaus ir kartono pakuočių  atliekų (kodas 15 01 01) priėmimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir Marijampolės regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną sąlygas. Nuo šiol juridiniams asmenims yra nustatyta šių atliekų priėmimo sutvarkyti kaina  30 eur/toną be PVM , 36,30 euro/ toną su PVM.  Iš fizinių asmenų šios atliekos ir toliau bus priimamos sutvarkyti nemokamai. 

Administracija

Kodėl langų stiklo negalima mesti į stiklo atliekų konteinerį

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

      Marijampolės apskrityje jau beveik visos individualių namų valdos yra aprūpintos rūšiavimo konteineriais. Vis dažniau sulaukiame klausimų, kodėl į šiuos stiklo pakuočių atliekoms skirtus konteinerius negalima mesti langų stiklo ir kodėl atliekų surinkėjai, pastebėję langų stiklo atliekas šiame konteineryje, jo turinio neišveža, gyventojus ragina šį stiklą atskirti.

        Už rūšiavimo konteinerių aptarnavimą gyventojai nemoka – šias paslaugas apmoka gamintojų ir importuotojų organizacijos. Šios organizacijos lėšas pakuotėms sutvarkyti sukaupia, kai mes perkame prekes – į kiekvieno gaminio kainą yra įskaičiuoti ir pakuotės  (taros butelio, stiklainio ir pan.) sutvarkymo kaštai. Langų stiklas ir stiklo paketai  yra statybinės atliekos, todėl gamintojų ir importuotojų organizacijos atliekų surinkėjams už šio stiklo surinkimą ir sutvarkymą nemoka. Sudužusias skirtingas stiklo rūšis sunku atskirti, o skiriasi ir pakuočių stiklo bei langų stiklo perdirbimo technologijos. 

    Į rūšiavimo konteinerius, skirtus stiklo atliekoms, GALIMA MESTI : 

 •                      stiklo butelius;
 •                      stiklainius;
 •                      šios stiklo taros duženas;
 •                      stiklo indus. 
 • Pastaba: stiklo tara turi būti švari, tačiau popierinių etikečių pašalinti nereikia.

 

      Į rūšiavimo konteinerius, skirtus stiklui, NEGALIMA MESTI:

 •                         porceliano duženų;
 •                         keramikos šukių;
 •                         veidrodžių;
 •                         elektros lempučių;
 •                         ampulių;
 •                         armuoto stiklo bei stiklo lakštų;
 •                         automobilių langų stiklų;
 •                         krištolo;
 •                         dažais ir tepalais užterštų stiklo pakuočių (pavojingos        atliekos) .  
 • Pastaba:  elektros lemputes galima mesti į prekybos centruose esančias specialias dėžes; kitasne pakuočių  stiklo atliekas reikia pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, esančias visose savivaldybėse.       

                         

Vilkaviškiečių dėmesiui

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėje (DGASA)  , esančioje Šiaurės g. 46, Vilkaviškyje, iš fizinių asmenų nemokamai nedideliais kiekiais priimamos tvarkyti nedidelių gabaritų žaliosios atliekos – nupjauta žolė, ravėjimo atliekos, sugrėbti lapai, krituoliai vaisiai ir pan. DGASA aikštelė dirba II-V nuo 9 iki 18 val.; VI- nuo 9 iki 15.30 val.

   Didesnius kiekius ir  didelių gabaritų žaliąsias atliekas – šakas, krūmus ir pan. – prašome pristatyti sutvarkymui į Vilkaviškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA) , esančią Pavembrių k., Vilkaviškio raj. Ji dirba II-V nuo 9 iki 18 val., VI- nuo 9 iki 15.30 val. Žaliosios atliekos ŽAKA iš fizinių asmenų priimamos nemokamai, juridiniams asmenims už jų sutvarkymą reikia sumokėti nustatytą mokestį.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Atnaujintas mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Nuo 2018 m. balandžio 3 d. vėl veikia Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) . Atliekų vežėjai mišrias komunalines atliekas nuo 2018 m. balandžio 3 d. turi  vežti į MBA ir perduoti jas rūšiavimui ir apdorojimui.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija