Bendrovės metiniai pranešimai. Finansinės ataskaitos

2017 m. veiklos metinis pranešimas. 

2017 m. finansinės ataskaitos. Aiškinamasis raštas

–2017 m. finansinės ataskaitos.  Balansas

2017 m. finansinės atskaitos.  Nepriklausomo auditoriaus išvada

2017 m. finansinės ataskaitos.  Nuosavo kapitalo pokyčiai

2017 m. finansinės ataskaitos. Pelno- nuostolių ataskaita

2017 m. finansinės ataskaitos. Pinigų srautų  ataskaita

2016  m. veiklos metinis pranešimas.

2015 m. veiklos metinis pranešimas 

2014 m. veiklos metinis pranešimas

2013 m. veiklos metinis pranešimas