Atliekų sudėties tyrimų aktai

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose (MBA)  priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos

Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita

Į Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA) priimamų komunalinių atliekų sudėties vertinimas

2017 metai

 

2016 metai

Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos