Atliekų priėmimo deklaracijos

Atliekas pristatant į regioninį sąvartyną:

 

  • Atliekas pristatant į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles: