Naujienos

Laikinai keičiamas ŽAKA darbo laikas

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Dėl darbuotojų atostogų Marijampolės biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė 2018 m. gegužės 19 ir 26 d. (šeštadieniais) nedirbs.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

Rengiama Marijampolės savivaldybės atliekų konteinerių išdėstymo schema

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

SKELBIMAS

Rengiama  Marijampolės savivaldybės konteinerių aikštelių išdėstymo schema  

Planavimo organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1  LT-68307, Marijampolė, tel. (8 343) 90 062

El. paštas: tl.el1527493259opmaj1527493259iram@1527493259ajica1527493259rtsin1527493259imda1527493259 

Schemos rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas: tl.ak1527493259itsin1527493259abru@1527493259mda1527493259

Projekto vadovė – Rasa Bakšytė, tel. 867422435

El. paštas:  tl.ak1527493259itsin1527493259abru@1527493259etysk1527493259ab.as1527493259ar1527493259 

  Planavimo tikslai ir uždaviniai –

 • Nustatyti teritorijas, nutolusias ne toliau kaip 100-150 metrų nuo daugiabučių gyvenamųjų namų, kurios yra tinkamos komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ir /arba įkasamų konteinerių išdėstymui;
 • Numatyti konteinerių kiekį bei įvairovę reikalingą antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimui ir susisiekimo infrastruktūrą, būtiną konteinerių aptarnavimui. Įvertinti tekstilės ir maisto atliekų surinkimo poreikį.

Informacijos apie schemą teikimo tvarka:

Informaciją apie schemą teikia Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Kurtinaitis, J. Basanavičiaus a. 1  LT-68307, Marijampolė, tel.8(343)-90013.

Viešo svarstymo procedūros tvarka, vieta ir laikas:

Susipažinti su parengta schema galima Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus, J. Basanavičiaus a. 1  LT-68307 Marijampolė, 408 kabinete nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki 2018 m. gegužės 10 d.

Viešas susirinkimas, skirtas schemai aptarti, vyks 2018 m. gegužės 10 d. 12.00 val. Marijampolės  savivaldybės didžiojoje salėje.  

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Kurtinaičiui ir plano rengėjui (šiame skelbime nurodytais adresais) raštu schemos supažindinimo ir viešo svarstymo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.       

 

PRIDEDAMA:

Konteinerių išdėstymo schema:

Aikštelių sąrašas

Marijampolės miesto konteineriai

Konteinerių išdėstymo schema kaimiškose vietovėse:

Marijampoles savivaldybės kaimiškųjų vietovių konteineriai

 

 

Nedirbs didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

      Dėl perdavimo priėmimo procedūrų keičiantis operatoriams didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Kalvarijoje nepriiminės atliekų gegužės 13-14 dienomis, Šakiuose – gegužės 12-14 dienomis.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

Keičiamas didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. keičiasi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas

Marijampolės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Vokiečių g. 10, Marijampolė

Tel. 8 343 54204

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

 ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

 

Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Šiaurės g. 46,

Vilkaviškis

Tel. 8 342 20304

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

_______________________________________________________________________

 

Kazlų Rūdos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

 1. Valančiaus g. 17a,

Kazlų Rūda

Tel. 8 343 25223

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

_____________________________________________________________________

 

Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Sodų g. 15 Šakiai

Tel. 8 345 51030

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

_______________________________________________________________________

 

Kalvarijos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Šilo g. 23, Kušliškių kaimas, Kalvarijos sav. (prie uždaryto Kalvarijos sav. sąvartyno)

Tel. 8 343 23602

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

„Marijampolės švara“ pasirūpins marijampoliečių žaliosiomis atliekomis

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

       Su šylančiais orais  pradėjo augti ir žalioji masė, todėl siūlome pasinaudoti nauja paslauga Marijampolėje – žaliųjų atliekų surinkimas. Į mokestį už atliekų tvarkymą yra įskaičiuota tik  komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo  pastovioji ir kintamoji dalis. Kadangi žaliųjų atliekų tvarkymas nėra visiems gyventojams reikalinga paslauga (pavyzdžiui, gyvenantys butuose asmenys žaliųjų atliekų beveik nesukaupia) , tie, kam reikia šios paslaugos, turėtų ją už papildomą mokestį užsisakyti papildomai. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  žaliąsias atliekas kompostavimo aikštelėje  iš gyventojų  priima sutvarkyti nemokamai. Jeigu neturite galimybių į šią aikštelę, esančią Uosinės kaime, šalia regioninio sąvartyno, jas pristatyti patys, jų surinkimą ir transportavimą siūlome patikėti UAB „Marijampolės švarai“. Taigi jei gyvenate  name, kotedže ir nuolat turite rūpestį, kur  dėti nuosavoje valdoje sukauptas žaliąsias atliekas,  savo rūpesčius patikėkite mums(Tel. 8 658 04081, tl.ar1527493259avsra1527493259m@ara1527493259vs1527493259, www.marsvara.lt)

Siekdami sumažinti į sąvartynus patenkančių žaliųjų atliekų kiekį, siūlome Jums žaliųjų atliekų (lapų, žolės, piktžolių ir kt.) išvežimo paslaugą Marijampolėje.

Paslaugos privalumai:

 • 240 l specialų konteinerį suteiksime Jums operatyviai ir visiškai nemokamai;
 • žaliąsias atliekas išvešime nustatytą dieną kas antrą savaitę;
 • paslauga teikiama viso žaliųjų atliekų sezono (iki pat lapkričio 15 d.) metu tik už vienkartinį  65€ su PVM.* mokestį.
  *suma mokama iš karto pasirašius sutartį.

Į žaliųjų atliekų konteinerį mesti galima:

Mesti draudžiama:

 • žolę
 • lapus
 • piktžoles
 • gėles
 • šieną
 • buitines atliekas
 • pakuotės atliekas (popierių, kartoną, plastiką, stiklą, tetrapak, metalą)
 • pavojingas atliekas
 • degančias ar karštas atliekas (pelenus, žarijas)

UAB „Marijampolės švara“ administracija

 

Kaip taisyklės reikalauja tvarkyti žaliąsias atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir savivaldybių specialistai,  kaip ir kiekvieną pavasarį, sulaukia daugybės klausimų, kaip tvarkyti žaliąsias atliekas. Daugėja marijampoliečių, kurie šį pavasarį yra sunerimę – įvairiose savivaldybės vietose ankstesniais metais būdavo pastatomi dideli konteineriai, į kuriuos gyventojai turėdavo galimybę sumesti žaliąsias atliekas, o šiemet tų konteinerių įprastose vietose jau nėra. Už kiekvieno konteinerio tvarkymą privalo būti konkretus mokėtojas, už žaliųjų atliekų iš bendrose erdvėse buvusių konteinerių išvežimą mokėti tektų iš visų mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau šia paslauga naudojasi tik dalis gyventojų. Šiek tiek yra ir gyventojų kaltės – į tik žaliosioms atliekoms skirtus konteinerius, iš kurių atliekos ankstesniais metais būdavo išvežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, būdavo primetama visokio šlamšto, ne tik žaliųjų atliekų. Jų rūšiavimas, išvežimas į sąvartyną dar didindavo šio atliekų srauto tvarkymo kainą.  

    „ Pagal apskrities savivaldybių patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo atliekos( šakos, lapai, žolė, daržo atliekos) privalo būti išrūšiuojamos ir atskiriamos iš bendro komunalinių atliekų srauto jų susidarymo vietoje, – sako Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. –  Taisyklėse numatyta, kad atskirtos žaliosios atliekos  turi būti kompostuojamos savose valdose, tam gyventojams esame išdalinę 14 000 kompostavimo dėžių , per artimiausius mėnesius tikimasi papildomai nupirkti ir gyventojams išdalinti dar 4450 kompostavimo dėžių. O tie komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybės ar nepageidauja kompostuoti atliekų individualiose valdose, atskirtas žaliąsias atliekas gali pristatyti  į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kurios yra visose savivaldybėse; pristatyti į artimiausią didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelę; sutartiniais pagrindais užsakyti žaliųjų atliekų išvežimo paslaugą (papildomai tektų mokėti tik už šių atliekų išvežimo paslaugą, pačios atliekos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai). Tokią sutartį galima sudaryti su nauju mišrių komunalinių atliekų surinkėju UAB „Ecoservice“ nuo 2018-05-14. Jis aprūpintų individualias valdas 240 l talpos konteineriais ir žaliąsias atliekas išvežtų pagal suderintą grafiką, kontaktinis telefonas Nr. 8 698 07709.

       A.Bagušinskas teigia, kad geriausias pasirinkimas – žaliąsias atliekas tvarkyti savo valdose arba jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Marijampolėje ši aikštelė yra šalia regioninio sąvartyno, Uosinės kaime.  Gyventojai, kurie nuspręstų žaliąsias atliekas tvarkymui pristatyti į didžiųjų ir specifinių atliekų aikšteles ( pvz. Marijampolėje – Vokiečių g. 10), turėtų žinoti, kad šiose aikštelėse nebus priimamos didelių gabaritų žaliosios atliekos – išpjauti medžiai ir stambūs krūmai , stambios jų šakos, kelmai, nes čia  bendrovė neturi galimybės naudoti mechanizmus ir techniką pirminiam didelių gabaritų žaliųjų atliekų apdorojimui.  Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse bus priimamas tik ribotas kiekis, iki 2 kub. metrų  žaliųjų atliekų, kurias teks rankiniu būdu pakrauti į didžiuosius konteinerius, todėl medienos atliekos turėtų būti susmulkintas iki 30 cm.

       Komunalinių atliekų turėtojai privalo žinoti, kad taisyklėse yra įtvirtintas ir draudimas, kurio nesilaikant galima susilaukti baudų:  draudžiama privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas arba jas krauti į  bendrojo naudojimo konteinerius ar šalia jų.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Marijampolės regione keičiasi atliekų tvarkymo operatorius

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Nuo 2018 metų gegužės 13 dienos Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse atliekų surinkimo ir jų pristatymo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugas pradeda teikti viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Ecoservice“, pasiūliusi paslaugas teikti už mažiausią kainą. Nuo 2010 metų iki šiol Marijampolės regiono atliekų surinkimo ir vežimo operatorius buvo UAB „Marijampolės švara“ ( Šakių rajone ši bendrovė buvo pasitelkusi subrangovus UAB „Ekonovus“, Vilkaviškio rajone ir Kazlų Rūdos savivaldybėje subrangovai buvo „Ecoservice“).

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas, pasirašęs 5 metų sutartį su UAB „Ecoservice“ generaline direktore Daiva Skrupskelienė, teigia, kad naujo operatoriaus atėjimas į mūsų regioną įneš ir kai kurių pasikeitimų. Labiausiai džiugina, kad „Ecoservice“ paslaugas teiks už mažesnę kainą, nei operatoriui mokėta iki šiol.  Direktorius tikisi, kad sutaupius šioje srityje, atsiras galimybė nedidinti atliekų tvarkymo mokesčių tarifų tiek įmonėms, tiek gyventojams. Atliekų  tvarkymo sistema nuolat plečiasi, nuolat tobulinamas atliekų apdorojimas ir tvarkymas. Daugiau  paslaugų ir geresnė jų kokybė kainuoja brangiau, tačiau pigiau sumokant už atliekų surinkimą ir vežimą, atliekų tvarkymo paslaugų tarifų, kurie pagal Vyriausybės nustatytą tvarką turi būti peržiūrimi kasmet, bent artimiausi metu marijampoliečiams didinti nereikės.

      Atliekų surinkimo ir vežimo į jų apdorojimo įrenginius paslaugos kainuotų dar pigiau, jei atliekų turėtojai stengtųsi nuolat mažinti jų kiekį mišrių komunalinių atliekų konteineriuose. Pradėjus veiklą „Ecoservice“,  visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus įjungti į elektroninę apskaitos sistemą (jau dabar dauguma konteinerių yra pažymėti elektroniniais identifikavimo žymekliais), bus užfiksuojamas kiekvienas konteinerio pakėlimas. Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus ištuštinami rečiau, mažės kintamoji mokesčio už atliekų tvarkymą dalis. To pasiekti galima tik kruopščiau rūšiuojant atliekas – kuo daugiau atliekų bus išrūšiuota į pakuotėms ir antrinėms žaliavoms (plastmase, popieriui, stiklui) skirtus konteinerius, tuo mažiau jų bus mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, kurie bus rečiau išvežami, dėl to ir į mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius pateks mažiau atliekų – atliekų sutvarkymas visose grandyse kainuos pigiau.  Už atliekų, kurios yra išrūšiuojamos į antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui ir kartonui, plastmasėms)  ir pakuotėms skirtus konteinerius, sutvarkymą sumoka pakuočių tvarkymo organizacijos ir jų sutvarkymas į atliekų tvarkymo mokesčių tarifus nėra įskaičiuojamas.

Liucija Burbienė,
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė

Atnaujintas mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Nuo 2018 m. balandžio 3 d. vėl veikia Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) . Atliekų vežėjai mišrias komunalines atliekas nuo 2018 m. balandžio 3 d. turi  vežti į MBA ir perduoti jas rūšiavimui ir apdorojimui.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija