Naujienos

Atnaujintas Šakių rajono pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

         Plastiko, popieriaus ir kartono, kitų pakuočių  bei stiklo atliekų individualių valdų konteineriai Šakių rajono savivaldybėje pradedami aptarnauti nauju grafiku – nuo 2019 metų balandžio 1 d. šios atliekos bus išvežamos vienu naujovišku  automobiliu ir vienu metu. Atliekų surinkimo operatorius UAB „Ekonovus“ įsigijo naują atliekų surinkimo automobilį, turintį kelias atskiras atliekoms skirtas sekcijas. Todėl nuo šiol Šakių rajono gyventojai prašomi PAGAL NAUJĄJĮ GRAFIKĄ  vienu metu išstumti išvežimui abu konteinerius : mėlynąjį, skirtą plastiko, popieriaus, metalo ir kt. pakuotėms, bei žaliąjį, skirtą stiklo atliekoms. Atliekų surinkėjas vienu metu į vieną automobilį, tik į skirtingas automobilio sekcijas, surinks atliekas iš abiejų konteinerių.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

Jau išdalinta didžioji dalis kompostavimo dėžių

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, nuo kovo 1 d. pradėjęs individualių namų valdų ir sodų bendrijų sklypų savininkams dalinti žaliųjų atliekų kompostavimo dėžes, kurių buvo nupirkta 4450, ragina paskubėti jas gauti norinčius žmones – per šį mėnesį jau išdalinta didžioji dalis dėžių. Kompostavimo dėžių poreikį nustatė savivaldybių administracijos, nusprendusios, kiek dėžių jų teritorijoje reikia išdalinti. Per kovo mėnesį Šakių savivaldybėje jau išdalintos visos šios savivaldybės gyventojams skirtos kompostavimo dėžės, tik nedideli jų kiekiai liko neišdalinti Kalvarijos, Vilkaviškio rajono savivaldybėse.

       Ankstesniais metais regiono gyventojams UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras jau buvo išdalinęs 14 500 kompostavimo dėžių.

 

Kompostavimo dėžių išdalinimo ataskaita

2019-03-28

Savivaldybė

Įsigytų KD skaičius

Išdalintų KD skaičius

Likutis

Marijampolės

2000

1111

889

Vilkaviškio rajono

1000

919

81

Šakių rajono

500

500

0

Kazlų Rūdos

650

400

250

Kalvarijos

300

264

36

 

Nuo kovo 1 d. dalijamos kompostavimo dėžės

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras viešojo pirkimo būdu nupirko 4500 kompostavimo dėžių, kurios bus NEMOKAMAI, pagal panaudos sutartis, išdalintos individualių valdų  ir sodininkų bendrijų sklypų savininkams visose apskrities savivaldybėse. Vienai valdai bus išduodama po vieną kompostavimo dėžę, dėžės neišduodamos turintiems mokesčių už atliekų tvarkymą  įsiskolinimų.

      Asmenys, norintys gauti žaliųjų atliekų kompostavimo dėžę, nuo 2019 m. kovo 1 dienos kviečiami su asmens tapatybės dokumentu atvykti į visose savivaldybėse esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA):

                 Marijampolės DGASA – Vokiečių g. 10, Marijampolė, tel. (8 659) 91768. 

                 Vilkaviškio DGASA – Šiaurės g. 46, Vilkaviškis, tel. (8 659) 91764.

                 Šakių DGASA – Sodų g. 15, Šakiai, tel. (8 659) 91772.

                 Kazlų Rūdos DGASA – M.Valančiaus g. 17a, Kazlų Rūda, tel.

                 (8 659)91758.                                         

                 Kalvarijos DGASA – Šilo g. 23, Kušliškių k., Kalvarijos sav., tel.

                  (8 659)61441.

                                    Aikštelės dirba antradieniais – penktadieniais nuo 9 iki 18 val., šeštadieniais – nuo 9 iki 15.30 val., pietų pertrauka – 13 -13.30 val. Nedarbo dienos sekmadienis ir pirmadienis.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija  

Asbesto turinčios atliekos bus surenkamos nemokamai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

       Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas“, kurio metu bus nemokamai surenkami asbesto turintys gaminiai (šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai ar kiti asbesto turintys gaminiai) iš individualių gyventojų ir visuomenės paskirties pastatų.

       Todėl raginame Savivaldybės gyventojus, sukaupusius asbesto turinčių atliekų ir norinčių, kad jos būtų nemokamai surinktos ir saugiai pašalintos vykdomo Projekto metu, turi pateikti prašymą el. paštu ir nurodyti tokią informaciją: planuojamos atiduoti atliekos (šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai ar kiti asbesto turintys gaminiai), planuojamas atiduoti preliminarus atliekų kiekis (tonos ar kvadratiniai metrai), atliekų buvimo vieta (adresas), kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė), kontaktai (telefono numeris ir el. pašto adresas).

       Kadangi projekto metu planuojamų pašalinti atliekų kiekis yra ribotas, prašome paskubėti ir pateikti prašymus iki kovo 15 d. Telefonas pasiteirauti (8 343) 90 013.

        Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad gyventojai, pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, negali pretenduoti į nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą ir šalinimą, nes skiriant finansavimą Projektui yra nurodyta, kad dotacijos lėšos negali būti naudojamos ir prašomos apmokėti išlaidoms, susijusioms su atliekų surinkimu, transportavimu ir pašalinimu, jeigu joms yra prašomas ar paskirtas finansavimas, panaudojant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšas.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Naujas automobilis veš išrūšiuotas atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

Naujasis automobilis atliekoms surinkti, kurį įsigijo UAB „Ecoservice“, surenkanti atliekas  Marijampolės apskrityje, turi paneigti mitą, kad atliekų vežėjai išrūšiuotas atliekas neva suverčia į vieną automobilį, kur jos vėl susimaišo, tad rūšiuoti nėra verta.

Inovatyvus automobilis buvo įsigytas siekiant taupyti atliekų turėtojų mokesčių lėšas ir laiką – jis vienu metu kartą per mėnesį surinks mišrias komunalines atliekas, antrines plastiko, popieriaus ir metalo atliekas, stiklo atliekas. Trijų rūšių atliekos automobilio talpose nesusimaišys, bet bus išpilamos į skirtingas sekcijas. Iki šiol tokia praktika buvo taikoma kai kuriuose atliekų surinkimo maršrutuose aptarnaujant didžiuosius antrinių žaliavų konteinerius – „varpus“. Naujasis automobilis yra pritaikytas trijų skirtingų rūšių atliekų surinkimui iš  marijampoliečių individualių valdų, kurios dabar yra aprūpintos individualioms valdoms skirtais konteineriais mišrioms komunalinėms atliekoms, plastiko ir popieriaus pakuotėms, stiklo atliekoms.

Atliekų vežėjai parengė ir pristatė ir naujus atliekų surinkimo grafikus Marijampolės savivaldybėje: vieną kartą numatyta surinkti trijų rūšių atliekas, kitą kartą po dviejų savaičių – bus surenkamos tik  mišrios komunalinės atliekos.

KILUS NEAIŠKUMŲ DĖL GRAFIKŲ, PRAŠOME SKAMBINTI UAB „ECOSERVICE“ TEL . 8 800 54113.

 

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

2018 m. lapkričio 20 d. Marijampolės regione, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

 

 • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
 • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.

 

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

 

 • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
 • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
 • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

 

Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas.

 

        Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją  apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite  www.mesrusiuojam.lt.

 

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2018 m. lapkričio 15 d. registruotis e-paštu   arba telefonu 8 5 206 09 01.

 

Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų rašyti e-paštu arba skambinti telefonu  8 600 900 30.

 

                      Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Šių atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti atskirai ir atiduoti atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių atliekose esančios medžiagos taip pat kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į vandenį, gruntą, atmosferą, jos užteršia pavojingomis, kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas atiduodamas atliekų tvarkytojams perdirbti ir pakartotinai panaudoti padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma, alyva, padangos ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – www.gia.lt, www.eei.lt.

 

 

Startuoja naujas projekto „MES RŪŠIUOJAM“ sezonas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ jau septintus metus kviečia visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Saugoti gamtą ir rūšiuoti atliekas kviečia Gamintojų ir importuotojų asociacija, VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija kartu su regioniniu atliekų tvarkymo centru.

Kartu su mokslo metais prasideda naujas projekto „Mes rūšiuojam“ sezonas švietimo įstaigose. Švietimo įstaigų auklėtiniai, jų artimieji ir bendruomenės nariai kaip ir kasmet už išrūšiuotas bei priduotas elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gaus taškus, kuriuos iškeis į įvairias prekes ar paslaugas.

Šiemet mokiniai taip pat kviečiami dalyvauti piešinių konkurse „Mes rūšiuojam superherojus“. Du piešinių autoriai, kurių darbai socialiniame tinklalapyje Facebook, „Mes rūšiuojam“ puslapyje surinks daugiausiai balsų („Like“), laimės po įsteigtą prizą (1-2 vietos laimėtojai laimės po nešiojamą bluetooth garso kolonėlę, o 3-osios vietos laimėtoją apdovanosime galvosūkių žaidimu). Dar trijų piešinių autoriai, kurių piešinius išrinks organizatorių sudaryta komisija, papildomai gaus po „Mes rūšiuojam“ pledą. Piešinių laukiama iki 2019 metų sausio 15 dienos.

Rūšiuoti atliekas skatinančiame projekte aktyviai dalyvauja 1 192 švietimo įstaigos visoje Lietuvoje. Nuo projekto pradžios iš švietimo įstaigų jau surinkta beveik 1,9 tūkst. tonų elektronikos atliekų bei apie 73 tonas baterijų atliekų.

Lietuvos bendrovės kviečiamos dalyvauti projekte „Mes rūšiuojam. Įmonėje“. Projekte dalyvaujančios bendrovės, priduodamos tiek įmonėje, tiek jos darbuotojų buityje susidarančias baterijų ir akumuliatorių bei elektronikos atliekas, rinks taškus, už kuriuos iš projekto partnerių galės įsigyti prekių ar paslaugų. Taip pat įmonės rungsis tarpusavyje dėl partnerių įsteigtų prizų už tam tikrus pasiekimus.

Nuo 2018 metų rudens taip pat startuoja jau antrasis projekto „Mes rūšiuojam įrankius“ sezonas, kurio metu superkami seni nebenaudojami elektriniai įrankiai. Prie šio projekto kviečiame jungtis tiek elektriniais įrankiais prekiaujančias, tiek juos remontuojančias ar nuomojančias įmones, gyventojus ir kitas organizacijas.

Aktyvius ir veiklius bendruomenių gyventojus kviečiame tapti „Mes rūšiuojam“ Ambasadoriais ir suvienijant bendruomenę rinkti buitinės elektroninės įrangos, nešiojamųjų akumuliatorių ir baterijų atliekas. Bendruomenė ir Ambasadorius už sukauptus taškus galės įsigyti prekių ir/ar paslaugų.

Projekto „Mes rūšiuojam automobilių atliekas“ metu daugiausia dėmesio skiriama eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojų švietimui, kad susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal visus reikalavimus, o projekto „Mes rūšiuojam autoservise“ metu transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdantys asmenys informuojami apie tinkamą alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekų sutvarkymą, pridavimo galimybes, taip pat geriausiomis sąlygomis surenkamos autoservisų atliekos.

Visa informacija apie projektą „Mes rūšiuojam“ ir skirtingas jo dalis – projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt.

Būk aktyviu projekto dalyviu!

 

Raginame naudotis elektronine savitarna

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Siekdami tausoti gamtą ir mažinti bendrovės pašto išlaidas, kviečiame prisijungti prie klientų savitarnos svetainės https://www.maatc.lt/e-savitarna/ , kurioje galėsite:

 • Peržiūrėti Jums suformuotus mokėjimo dokumentus;
 • Sumokėti įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą (galima įvesti norimą mokėti sumą);
 • Nustatyti mokėjimo dokumentų gavimo būdą (kviečiame pažymėti sutikimą sąskaitas gauti elektroniniu paštu ir nurodyti el. pašto adresą);
 • Peržiūrėti objektus, už kuriuos skaičiuojama įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą;
 • Peržiūrėti objektams priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

 

Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo pranešime lentelėje yra pateiktas objektui priskirto individualaus mišrių komunalinių atliekų konteinerio inventorinis numeris (pvz. 18-L-12345). Pasitikrinkite ar jis sutampa su Jūsų valdoje esančio konteinerio numeriu. Jei pastebėsite neatitikimus arba informacijos apie konteinerius mokėjimo parnešime nėra, prašome informuoti telefonu 8 800 22002 arba rašyti elektroniniu paštu ir nurodyti konteinerio adresą bei esamą inventorinį numerį.

 

Primename, kad Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse yra dalinami rūšiavimo konteineriai (pakuotėms ir stiklui) individualioms namų valdoms, kurios turi individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

 • Kalvarijos savivaldybės gyventojus, kurie iki 2018-08-07 negavo antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių, prašome skambinti UAB „Marijampolės švara“ Kalvarijos padalinio vadovui Alfredui Bieliūnui telefonu 8 615 75685.
 • Marijampolės savivaldybės gyventojus prašome skambinti UAB „Marijampolės švara“ telefonu 8 620 60378.

 

 

 

Rūšiuokime atliekas ir tausokime gamtą !!!

Kodėl langų stiklo negalima mesti į stiklo atliekų konteinerį

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

      Marijampolės apskrityje jau beveik visos individualių namų valdos yra aprūpintos rūšiavimo konteineriais. Vis dažniau sulaukiame klausimų, kodėl į šiuos stiklo pakuočių atliekoms skirtus konteinerius negalima mesti langų stiklo ir kodėl atliekų surinkėjai, pastebėję langų stiklo atliekas šiame konteineryje, jo turinio neišveža, gyventojus ragina šį stiklą atskirti.

        Už rūšiavimo konteinerių aptarnavimą gyventojai nemoka – šias paslaugas apmoka gamintojų ir importuotojų organizacijos. Šios organizacijos lėšas pakuotėms sutvarkyti sukaupia, kai mes perkame prekes – į kiekvieno gaminio kainą yra įskaičiuoti ir pakuotės  (taros butelio, stiklainio ir pan.) sutvarkymo kaštai. Langų stiklas ir stiklo paketai  yra statybinės atliekos, todėl gamintojų ir importuotojų organizacijos atliekų surinkėjams už šio stiklo surinkimą ir sutvarkymą nemoka. Sudužusias skirtingas stiklo rūšis sunku atskirti, o skiriasi ir pakuočių stiklo bei langų stiklo perdirbimo technologijos. 

    Į rūšiavimo konteinerius, skirtus stiklo atliekoms, GALIMA MESTI : 

 •                      stiklo butelius;
 •                      stiklainius;
 •                      šios stiklo taros duženas;
 •                      stiklo indus. 
 • Pastaba: stiklo tara turi būti švari, tačiau popierinių etikečių pašalinti nereikia.

 

      Į rūšiavimo konteinerius, skirtus stiklui, NEGALIMA MESTI:

 •                         porceliano duženų;
 •                         keramikos šukių;
 •                         veidrodžių;
 •                         elektros lempučių;
 •                         ampulių;
 •                         armuoto stiklo bei stiklo lakštų;
 •                         automobilių langų stiklų;
 •                         krištolo;
 •                         dažais ir tepalais užterštų stiklo pakuočių (pavojingos        atliekos) .  
 • Pastaba:  elektros lemputes galima mesti į prekybos centruose esančias specialias dėžes; kitasne pakuočių  stiklo atliekas reikia pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, esančias visose savivaldybėse.       

                         

Naujovės sulaukė pasipriešinimo

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

        Iki šiol Kybartų gyventojams nėra sudarytos sąlygos neišvykstant iš savo miesto deramai sutvarkyti didžiąsias atliekas – artimiausia šių atliekų surinkimo aikštelė veikia Vilkaviškyje. Todėl norint atsikratyti nereikalingų baldų, šaldytuvų, klozetų, čiužinių ar pan. didelių gabaritų atliekų kybartiečiai iki šiol, pasak seniūno elgdavosi ne visai deramai – didžiosios atliekos buvo kraunamos prie konteinerių, nuošalesnėse vietose ar kur papuola. Siekiant išspręsti šių atliekų surinkimo problemą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nutarė įsteigti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Kybartuose. Jai parinkta vieta miesto pakraštyje, Biliūno gatvėje. Statyti aikštelę įpareigotas Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Dabar parengtas projektas, jis nustatyta tvarka suderintas su visomis instancijomis. Visi nukrypimų nuo galiojančių teisės aktų ir reikalavimų nenustatė, statybai pritarė. Kai prasidėjo darbai, gyventojai pradėjo rašyt skundus, kad jiems aikštelės kaimynystė nepatinka: imta aiškinti, kad seni žmonės ten prisimena buvus kapinaites, kitiems gaila jų – valstybinėje žemėje, ne nuosavame sklype – sodintų medžių. Vykusiame susitikime su gyventojais paaiškinta, kad projektas jau pradėtas įgyvendinti ir nutrauktas nebus. Sutarta, kad konteineriai aikštelėje bus statomi ne prie Biliūno gatvės, bet kiek galima toliau nuo jos. Aikštelės patvorys bus apsodintas žaliuojančiais augalais.