PAVOJINGŲ IR SPECIFINIŲ ATLIEKŲ MARIJAMPOLĖS REGIONE KASMET SUTVARKOMA VIS DAUGIAU

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

       Pavojingųjų atliekų, kurias UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA) surenka ir perduoda tinkamai tvarkyti, per pastaruosius ketverius metus  padaugėjo nuo 256 tonų 2016 metais  iki 467 tonų 2019 metais.  Daugiau negu tris kartus padidėjo surenkamų pavojingų atliekų kiekiai Kalvarijos, Marijampolės DGASA, du kartus – Kazlų Rūdos DGASA. Vilkaviškio rajono savivaldybės DGASA surenkamų atliekų kiekiai nuo 94 tonų 2016 metais  padidėjo iki 103 tonų 2019 metais, Šakių rajono savivaldybės DGASA atitinkamai nuo 94 tonų – iki 169 tonų.

       Didžioji dalis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surenkamų atliekų – asbesto turinti šiferio stogų danga. Marijampolės regioniniame sąvartyne įrengta speciali asbesto turinčių atliekų laidojimo aikštelė. 2016 metais į šią aikštelę buvo perduota sutvarkyti 337 tonos asbesto turinčių atliekų, kurių kasmet tolygiai vis daugėjo, o 2019 metais jų buvo pristatyta jau 698 tonos.

        Vadovaujantis Europos Komisijos 2015 metų reglamentu, privalomu ir tiesiogiai taikomu visoms ES šalims narėms, pavojingosioms atliekoms yra priskiriamos sprogiosios, oksiduojančios, degiosios, dirginančios (dirgina odą ir pažeidžia akis), specifiškai toksiškos (įkvėpus), ūmiai toksiškos (per burną, odą, akis), kancerogeninės, ėsdinančios, mutageninės, ekotoksiškos, toksiškos reprodukcijai, jautrinančios, išskiriančios toksiškas dujas, užkrečiamosios atliekos. Jas draudžiama šalinti komunalinių atliekų sraute, jos turi būti atskiriamos ir tvarkomos laikantis specifinių reikalavimų.

       Paskelbus šalyje karantiną dėl Covid-19 viruso, atliekų tvarkytojai sulaukė rekomendacijų, kaip turėtų būti tvarkomos karantine ir saviizoliacijoje esančių asmenų bei šiuos asmenis aptarnaujančio personalo atliekos. Jos turėjo būti atskirtos iš bendro atliekų kiekio ir pradėtos tvarkyti tik po tam tikro termino, žuvus galimam užkratui.

       Marijampolės apskrityje per karantino laikotarpį iki birželio buvo surinkta 7 kubiniai metrai „karantino“ atliekų, daugiausiai jų buvo perduota tvarkyti iš mobiliųjų testavimo punktų.

        Itin padaugėjo, palyginti su 2019 metais, apvažiavimo būdu, kai didelių gabaritų atliekas ne gyventojai pristato į DGAS aikšteles, o iš tam tikrų nustatytų vietų jas surenka atliekų vežėjai,  surenkamų atliekų:

 

Apvažiavimo būdu surinkta savivaldybėse

Visos atliekos, t

2020 m. 1-5 mėn.

Visos atliekos, t 2019 m. 1-5 mėn.

Kalvarija

53,035

25,126

Kazlų Rūda

88,833

36,693

Marijampolė

268,984

81,496

Šakiai

89,799

90,376

Vilkaviškis

113,315

65,791

VISO

613,9662

299,482

   

 

         Marijampolės apskrities didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos sutvarkyti šios atliekos:

  1. Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kybartų ir Kudirkos Naumiesčio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surenkamos šios pavojingos atliekos: tirpikliai; rūgštys; šarmai; fotografijos cheminės medžiagos; nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių; dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų; plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų; pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos; kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva; absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis; tepalų filtrai; švino akumuliatoriai; atliekos kuriose yra gyvsidabrio; baterijos ir akumuliatoriai; nerūšiuotos nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių; statybinės medžiagos, turinčios asbesto.
  2. Skaistakaimio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje surenkamos šios pavojingos atliekos: tirpikliai; rūgštys; šarmai; nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių; dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų; pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos; atliekos kuriose yra gyvsidabrio; nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių.
  3. Uosinės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje surenkamos šios pavojingos atliekos: statybinės medžiagos, turinčios asbesto; izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto.

      Pavojingos atliekos pažeidžia ekosistemą, kenkia žmonių, gyvūnų sveikatai, šalinamos nesilaikant reikalavimų užteršia ne tik dabartinės kartos aplinką, bet taršą palieka ir ateinančioms kartoms. Atliekų tvarkymo sistema veikia taip,  kad būtų išvengta pavojingų, kenksmingų atliekų poveikio aplinkai. Mokėkime ir norėkime naudotis suteiktomis galimybėmis.

Liucija Burbienė,

prevencinės veiklos organizatorė