Skelbiama atranka skyriaus vadovo pareigoms užimti

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras skelbia atranką Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių eksploatavimo skyriaus vadovo pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;

– turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

– išmanyti norminius teisės aktus, reglamentuojančius gamybinę, ūkinę bendrovės veiklą, valstybės, regiono bei savivaldos institucijų nutarimus, nustatančius prioritetines ekonomikos bei atitinkamos šakos vystymosi kryptis, kitų institucijų metodinius ir normatyvinius dokumentus, susijusius su bendrovės veikla;

– išmanyti atliekų apdorojimo, perdirbimo procesus, įmonės specializaciją, struktūros ypatumus, darbo specifiką;

– gebėti savarankiškai dirbti ir vadovauti, planuoti, organizuoti savo bei pavaldinių darbą;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus, žinoti strateginio planavimo principus, mokėti strategiškai mąstyti ir veikti;

– išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

– būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklos sritį bei gebėti juos taikyti praktikoje;

– išmanyti, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles ir normas bei apsaugos sistemos reikalavimus;

– mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office programiniu paketu.

– turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

Pretendentai bendrovei pateikia šiuos dokumentus:

– įgytą išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

– prašymą dalyvauti atrankoje (laisvos formos);

– gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką;

– savo, kaip skyriaus vadovo, 3 metų skyriaus veiklos planą (apimtis ne daugiau 2 lapai).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (žodžiu).

Darbo užmokestis – 1570 Eur.

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku:

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, LT-68137 Marijampolė.

 Dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 31 d.

Telefonas informacijai (8 650 ) 96164.