Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras skelbia atranką vyriausiojo buhalterio – skyriaus vadovo pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

– turėti aukštąjį universitetinį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą;

– turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

 -išmanyti norminius teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių, buhalterinės apskaitos, finansų valdymą, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą;

– gebėti savarankiškai dirbti ir vadovauti, planuoti, organizuoti savo bei pavaldinių darbą;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus, žinoti strateginio planavimo principus, mokėti strategiškai mąstyti ir veikti;

– išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

– būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklos sritį bei gebėti juos taikyti praktikoje;

– išmanyti, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles ir normas bei apsaugos sistemos reikalavimus;

– mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

– turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

   

Pretendentai bendrovei pateikia šiuos dokumentus:

– įgytą išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

– prašymą dalyvauti atrankoje (laisvos formos);

– gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką;

– savo, kaip skyriaus vadovo, 3 metų skyriaus veiklos planą ( apimtis ne daugiau kaip 2 lapai).

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (žodžiu).

 

Darbo užmokestis 1730 Eur.

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu:

 

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 17 d.

Telefonas informacijai (8 650 ) 96164.