Aplinkos ministras svečiavosi UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

   

    Antradienį Marijampolėje viešėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Ministras skyrė dėmesio ir mūsų apskrities atliekų tvarkymo reikalams – lankėsi UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre, supažindino su ministerijoje bei Seime rengiamais norminiais aktais atliekų tvarkymo sistemai tobulinti, išklausė  problemas, su kuriomis susiduria marijampoliečiai.

      UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas Tautvydas Zaveckas papasakojo, kad marijampoliečiai vieninteliai tarp šalies atliekų tvarkymo centrų yra sukūrę visoje apskrityje vieningą atliekų tvarkymo sistemą: visose savivaldybėse atliekas surenka vienas šių paslaugų konkursą laimėjęs operatorius, visi atliekų turėtojai  yra sudarę sutartis dėl paslaugų ir visi moka vienoda metodika paremtą atliekų tvarkymo mokestį. Kitose apskrityse dažnai veikia tik atskirose savivaldybėse nustatyta tvarka, skirtingi atliekų tvarkytojai,  mokami skirtingo dydžio mokesčiai.

      Ministras S. Gentvilas domėjosi, kaip marijampoliečiams sekasi rūšiuoti atliekas. Jis informavo, kad atliekų rūšiavime laukia proveržis – priimti nauji norminiai aktai įpareigoja pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo sistemas sukurti savivaldybėse tokias, kad jos užtikrintų tik kokybiškas paslaugas. Numatoma, kad už šių sistemų infrastruktūros atnaujinimą bus atsakingos savivaldybės, o privalės sumokėti gamintojų ir importuotojų organizacijos. „Jums suteikiamas šansas susitvarkyti atliekų rūšiavimo sistemas, – sakė ministras. – Paleidžiamos Kauno ir Vilniaus atliekų deginimo jėgainės. Nuo 2022-2023 metų neberūšiuoti atliekų nebus galima, todėl ir visuomenės švietimui turi būti skiriamas didelis dėmesys“.

   Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos perspektyvines užduotis – visiškai uždaryti sąvartynus – kasmet bus didinamas sąvartynų taršos mokestis, į valstybės biudžetą teks mokėti už kiekvieną į sąvartyną išvežamą atliekų toną vis didėjančius mokesčius. Ministras sakė, kad tai priemonė, kuri skatins rūšiuoti ir perdirbti atliekas,  nes mokestis bus įskaičiuojamas ir į gyventojų atliekų tvarkymo mokesčius ir bus  tarsi savotiška bauda nerūšiuojantiems atliekų.

     S. Gentvilas  sakė, kad rudenį turės būti parengta nauja atliekų tvarkymo paslaugų kainodara, kainas reguliuos kainų ir energetikos komisija. Jis sakė, kad tikimasi išplėsti aplinkos apsaugos agentūras, dėl kurių veiklos dabar iškyla problemų, nes trūksta darbuotojų.

 

Liucija Burbienė,

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro

prevencinės veiklos organizatorė