Atliekų išvežimo grafikai Kalvarijos savivaldybėje

Mišrių komunalinių atliekų, pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas

  • Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikai: