Atliekų išvežimo grafikai Šakių raj. savivaldybėje

Mišrių komunalinių atliekų grafikai Šakių mieste:

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikai Šakių rajono savivaldybės kaimuose ir gyvenvietėse

Antrinių žaliavų grafikai Šakių rajono savivaldybėje:

Didžiosios ir specifinės atliekos apvažiavimo būdu Šakių rajono savivaldybėje yra surenkamos dėl jų surinkimo  gyventojams iš anksto  susitarus su savo seniūnijos seniūnu