Atliekų išvežimo grafikai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

 

Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Pakuočių ir pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų aptarnavimo grafikai:

Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikai: