Atliekų perpylimo transporterių „NEG Recycling“ negaus

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

          Vilniuje registruota UAB „Neg Recycling“ vis dar bando surasti savo turto Marijampolėje, kurį jai neva turėtų atiduoti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC). Tačiau tiek žemesniosios instancijos teismai, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų teisėjų kolegija visus „NEG Recycling“ reikalavimus marijampoliečiams pripažino nepagrįstais bei galutinai ir neskundžiamai atmetė.

         UAB „NEG Recycling“ 2013 metais buvo sudariusi sutartį su MAATC ir įsipareigojusi šalia regioninio sąvartyno pastatyti bei 10 metų eksploatuoti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA). Įrenginių gamyklą, nors ir  vėluodama, vilniečių bendrovė pastatė, tačiau eksploatuoti atliekų rūšiavimo įrenginius jai nesisekė. Pagal sutarties dokumentus „NEG Recycling“ buvo įsipareigojusi iš mišrių komunalinių atliekų srauto atrinkti ne mažiau 10 procentų antrinių žaliavų, gaminti kietąjį atgautąjį kurą ir jį realizuoti.

           „NEG Recycling“ privalėjo paleisti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA) 2016 metų sausio 1 dienai, tačiau darbai vėlavo,  gamykla pradėjo veikti tik 2016 metų balandžio 11 d. Tai jau buvo sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. – sakė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius A. Bagušinskas – Nė vieną mėnesį operatorius nevykdė  įsipareigojimo  atrinkti 10 proc. antrinių žaliavų, jų tebūdavo atrenkama tik apie 2 proc. Dar vėliau „NEG Recycling“ pradėjo reikalauti, kad mes paimtume ir išvežtume deginti atrinktas degias atliekas, kurių operatorius sukaupė gamyklos teritorijoje apie 7500 tonų ir niekur jų nerealizavo, nes   už degių atliekų deginimą reikėjo mokėti jėgainėms“ .

           Kai MBA įrenginių teritorijoje buvo sukaupta 7500 tonų degių atliekų, o tai gerokai viršijo taršos leidime leistinus kiekius, ir įrenginių teritorijoje tapo nesaugu net ten dirbantiems žmonėms, aplinkosaugos inspektoriai pagrasino, kad įrenginių gamyklos veikla bus nutraukta.

         „NEG Recycling“ 2017 metų rugsėjo 27 d. pati savavališkai sustabdė MBA įrenginių veiklą ir atsisakė priimti apdorojimui Marijampolės regiono mišrias komunalines atliekas. Kartu pradėjo plačią prieš UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą bei jo direktorių A. Bagušinską nukreiptą šmeižto kampaniją. Vėliau tas publikacijas ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, ir visuomenės informavimo etikos komisija pripažino skleidžiančiomis tikrovės neatitinkančią informaciją ir įpareigojo paskelbti paneigimus.

          MBA neveikė, jos įrenginiai buvo sustabdyti. Marijampoliečių atliekos MBA įrenginiuos nebuvo rūšiuojamos. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 2018 metų kovo viduryje UAB „NEG Recycling“ pranešė, kad dėl nevykdomų įsipareigojimų sutartis su šia bendrove nutraukiama. Kad tai buvo teisėtas žingsnis, vėliau patvirtino visų instancijų teismai. Kadangi „NEG Recycling“ geranoriškai nesutiko šeimininkams grąžinti jų turto – MBA įrenginių gamyklos , buvo paprašyta antstolių pagalbos ir, jiems padedant, MBA įrenginiuose veiklą atnaujino UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. MBA dabar veikia nuolat, atliekos išrūšiuojamos ir realizuojamos.

            Tačiau UAB „NEG Recycling“ jau po kurio laiko kreipėsi į teismą ir paprašė, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras jai grąžintų ten likusio turto, kurio vertė – per 18 tūkstančių eurų. Buvo prašoma grąžinti raktus, siurblius, galvučių rinkinius, vejapjovę, elektrinį pjūklą, kirvį, mikrobangų krosnelę  ir pan. Buvęs MBA operatorius paprašė jam perduoti ir du atliekų perpylimo transporterius, kurie buvo įvertinti beveik 15 tūkstančių eurų.

          Marijampolės apylinkės teismas ir Kauno apygardos teismo civilinių bylų teisėjų kolegija nustatė, kad  didžioji dalis UAB „NEG Recycling“ prašomo grąžinti turto buvo panaudota modernizuoti  MBA  veiklai, o tai pagal sutarties sąlygas tapo MBA dalimi ir negali būti grąžinama. Dar nemažai turto, kurį prašyta grąžinti, perėmus MBA įrenginius net nebuvo rasta (antstoliai jo neužfiksavo).

             Tačiau „NEG Recycling“ jai nepalankius teismų sprendimus skundė aukščiau. Neseniai Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė, kad Kauno apygardos teismo nutartis yra nekeičiama. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. UAB „NEG Recycling“ neatlygintinos ir jos patirtos teismo išlaidos.

             

Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė