Atliekų priėmimo kainos žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėse

Atsižvelgus į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras eksploatuojamų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių veiklos išlaidas ir įvertinus jų 1 tonos sutvarkymo kaštus, JURIDINIAMS ASMENIMS yra nustatyta priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles kaina:

1. 80,71 Lt (aštuoniasdešimt litų, 71 centas) arba 23,37 EUR (dvidešimt trys eurai, 37 euro centai) už toną be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) juridiniams asmenims, savo transportu pristatantiems šių rūšių atliekas:

  • žaliąsias atliekas, atvežtas iš viešųjų erdvių, (taikoma juridiniams asmenims, teikiantiems aplinkos tvarkymo paslaugas);
  • neapdorotus medienos pelenus;
  • žaliąsias atliekas, kurios susidaro gamybos proceso metu.

2. 209,25 Lt (du šimtai devyni litai, 25 centai) arba 60,60 EUR (šešiasdešimt eurų, 60 euro centų) už toną be PVMjuridiniams asmenims už neapdorotus medienos pelenus, kuriuos UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro samdomas vežėjas surenka atskiro surinkimo būdu.