Bus draudžiama tiekti plastikinius butelius su nepritvirtintais plastiko kamšteliais!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Aplinkos  ministerija primena, kad nuo šių metų liepos 3 d. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, bus draudžiama pateikti rinkai 3 l ir mažesnius plastikinius butelius ir kombinuotą gėrimų tarą su nepritvirtintais iš plastiko pagamintais kamšteliais bei dangteliais. Siekiant mažinti aplinkos taršą, šis draudimas numatytas ES 2019 m. priimtoje Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvoje ir perkeltas į Atliekų tvarkymo įstatymą.

Atliekų tvarkymo įstatyme nurodyta, kad nuo minėtos datos bus draudžiama pateikti rinkai 3 l ir mažesnės talpos gėrimų tarą su  iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais, jeigu jie nelieka pritvirtinti prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę.

Lietuvos rinkoje likusioms pakuotėms su seno tipo kamšteliais ir dangteliais išpardavimo laikotarpis neribojamas. Jeigu gėrimų tara su nepritvirtintu kamšteliu bus pateikta Lietuvos rinkai iki 2024 m. liepos 2 d. imtinai, ją bus galima platinti, užpildyti, parduoti, dalinti neribotą laiką. Ši data turės būti nurodyta gamintojo arba tiekėjo sąskaitoje faktūroje, fizinis perdavimas gali įvykti vėliau.

Nurodytas draudimas netaikomas stiklinei ir metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais, taip pat gėrimų tarai su metaliniais kamšteliais su plastikiniu sandarinimo sluoksniu, nes jie nelaikomi pagamintais iš plastiko. Taip pat išimtis taikoma gėrimų tarai, skirtai ir naudojamai specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams.

Aplinkos apsaugos įstatyme nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios 3 l ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą nuo 1,7 iki 4 tūkst. Eurų. Pažeidimas padarytas pakartotinai užtraukia 3-6 tūkst. Eurų baudą.

Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios 3 l ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1,4 iki 3 tūkst. Eurų.