Bus draudžiama tiekti plastikinius butelius su nepritvirtintais plastiko kamšteliais!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Aplinkos  ministerija primena, kad nuo šių metų liepos 3 d. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, bus draudžiama pateikti rinkai 3 l ir mažesnius plastikinius butelius ir kombinuotą gėrimų tarą su nepritvirtintais iš plastiko pagamintais kamšteliais bei dangteliais. Siekiant mažinti aplinkos taršą, šis draudimas numatytas ES 2019 m. priimtoje Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvoje ir perkeltas į Atliekų tvarkymo įstatymą.

Atliekų tvarkymo įstatyme nurodyta, kad nuo minėtos datos bus draudžiama pateikti rinkai 3 l ir mažesnės talpos gėrimų tarą su  iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais, jeigu jie nelieka pritvirtinti prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę.

Lietuvos rinkoje likusioms pakuotėms su seno tipo kamšteliais ir dangteliais išpardavimo laikotarpis neribojamas. Jeigu gėrimų tara su nepritvirtintu kamšteliu bus pateikta Lietuvos rinkai iki 2024 m. liepos 2 d. imtinai, ją bus galima platinti, užpildyti, parduoti, dalinti neribotą laiką. Ši data turės būti nurodyta gamintojo arba tiekėjo sąskaitoje faktūroje, fizinis perdavimas gali įvykti vėliau.

Nurodytas draudimas netaikomas stiklinei ir metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais, taip pat gėrimų tarai su metaliniais kamšteliais su plastikiniu sandarinimo sluoksniu, nes jie nelaikomi pagamintais iš plastiko. Taip pat išimtis taikoma gėrimų tarai, skirtai ir naudojamai specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams.

Aplinkos apsaugos įstatyme nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios 3 l ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą nuo 1,7 iki 4 tūkst. Eurų. Pažeidimas padarytas pakartotinai užtraukia 3-6 tūkst. Eurų baudą.

Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios 3 l ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1,4 iki 3 tūkst. Eurų.

UAB MAATC komanda dalyvavo parodoje IFAT 2024

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro komanda gegužės 13-16 dienomis lankėsi  parodoje IFAT 2024 Miunchene.

IFAT – tarptautinė lyderiaujanti pasaulyje vandens, nuotekų, bei atliekų tvarkymo technologijų paroda, paprastai rengiama kas dvejus metus. Šis renginys vienija politikos, verslo ir mokslo atstovus iš daugiau nei 155 pasaulio šalių.

Parodos metu vyko: forumai, diskusijos, demonstracijos gyvai. Atvirose specialiai įrengtose aikštelėse įvairios paskirties sunkiasvorės mašinos demonstravo savo galimybes.

Parodos metu UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro komanda betarpiškai bendravo su kitų įmonių atstovais apie įvairios technikos specifiką, tiekimą, išskirtinumą.

LRATCA prezidentas Ž. Šilgalis: nepaaiškinamas atliekų deginimo jėgainių elgesys trukdo įgyvendinti planus ir kenkia viešajam interesui

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (toliau – LRATCA) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl nepaaiškinamų kogeneracinių jėgainių veiksmų, kai vienašališkai yra mažinami priimtų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai iš regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC).

Kogeneracinės jėgainės pirmenybę teikia privatiems juridiniams asmenims

Pirmumo teisė yra suteikiama privatiems juridiniams asmenims, o komunalinėms atliekoms skiriama kvota tik tai daliai, kurios neužpildo minėtos atliekos. Nors kogeneracinės jėgainės Lietuvoje buvo statomos išskirtinėmis sąlygomis, kad būtų pirmiausia pasirūpinta likutinių po rūšiavimo likusių ir netinkamų toliau panaudoti, bet turinčių energetinę vertę, komunalinių atliekų deginimu, tačiau esama situacija yra visiškai priešinga ir veikia iš esmės laisvos rinkos sąlygomis, kur savivaldybių valdomi RATC yra nepajėgūs konkuruoti su privačiu verslu.

„Šiuo metu yra susidariusi nepateisinama situacija, kai kogeneracinės jėgainės nesuteikia pakankamų priėmimo kvotų komunalinėms atliekoms, kurias deginimui pristato RATC pagal pasitvirtintus planus. Nors atliekų degintojai viešai deklaruoja, kad joms iš RATC gaunamos atliekos prioritetas, tačiau didelėmis apimtimis ir nesudeginto komunalinių atliekų srauto sąskaita degina privačių juridinių asmenų gamybines ir/ar į jas panašias atliekas, už kurias privačios atliekų tvarkymo įmonės moka daugiau. Suprantama žiūrint iš verslo logikos, tačiau nepateisinama vertinant iš viešo intereso pusės, todėl įstatymo leidėjams būtina imtis priemonių. Nėra normalu, kai ir atliekų vežimui deginti iki šiol dar nėra įvestas solidarumo mokestis ir pvz., šiauliečiams atliekų deginimas, įskaitant transportavimo iki jėgainės kaštus, yra gerokai brangesnis, o ir iš Šiaulių regiono gyventojų atliekų gaunama šiluma naudojama tam, kad kauniečiai dar turėtų ir pigesnę šilumą. Problemos akivaizdžios, tačiau jos nesprendžiamos“, – teigia LRATCA prezidentas Žilvinas Šilgalis.

Trūksta atliekų perdirbimo pajėgumų

Valstybė strateginio planavimo dokumentuose iškėlė ambicingą tikslą, viršijantį Europos Sąjungos teisės aktuose suplanuotus tikslus, t. y. „iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį).“ Ne ką mažiau ambicingi tikslai numatyti ir atliekų pakartotinio naudojimo paruošimui ir perdirbimui plane, tačiau atliekų perdirbimo pajėgumų Lietuvoje trūksta. Natūraliai kyla klausimas, kaip valstybė planuoja pasiekti užsibrėžtų tikslų, kai atliekų perdirbimui pajėgumų akivaizdžiai trūksta, sąvartynuose šalinti galimybės apribotos ir tai po sąvartyno mokesčio padidinimo yra brangu, o kogeneracinės jėgainės nustato dirbtines kliūtis komunalinių atliekų panaudojimui energijai gauti: tai yra, arba nenustato atliekų priėmimo kvotų RATC arba net ir nebeteikia pasiūlymų skelbiant konkursus.

Didesnė gamintojų ir importuotojų atsakomybė – privaloma

Gamintojų ir importuotojų atsakomybės principas Lietuvoje, deja, daugeliu atveju veikia tik teoriškai, tačiau praktiškai akivaizdžiai per mažai daroma, kad šie perdirbimo pajėgumai būtų plečiami ir atliekos perdirbamos ne formaliai, o realiai. Europos Sąjungos patirtis rodo, kad žiedinės ekonomikos rodikliams pasiekti privaloma didinti gamintojų ir importuotojų atsakomybę bei atliekų perdirbimo kaštus didesne dalimi perkelti verslui, kurie ir išleidžia į rinką šias pakuotes/žaliavas. Tikimąsi, kad Seimo aplinkos apsaugos komitetas, įvertinęs informaciją ir susipažinęs su situacija, gins viešąjį interesą ir nustatys bei teisės aktuose įtvirtins aiškius prioritetus komunalinių atliekų, gaunamų iš Lietuvos gyventojų per regioninius atliekų tvarkymo centrus, sudeginimui.

LRATCA informacija

INFORMACIJA SODŲ BENDRIJŲ GYVENTOJAMS!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Teisės aktai įpareigoja atliekų turėtojus atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietose. Pagal Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles privačių gyvenamųjų namų gyventojai ar gyventojai, kurie yra registravę savo gyvenamąją vietą sodų bendrijoje ar objektą naudoja kaip gyvenamosios paskirties, turi naudoti individualaus naudojimo pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro turimais duomenimis dalis sodų bendrijose gyvenančių gyventojų dar neturi individualių pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių ir naudojasi bendro naudojimo pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais, tuo pažeizdami Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kartu su UAB “Ecoservice” sodų bendrijose gyvenantiems gyventojams planuoja išdalinti individualius pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius.

Neturintys ir norintys gauti individualių pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius turėtų kreiptis į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą, adresu: Vytauto g. 27, Marijampolė, arba telefonu +370 648 11375.

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢ų 𝐭𝐯𝐚𝐫𝐤𝐲𝐦𝐚𝐬 𝐛𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐞𝐤𝐦𝐢ų 𝐠𝐚𝐦𝐭𝐚𝐢 – 𝐧𝐚𝐮𝐣𝐚 𝐬𝐯𝐞𝐭𝐚𝐢𝐧ė 𝐚𝐩𝐬𝐚𝐮𝐠𝐨𝐬 𝐢𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐧𝐤ą, 𝐢𝐫 𝐣ū𝐬ų 𝐬ąž𝐢𝐧ę

Paskelbta , Kategorijos Naujienos
Visi norime gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje, tačiau kartais net patys to neįtardami galime tapti aplinkos teršėjais. Taip gali nutikti, jeigu remontuojame automobilį autoservise, kuris slepia veiklos apimtis, nėra deklaravęs savo veiklos aplinkosaugai arba jeigu perduodame nebevažiuojantį automobilį nelegaliam ardytojui. Atskirti legaliai ir tvariai veikiančius autoservisus bei ardytojus nėra taip paprasta, todėl VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“ komanda visuomenei pristato kartu su aplinkosaugos ekspertais paruoštą svetainę www.autotvarkymas.lt kuri padės gyventi švaresnėje aplinkoje ir netapti teršėjais.
👉Svetainėje www.autotvarkymas.lt vienoje vietoje patogiai ir lengvai galima rasti legaliai veikiančių (aplinkosaugai veiklą deklaravusių) autoservisų sąrašą, kreiptis dėl nebevažiuojančio automobilio pridavimo bei sužinoti, kaip tinkamai tvarkomos automobilių atliekos gali prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.
👉Naujoji svetainė taip pat skatins gyventojus nelikti abejingus – čia galima užpildyti formą ir anonimiškai pranešti apie bendro naudojimo erdvėje be priežiūros paliktas nebevažiuojančias transporto priemones bei apie nelegalius transporto priemonių ardytojus ar autoservisus.
👉Svetainė naudinga ir patiems autoservisų ar automobilių ardymo verslo atstovams – joje galima sužinoti, kokie aplinkosauginiai reikalavimai taikomi jų veiklai ir kreiptis dėl tinkamo automobilių atliekų tvarkymo.
👉„Transporto sektorius yra vienas iš tų, kurie generuoja didelius CO2 kiekius, kurie sukelia kritinius padarinius aplinkai ir skatina klimato kaitos procesus. Todėl transporto priemonių atliekų tvarkymas turi didelę reikšmę aplinkos apsaugai, ypač kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimą. Todėl gyventojų patogumui ir didinti sąmoningumui sukurta svetainė www.autotvarkymas.lt , kuri padės atsijoti nelegaliai veikiančius autoservisus ir ardytojus, kurie labiausiai ir prisideda prie aplinkos taršos“, – pabrėžia Aplinkos apsaugos instituto direktorius Alfredas Skinulis.
𝐏𝐚𝐥𝐞𝐧𝐠𝐯𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐫𝐢𝐧𝐤𝐢𝐦ą
👉Automobilių atliekų perdirbimas turi reikšmingą poveikį ŠESD emisijų mažinimui. Gaminant naujas detales iš perdirbtų medžiagų sunaudojama žymiai mažiau energijos, palyginti su naujų medžiagų gamyba iš žaliavų. Pagal aukščiausius standartus veikiantys atliekų tvarkytojai gali pakartotinai panaudoti automobilių kėbulo dalis, variklius ir jų dalis, žibintus, veidrodžius, ratlankius, pavarų dėžes, radiatorius, salono ir kitas dalis. Aliuminio ratlankiai, ašys, rankenos ir kitos metalinės dalys gali būti išlydomos, metalas naudojamas pakartotinai. Perdirbti alyvą galima neribotą kiekį kartų.
👉Tuo tarpu netinkamai tvarkomi ir patekę į aplinką atitarnavę akumuliatoriai, dėl jų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų ir korozinių medžiagų tampa itin toksiškomis atliekomis. Seni amortizatoriai, kuro ir tepalo filtrai taip pat laikomi dideliu taršos šaltiniu. Iš alyvos atliekų išsiskiria sunkieji metalai ir kitokios kenksmingos medžiagos, o vos vienas litras senos ir netinkamai pašalintos automobilių alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens bei didžiulius žemės plotus. Krūvos gamtoje išmestų senų padangų ne tik darko vaizdą, bet ir kenkia augalams bei gyvūnams.
👉Pasak Gamintojų ir importuotojų asociacijos direktorės Astos Pakštaitės-Marcinkienės, tinkamas automobilių atliekų tvarkymas yra neatsiejama aplinkos apsaugos dalis, o tai reikalauja tiek verslo atsakomybės, tiek vartotojų sąmoningumo ir teisingų pasirinkimų.
👉„Automobilių atliekų pridavimas dažniausiai kainuoja, o kada kai kurie autoservisai susigundo sistemą apeiti, matome padangas, sėdynes, kėbulo dalis bei kitokias atliekas besimėtančias pamiškėse ir pan. Todėl visiems automobilių šeimininkas labai svarbu rinktis tokius automobilių priežiūros ir remonto specialistus, kurie nenusispjauna į aplinkosaugą ir visas atliekas perduoda teisėtiems atliekų tvarkytojams. Kuo daugiau atliekų bus surinkta, tuo mažiau bus teršiama aplinka, mažinamos ŠESD emisijos, o atliekas perdirbant dar ir taupomi vertingi ištekliai“, – teigia A. Pakštaitė-Marcinkienė.
𝐆𝐚𝐥ė𝐬 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐞š𝐭𝐢 𝐚𝐩𝐢𝐞 𝐧𝐞𝐛𝐞𝐯𝐚ž𝐢𝐮𝐨𝐣𝐚𝐧č𝐢𝐮𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐮𝐬
👉Didelių aplinkosauginių problemų gali sukelti ir į blogas rankas patekusios eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (ENTP), paprasčiau tariant, nebevažiuojantys automobiliai. Viename automobilyje yra apie 0,7 kg šaltnešio, kuris yra ŠESD. Skaičiuojama, kad pastaraisiais metais susidariusiose ENTP iš viso buvo 107 tūkst. kg ŠESD. Jeigu ENTP ardoma nelegaliai, ŠESD patenka į aplinką. Be to, iš likimo valiai paliktų nebevažiuojančių automobilių dažnai išbėga įvairūs pavojingi skysčiai, yrančios dalys išskiria kenksmingas medžiagas.
👉„Džiugu, kad vis daugiau žmonių su nebevažiuojančiais automobiliais atsisveikina pagal taisykles – kreipiasi dėl jų sunaikinimo į teisėtai veikiančius ardytojus ir gauna tai patvirtinantį dokumentą. Deja, kaip ir tarp autoservisų, taip ir tarp ENTP ardytojų atsiranda tokių, kurie labiau linkę slėpti veiklos apimtis nei laikytis jų veiklai taikomų taisyklių. Todėl ir čia labai svarbus gyventojų įsitraukimas – nusprendus priduoti nebevažiuojantį automobilį reikėtų kreiptis tik į legalius ardytojus, o pamačius bendro naudojimo teritorijoje be priežiūros paliktus ir vietą užimančius automobilius apie juos pranešti. Nuo šiol visa tai padaryti dar paprasčiau ir patogiau galima svetainėje www.autotvarkymas.lt „, – kalba Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos (ENTPTA) vadovas Vladimir Jankoit.
👉Pagal ES direktyvą, kuri galioja ir Lietuvai, didžioji dalis ENTP atliekų turi būti panaudota pakartotinai, panaudota bei perdirbta, o teisėtai pašalinti jų galima vos 5 proc.
 
Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos informacija

Nedirbs Kazlų Rūdos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Informuojame, kad 2024 m.  balandžio 30 d. nedirbs Kazlų Rūdos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.  Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas šią dieną dirbs nuotoliu ir  klientus aptarnaus tik telefonu +370 648 11375.

Atliekas prašome pristatyti į kitas DGASA.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracijos informacija

Marijampolės regiono savivaldybėse keičiasi įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Kovo mėn. penkiose Marijampolės regiono savivaldybių tarybose buvo vieningai pritarta nuo 2024 m. balandžio 1 d. didinti įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Įmokų dydžiai perskaičiuoti atsižvelgus į:

  • komunalinių atliekų surinkimo sąnaudų (išskyrus sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai) pokyčius;
  • mišrių komunalinių atliekų konteineriais surenkamų atliekų ir kitų į sąvartyną, inertinių atliekų aikštelę, mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo gamyklą, didžiųjų gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse priimamų komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų (išskyrus sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai) pokyčius;
  • įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo sąnaudų pokyčius.

Pagal jungtinės veiklos sutarties įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai turi būti vienodi visose Marijampolės regiono savivaldybėse, todėl šie dydžiai perskaičiuoti ir patvirtinti vienodi  Vilkaviškio rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės ir Šakių rajono savivaldybėse.

Pateikiame įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių lenteles.

 

Velykinis sveikinimas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos
🐣🪻Ši didžioji pavasario šventė kasmet žmonėms dovanoja naują viltį, pažadina šviesius jausmus. Teatneša šventų Velykų rytas Jums sėkmę, tikėjimą ir džiaugsmą.
🌺Su pavasariu! Su Šv. Velykom!🌷