Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
Eil. Nr. Pareigybių grupė 2023 m.  2024 m.  I ketvirtis
Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR
1. Vadovai 8 2 803 9 3 500
2. Specialistai 28 1 861 27 1 918
3. Darbininkai 47 1 238 46 1 357

 

         Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.