Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
Eil. Nr. Pareigybių grupė 2022 m.  2023 m. II ketv.
Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR
1. Vadovai 8 2568 8 2845
2. Specialistai 29 1688 29 1915
3. Darbininkai 48 1130 48 1233

 

         Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.