Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

Pareigybių grupė

2022 m.

2023 m. I ketv.

Darbuotojų sk.

EUR

Darbuotojų sk.

EUR

1.

Vadovai

8

2568

8

2876

2.

Specialistai

29

1688

29

1830

3.

Darbininkai

48

1130

48

1234

 

         Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.