Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
Eil.
Nr.
Pareigybių grupė 2020 m. 2021m. 1 ketv. 2021 m. 2 ketv. 2021 m. 3 ketv.
Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR
1. Vadovai 8 2158 8 2234 8 2281 8 2292
2. Specialistai 29 1443 28 1552 28 1523 29 1581
3. Darbininkai 47 1002 47 1026 47 1071 48 1081

          Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.