Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Eil. Nr. Pareigybių grupė 2022 m. IV ketv. 2022 m. 
Darbuotojų sk. EUR EUR
1. Vadovai 8 2643 2568
2. Specialistai 29 1687 1688
3. Darbininkai 48 1126 1130

         Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.