Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Eil. Nr.

 

Pareigybių grupė

2020 m. 2021m. 1 ketv.
Darbuotojų sk.  EUR Darbuotojų sk. EUR
1. Vadovai 8 2158 8 2234
2. Specialistai 29 1443 28 1552
3. Darbininkai 47 1002 47 1026

          Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.