Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
Eil. Nr. Pareigybių grupė 2023 m. IV ketv. 2023 m. 
Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR
1. Vadovai 9 2708 8 2803
2. Specialistai 28 1850 28 1861
3. Darbininkai 45 1207 47 1238

 

         Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.