Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Eil. Nr.

 

Pareigybių grupė

2019 metai 2020 m. 1 ketv. 2020 m. 2 ketv.

2020 m. 3 ketv.

Darbuotojų sk.  EUR Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR Darbuotojų sk. EUR
1. Vadovai 8 2019 9 2151 8 2141 8 2142
2. Specialistai 28 1332 27 1418 28 1431 29 1532
3. Darbininkai 43 1024 45 965 45 996 47 1030

          Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.