Dėl darbo režimo pasikeitimo

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

    Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2021-06-30 sprendimu Nr. V-1546 ir siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų darbą, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius nustatė:

  1. bendrovės administracijos, buhalterijos, veiklos administravimo bei klientų aptarnavimo skyrių darbuotojai, kurių darbo vieta yra nustatyta bendrovės padaliniuose Vokiečių g. 10, Marijampolėje, ir Vytauto g. 27, Marijampolėje, nuo 2021-07-12 dirba mišriu būdu;
  2. skyrių vadovai įpareigojami darbą organizuoti taip, kad būtų užpildyta ne daugiau kaip 50 proc. darbo vietų skyriuje vienu metu;
  3. darbuotojams nurodyta dirbti nuotolinį darbą keičiant su darbu stacionariose darbo vietose pagal skyriuose patvirtintus darbo grafikus.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija