Dėl mokėjimų už atliekų tvarkymą tvarkos pasikeitimų

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybių tarybos turi patvirtinti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, nustatyti įmokų už atliekų tvarkymą  dydžius  ir jais vadovaujantis turi būti skaičiuojami mokesčiai nuo 2017 m. sausio 1 d

    Informuojame, kad pagal parengtos metodikos nuostatas Marijampolės apskrities savivaldybėse planuojama panaikinti savivaldybių vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą ir mokesčius skaičiuoti pagal naujai sudarytas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su atliekų turėtojais. Sutartis bus sudaroma iš dviejų dalių: standartinių sutarties sąlygų, kurios taikomos visiems atliekų turėtojams, ir individualių sutarties sąlygų, kurios skirtos konkrečiam atliekų turėtojui.

    Standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena sutarties šalis, nederindama jų su kita šalimi, ir be derybų su kita šalimi taiko sutartyse. Su standartinėmis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis galima susipažinti interneto svetainėje www.maatc.lt arba atvykus į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro klientų aptarnavimo skyriaus padalinius, kurie yra visose Marijampolės apskrities savivaldybėse.

    Individualios sutarties sąlygos bus pateiktos kiekvienam atliekų turėtojui, kai savivaldybių tarybos  patvirtins įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir nustatys įmokų už atliekų tvarkymą dydžius.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras