DĖL NAUJOVIŲ PRIIMANT TVARKYTI ATLIEKAS

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

2016 metų balandžio 11 d.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. pasikeitė mišrių komunalinių atliekų priėmimo tvarka į atliekų tvarkymo įrenginius. Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. visos atliekų turėtojų Marijampolės regione atvežtos mišrios komunalinės atliekos bus priimamos tik į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius.

Mišrių komunalinių atliekų priėmimo į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius (toliau – MBA įrenginiai) tvarka:

  1. Atliekų turėtojas, turintis teisę mišrias komunalines atliekas atvežti į MBA įrenginius, atvyksta į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.
  2. Pateikia Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatoriui tinkamai užpildytą atliekų deklaraciją.
  3. Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatorius atlieka kontrolinį svėrimą ir nukreipia transporto priemones į MBA įrenginius.
  4. MBA įrenginių operatorius atlieka įvažiuojančių transporto priemonių svėrimą ir apžiūrą. Registruoja atliekų kiekį, rūšį, atvežusios transporto priemonės valstybinės registracijos numerį, vairuotojo vardą, pavardę kompiuterinėje programoje. Atlikus įvažiuojančių transporto priemonių svėrimą, transporto priemonės nukreipiamos į MBA įrenginių atliekų priėmimo zoną, kurioje mišrios komunalinės atliekos išverčiamos. Transporto priemonėms grįžus į svėrimo įrenginius, MBA įrenginių operatorius atlieka išvažiuojančių transporto priemonių svėrimą, užpildo deklaraciją/atliekų priėmimo pažymą ir transporto priemonę nukreipia į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.
  5. Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatorius atlieka kontrolinį išvažiuojančių transporto priemonių svėrimą.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras