DĖL SAVIKONTROLĖS GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ ATLIEKŲ, SUSIDARIUSIŲ MOKYMO ĮSTAIGOSE, DARBO VIETOSE AR NAMŲ ŪKIUOSE, TVARKYMO

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui Aplinkos ministerija, suderinusi su Sveikatos ministerija, atsiuntė  rekomendacijas, kaip derėtų tvarkyti koronaviruso savikontrolės tyrimo atliekas.

       Testo kasetės, nosies tamponai, veido kaukes ir pirštines, kurios dėvimos atliekant savikontrolės tyrimą, ir pan., susidarančias mokymo įstaigose, namų ūkiuose ar darbo vietose, rekomenduojama  rinkti į atskirą skysčių nepraleidžiantį maišą, kuris turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Savikontrolės tyrimo atliekos, kurios gali būti perdirbamos –  kartotinė ar plastikinė pakuotė, popierinė instrukcijų knygelė  –  turi būti atskirtos ir išmetamos į tam skirtas specialias talpas, skirtas plastiko ar popieriaus ir kartono atliekoms.

       Aplinkos ministerija informuoja, kad medicininės atliekos, tarp jų  ir tyrimų atliekos, kurios susidaro sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“.

       Aplinkos ministerija rekomenduoja, kad COVID-19 plitimo grėsmės laikotarpiu gyventojai  buitines atliekas – servetėles, tualetinį popierių, vienkartines apsauginės kaukės ar nebetinkamas naudoti daugkartines apsaugos priemones (apsauginius akinius, skydelius veido apsaugai, respiratorius) – mestų į atskirą skysčių nepraleidžiantį maišą. Pripildžius maišą, jis turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

                              UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras