Didelių gabaritų surinkimo aikštelės

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Pas kiekvieną iš mūsų yra susikaupusių naudoti nebetinkamų daiktų ar atliekų, kurios dėl per didelio dydžio ar dėl to, kad yra pavojingos − negalimos mesti nei į mišrių komunalinių atliekų, nei į antrinių žaliavų ir pakuočių rūšiavimo konteinerius. Tokioms atliekoms yra skirtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.

Kas tai yra didelių gabaritų atliekos? Didelių gabaritų atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, kurios dėl savo dydžio negali būti metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Didelių gabaritų atliekoms nepriskiriamos statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingosios, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos.

Tam, kad tokių atliekų nemėtytume prie komunalinių atliekų konteinerių miesto erdvėse, jos yra priimamos specialiose surinkimo aikštelėse. Marijampolės apskrityje veikia 9 didelių gabaritų surinkimo aikštelės:

 1. Marijampolės DGASA (Vokiečių g. 10, Marijampolė);
 2. Uosinės DGASA (Uosinės k. 4, Marijampolė);
 3. Kazlų Rūdos DGASA ( Valančiaus g. 17a, Kazlų Rūda);
 4. Kalvarijos DGASA (Šilo g. 23, Kušliškių kaimas, Kalvarijos sav);
 5. Kybartų DGASA (J. Biliūno g. 14C, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav.);
 6. Šakių DGASA (Sodų g. 15, Šakiai);
 7. Kudirkos Naumiesčio DGASA (Kybartų g. 1F, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav);
 8. Skaistakaimio DGASA (Nemuno g. 1A, Skaistakaimis, Gelgaudiškio sen., Šakių raj.);
 9. Vilkaviškio DGASA (Šiaurės g. 46, Vilkaviškis).

Daugiau informacijos apie didelių gabaritų surinkimo aikšteles MAATC interneto svetainėje: https://www.dgasa-zaka.org/dgasa-aiksteles

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse nemokamai iš gyventojų priimamos šios atliekos:

 • didelių gabaritų atliekos (baldai, dviračiai, kiti dideli namų apyvokos daiktai);
 • pakuočių atliekos, įskaitant antrines žaliavas (popieriaus, kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekos);
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • nemokamai ir ne daugiau kaip 5 lengvųjų automobilių padangos;
 • buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijų, akumuliatorių, tepalų, buitinės chemijos atliekos ir kita);
 • statybos ir griovimo atliekos nemokamai per metus ne daugiau kaip 200 kg vienam fiziniam asmeniui ir iki 30 kg per metus nemokamai statybinių medžiagų, turinčių asbesto vienam fiziniam asmeniui.

Atliekų priėmimo tvarka:

Visos atvežtos atliekos privalo būti išrūšiuotos. Atliekos laikomos išrūšiuotomis, kai jas lengvai galima sudėti į tam skirtus konteinerius – metalo atliekas į metalo konteinerius, betono atliekas į statybinių atliekų konteinerius, o smulkios atliekos turi būti sudėtos į atskirus maišus pagal jų rūšį taip, kad, jų papildomai neskirstant, būtų galima išpilti į joms skirtą konteinerį. 

Baldai privalo būti išardyti. Korpusiniai baldai išardomi į atskiras plokštes, išimamas stiklas, veidrodžiai, minkštiems baldams – medinė dalis atskiriama nuo dalies dengtos medžiaga, nuo baldų jei yra įmanoma atskiriamos metalinės, plastikinės dalys.

Atliekos negali būti atvežamos sunkiasvoriais automobiliais, traktoriais. Atliekas į aikštelę galima pristatyti transporto priemonėmis: mopedais, motociklai ir jiems prilygintos transporto priemonės, bei automobiliais, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t, bei priekabomis, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Šių reikalavimų neatitinkančios gyventojų transporto priemonės į aikštelę neįleidžiamos ir (ar) jomis atvežtos atliekos nėra priimamos.

Atvežtas atliekas turi iškrauti pats atliekų turėtojas. Pristačius atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę privaloma pateikti asmens dokumentą. Kitu atveju atliekos nebus priimamos. Be to, priduodant atliekas pildoma atliekų deklaracija.

Atliekų įkainius ir kitas priėmimo dokumentų formas rasite MAATC interneto svetainėje: https://www.dgasa-zaka.org/dokumentai

Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles galima atvežti ir pavojingąsias atliekas, kurių negalima utilizuoti buityje. Pavyzdžiui, šiferį ir kitas atliekas, kurių sudėtyje yra asbesto, gyvsidabrio termometrus, dažų, lakų, tirpiklių, buitinės chemijos likučius, baterijas ir akumuliatorius.

Didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų palikimas prie komunalinių atliekų konteinerių arba kitose neleistinose vietose laikomas savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimu. Administracinių nusižengimų kodekse už tai numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinai padarytus nusižengimus – nuo 140 iki 600 eurų.