Bendrovės įstatai. Metiniai pranešimai. Finansinės ataskaitos

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ĮSTATAI

     2020 m. veiklos metinis pranešimas

       2019 m. veiklos metinis pranešimas

      2018 m. veiklos metinis pranešimas.

2017 m. veiklos metinis pranešimas. 

2016  m. veiklos metinis pranešimas.

2015 m. veiklos metinis pranešimas 

2014 m. veiklos metinis pranešimas

2013 m. veiklos metinis pranešimas