Bendrovės įstatai. Metiniai pranešimai. Finansinės ataskaitos. Asmens duomenų politika. Strateginiai veiklos planai

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro asmens DUOMENŲ POLITIKA

STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ĮSTATAI

2023 m. Bendrovės veiklos ataskaita – metinis pranešimas

2022 m. veiklos metinis pranešimas

2021 m. veiklos metinis pranešimas

     2020 m. veiklos metinis pranešimas

      2019 m. veiklos metinis pranešimas

      2018 m. veiklos metinis pranešimas.

2017 m. veiklos metinis pranešimas. 

2016  m. veiklos metinis pranešimas.

2015 m. veiklos metinis pranešimas 

2014 m. veiklos metinis pranešimas

2013 m. veiklos metinis pranešimas