Atliekų sudėties tyrimų aktai

  • Į Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA) priimamų komunalinių atliekų sudėties vertinimas

2023 metai

 

2022 metai

 

 

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

 

  • Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose (MBA)  priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos

 

Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo ataskaitos

Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos

2017 metai

2016 metai

  • Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita