Atliekų priėmimo deklaracijos

Atliekas pristatant į regioninį sąvartyną:

 

Atliekas pristatant į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles:

 

 

Atliekas pristatant į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA):