Kontrolieriai išrašė įspėjimų gyventojams

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

   

    UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriai patikrino, kaip  Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Kalvarijos savivaldybių gyventojai laikosi atliekų tvarkymo taisyklių ir rūšiuoja atliekas. Vadovaujantis taisyklėmis, visos namų ūkių atliekos prieš pašalinant į atliekų konteinerius privalo būti išrūšiuojamos: pakuotės ir pakuočių atliekos privalo būti išmestos į joms skirtus rūšiavimo konteinerius; į mišrių komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama mesti žaliąsias atliekas, kurios privalo būti kompostuojamos arba pristatomos sutvarkyti į apskrities kompostavimo aikšteles.

     Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Saulius Šimonėlis pasidžiaugė, kad per dabartinius kontrolierių patikrinimus Šakių rajono savivaldybėje beveik nebuvo nustatyta pažeidimų. Jis sakė, kad kontrolieriai šioje savivaldybėje atliekų rūšiavimą kruopščiau tikrino ankstesniais metais, gyventojai įvertino ankstesnius pažeidimus ir dabar atliekų tvarkymo taisyklių dėl atliekų rūšiavimo beveik nenustatyta – gyventojams paliktas tik vienas kitas kontrolierių įspėjimas. 

   „Blogiausia padėtis Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse ,- sakė S. Šimonėlis. – Kazlų Rūdoje buvo patikrinta 200 atliekų konteinerių, nustatyta, kad į 42 jų buvo primesta žaliųjų atliekų, 20 – nerūšiuotų pakuočių atliekų”. Vadovas teigė, kad panaši padėtis ir Kalvarijos savivaldybėje – patikrinta 170 individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių, 30 jų buvo rasta žaliųjų atliekų, 41  buvo  pakuotės ir pakuočių atliekos.

   Visiems pažeidėjams kontrolieriai paliko įspėjimus, kad pažeidimams kartojantis jų atliekų konteineriai nebus ištuštinami. S. Šimonėlis sakė, kad namų valdų, kurių savininkai buvo įspėti dėl atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų, atliekų konteineriai po kurio laiko bus tikrinami pakartotinai. Už pakartotinius pažeidimus gyventojai gali būti baudžiami ir piniginėmis baudomis.  

   Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolierių D. Rakauskienės ir A. Plikaičio nuotr.