Korupcijos prevencija

     UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, užtikrindamas savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas  – užkirsti kelią korupcijai atsirasti bendrovės veikloje. Susidūrę su galimais pažeidimais ar galimai neteisėtais bendrovės darbuotojų veiksmais, praneškite elektroniniu paštu: arba telefonu  (8 343) 53 986.

Pranešdami informaciją apie galimą korupcijos atvejį, nurodykite tikslius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens pavardę ar pan.). Garantuojamas konfidencialumas  bei informaciją pateikusio asmens duomenų anonimiškumas.

Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos įvykdymu.