Korupcijos prevencija

     UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, užtikrindamas savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas  – užkirsti kelią korupcijai atsirasti bendrovės veikloje. Susidūrę su galimais pažeidimais ar galimai neteisėtais bendrovės darbuotojų veiksmais, praneškite elektroniniu paštu: arba telefonu  8 800 22002.

Pranešdami informaciją apie galimą korupcijos atvejį, nurodykite tikslius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens pavardę ar pan.). Garantuojamas konfidencialumas  bei informaciją pateikusio asmens duomenų anonimiškumas.

Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos įvykdymu.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

UAB Marijampolės apskrities atlietų tvarkymo centro korupcijos prevencijos politika

UAB Marijampolės apsrities atliekų tvarkymo centro 2021-2024 metų korupcijos prevencijos veiksmų (priemonių) planas