Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

               2016 m. balandžio 11 d., Uosinės kaime Nr. 8,  Marijampolės  savivaldybėje , pradėjo veikti Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai.  Čia vežamos mišrios komunalinės atliekos iš visos Marijampolės apskrities. Taip pat atliekas gali pristatyti ir fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra sudarę sutartis su UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru. Šiuose įrenginiuose atliekos rūšiuojamos, atskiriant antrines žaliavas tolimesniam apdirbimui ir naudojimui, o atskirtos biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos. MBA įrenginiams pradėjus veiklą, jie tapo pagrindiniu Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo įrenginiu. Šie įrenginiai pastatyti šalia Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, adresu: Uosinės k. 8, 69103, Marijampolės sen., Marijampolės savivaldybė. 

  • Į Marijampolės MBA įrenginius atliekos priimamos tik su deklaracijomis.
  • Atliekos pasveriamos Marijampolės MBA svėrimo centre, kuris yra Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, adresu Uosinės k. 4, Marijampolės sav.
  • Pasverta transporto priemonė su Atliekomis nukreipiama į Marijampolės MBA atliekų priėmimo zoną pirminei apžiūrai ir iškrovimui.

ATLIEKOS PRIIMAMOS:

darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 8:00 val. iki 20:00 val.

sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00val. 

ATLIEKŲ PRIĖMIMO TVARKA:

MONITORINGO ATASKAITOS

MBA ĮRENGINIŲ SKYRIAUS KONTAKTAI: