Marijampolės regione ženklinami atliekų surinkimo konteineriai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

       Informuojame, kad atliekų vežėjas elektroniniais žymekliais ženklina individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Elektroniniai žymekliai ant konteinerių fiksuos konkretaus konteinerio aptarnavimo faktą. Ši informacija bus aktuali ateityje, kai aptarnavimo informacija bus imama skaičiuojant kintamąją įmokos už atliekų tvarkymą dalį.

       PRAŠOME visus individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių turėtojus atliekų surinkimo ir išvežimo dieną išstumti turimus mišrių komunalinių atliekų konteinerius į jų aptarnavimo vietą nepaisant to, ar konteineriai pilni, ar tušti. Konteinerius būtina palikti visai dienai, nes jų ženklinimą atlieka kiti specialistai. Tais atvejais, kai į vieną vietą sustumiami kelių namų konteineriai, jų gyventojai ant savo konteinerių turi nurodyti adresą. Tai būtina sąlyga konteinerių paženklinimui, nes kiekvienas konteinerio lipdukas bus priskirtas konkrečiam namo adresui ir mokėtojui.

58-L-01301

       Jei ant Jūsų konteinerio jau yra tokio pavyzdžio lipdukas, Jūsų konteineris yra paženklintas, saugokite žymeklį, nes jį nuplėšus arba sugadinus ateityje gali būti skaičiuojami atliekų surinkimo mokesčiai ne už faktinį konteinerių aptarnavimą (pagal žymeklio duomenis), bet maksimalūs.

         Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieno konteinerio ženklinimo skaičiai skiriasi. Pirmieji du skaičiai reiškia savivaldybės kodą: Kalvarijos sav. – 48, Kazlų Rūdos sav. – 58, Marijampolės sav. – 18, Šakių r. sav. – 84, Vilkaviškio r. sav. – 39. Paskutiniai penki reiškia inventorinį numerį. 

        Kur kreiptis?

 Dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerio pastatymo. Individualių namų gyventojai, kurie dar neturi mišrių komunalinių atliekų konteinerio ir norėtų jį gauti, turėtų kreiptis į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro Klientų aptarnavimo skyriaus padalinius atitinkamoje savivaldybėje, kurių kontaktinė informacija pateikta mokėjimo pranešimo pirmoje lapo pusėje.

 Dėl pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių pastatymo. Marijampolės savivaldybės gyventojai, kurie dar neturi konteinerių, skirtų antrinių žaliavų rūšiavimui, juos gali nemokamai pasiimti atvykę į UAB „Marijampolės švara“ adresu Vasaros g. 16, Marijampolėje, skambinti telefonu 8 343 71748 arba kreiptis į savo seniūniją.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

www.maatc.lt