Marijampoliečių atliekas vėl rūšiuoja mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     Po pusmetį trukusios pertraukos Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) vėl veikia – nuo balandžio 3 dienos vėl paleista atliekų apdorojimo linija, visos regiono atliekos vėl nukreipiamos į rūšiavimo konvejerius.

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas neslepia, kad Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemoje buvo susidariusi rimta situacija – už Europos Sąjungos paramą pastatytuose,  per 10 milijonų eurų kainavusiuose  MBA įrenginiuose atliekų apdorojimas nutrūko –  juos pagal sutartį eksploatuoti privalėjusi UAB „NEG Recycling“ 2017 metų rugsėjo 27 d. savavališkai sustabdė veiklą, regiono atliekos juose nebuvo rūšiuojamos ir apdorojamos.  Europos Komisija dėl tokių veiksmų pradėjo grasinti ekonominėmis sankcijomis ne tik MAATC, bet ir Lietuvos Respublikai.

       „Sulaukę palankaus mums teismo sprendimo su nepatikimu MBA įrenginių operatoriumi sutartį nutraukėme, – sakė A.Bagušinskas. – Nors „NEG Recycling“ geranoriškai grąžinti mums MBA įrenginių nesutiko, o ten dirbusiems darbuotojams, pereinantiems dirbti į veiklą atnaujinančią MBA, net darė įvairias kliūtis, MBA veikla vis tik buvo atnaujinta. Šiuo metu atliekų gabenimas tiesiogiai į regioninį sąvartyną nutrauktas, visos atliekos nukreipiamos į MBA, kur yra išrūšiuojamos ir apdorojamos“.

      Kad būtų įvertinta, kokia MBA įrenginių būklė po pusantrų metų „NEG Recycling“ eksploatacijos, MAATC kreipėsi į jų tiekėjus iš Italijos. Italai pažadėjo artimiausiu metu atvykti į Marijampolę ir įvertinti įrenginių linijas ir mechanizmus.

     A.Bagušinskas sako, kad pagal dabar galiojančius teisės aktus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras eksploatuoti MBA įrenginių negali, todėl artimiausiu metu bus skelbiamas viešasis konkursas, kurio metu tikimasi atrinkti patikimą operatorių MBA įrenginiams eksploatuoti. Jis teigia, kad dėl neveikusių MBA įrenginių atliekų turėtojams skaičiuojamų mokesčių už atliekų tvarkymą tarifai nesikeis, nors MAATC dėl to patyrė nemažai nenumatytų išlaidų – „NEG Recycling“ sukauptos ir neišvežtos perdirbti degiosios atliekos jau išvežtos sudeginti į „Fortum Klaipėda“, tai kainuos brangiai. Teks sumokėti mokesčius ir už į sąvartyną pašalintas nerūšiuotas ir neapdorotas atliekas.

      „Mes tikimės atsiimti „NEG Recycling“ veiklos draudimo lėšas, – sakė A.Bagušinskas. – Teismuose bus sprendžiamos ir kitos su „NEG Recycling“ nekokybišku darbu Marijampolėje kilusios problemos.   Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA)  įrenginių operatorius UAB „NEG Recycling“ niekada, išskyrus bandomąjį laikotarpį,  nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų –  operatorius  neatrinko 10 proc. antrinių žaliavų; negamino kietojo atgautojo kuro (KAK) pagal sutartyje įtvirtintą standarto reikalavimą  ir dar 2017 metų rugsėjo 27 d. vienašališkai sustabdė atliekų priėmimą ir rūšiavimą MBA, nors buvo įsipareigojęs veiklą vykdyti ne mažiau 10 metų“.

      MAATC laikinai, kol bus atrinktas naujas operatorius, darbui MBA įrenginiuose priims dirbti beveik visus ten dirbusius rūšiuotojus, mechanizatorius. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba nusprendė, kad neturėtų likti tik MBA įrenginių vadovo pareigybės.

 

Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro

prevencinės veiklos organizatorė