Naujienos

Informacija gyventojams!!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriai kartu su Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistais Marijampolės savivaldybės teritorijoje pradės aktyviai kontroliuoti, kaip gyventojai rūšiuoja atliekas į komunalinių atliekų konteinerius: ar žaliosios atliekos tvarkomos pagal reikalavimus, t. y.  kompostuojamos savo valdose arba išvežamos ir perduodamos sutvarkyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

Didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų palikimas prie komunalinių atliekų konteinerių arba kitose neleistinose vietose laikomas savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimu. Administracinių nusižengimų kodekse už tai numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinai padarytus nusižengimus  – nuo 140 iki 600 eurų.

Dar kartą primename, kad į mišrioms komunalinėms atliekoms skirtus konteinerius draudžiama mesti: obuolius, jų išspaudas, kitų vaisių krituolius, išrautas piktžoles, nuimtų daržovių lapus ir panašias žaliąsias atliekas.

Visose Marijampolės apskrities savivaldybėse yra įrengtos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (ŽAKA), į kurias gyventojų atvežtos atliekos neribotais kiekiais priimamos nemokamai. Nedidelius kiekius smulkesnių (smulki frakcija iki 30 cm) žaliųjų atliekų galima pristatyti nemokamai į apskrityje veikiančias 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA). Aikštelių kontaktus rasite: https://www.dgasa-zaka.org/.

Primename, kad žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos:

 • želdynų genėjimo ir sodo atliekos, nukritę medžių lapai, nupjauta žolė, gėlės, piktžolės;
 • vaisių, daržovių atliekos;
 • medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros;
 • smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos.

Įsidėmėkite – jos neturi būti su priemaišomis.

Susikaupusius naudoti nebetinkamus daiktus ar atliekas, kuriuos dėl per didelio dydžio ar dėl to, kad yra pavojingi, draudžiama mesti  į mišrių komunalinių atliekų ir į antrinių žaliavų ir pakuočių rūšiavimo konteinerius, galima pristatyti į specialias surinkimo aikšteles. Marijampolės savivaldybėje veikia 2 didelių gabaritų surinkimo aikštelės:

 1. Marijampolės DGASA (Vokiečių g. 10, Marijampolė)
 2. Uosinės DGASA (Uosinės k. 4, Marijampolės sav.).

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse nemokamai iš gyventojų priimamos šios atliekos:

 • didelių gabaritų atliekos (baldai, dviračiai, kiti dideli namų apyvokos daiktai);
 • pakuočių atliekos, įskaitant antrines žaliavas (popieriaus, kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekos);
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • ne daugiau kaip 5 lengvųjų automobilių padangos;
 • buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijų, akumuliatorių, tepalų, buitinės chemijos atliekos ir kita);
 • statybos ir griovimo atliekos: per metus ne daugiau kaip 200 kg iš vieno fizinio asmens ir iki 30 kg per metus statybinių medžiagų, turinčių asbesto, iš vieno fizinio asmens.

Norėdami užsakyti stambiagabaričių, pavojingų atliekų ir buitinės elektronikos išvežimo paslaugą gyventojai turi kreiptis tel. 8 800 54 113, registracija taip pat vyksta ir el. paštu .

Užsiregistravę gyventojai stambiagabaričių, pavojingų atliekų ir buitinės elektronikos surinkimo grafike nurodytą dieną iki 7 val. ryto stambiagabarites, pavojingas atliekas ir buitinę elektroniką turi išnešti prie savo gatvės / sklypo ribos, gerai matomoje vietoje. Atliekos bus surenkamos tik iš užsiregistravusių gyventojų!

Marijampolės savivaldybės gyventojų individualiose valdose susidariusių stambiagabaričių, pavojingų atliekų ir buitinės elektronikos surinkimo grafiką 2023 metams rasite: https://www.maatc.lt/atlieku-isvezimo-grafikai/marijampoles-sav/

Opiausia problema šiandieną kartoninių dėžių rūšiavime – ar tai dar vis „misija neįmanoma“?

Rūšiuojant kartonines dėžes, svarbiausia prisiminti vieną dalyką: prieš išmesdami tokią pakuotę į rūšiavimo konteinerį, suplėšykite arba supjaustykite ją, kad konteinerio talpa būtų išnaudota kuo efektyviau. 

Netinkamas sprendimas – pastatyti kartonines (dažniausiai didelių gabaritų) dėžes šalia konteinerių net ir tada, kai žinote, kad šiandien šios pakuotės bus surenkamos pagal grafiką.

Palikę stambias kartono pakuotes prie bendrojo naudojimo konteinerių, galite suklaidinti kitus gyventojus: kai kurie iš jų, tikėtina, manys, kad šioms atliekoms skirtas konteineris jau yra pilnas, tad atneštas šiukšles gali padėti šalia jo ar išmesti į bendrąjį, komunalinėms atliekoms skirtą. Be to, toks atliekų palikimas šalia konteinerių ne tik atrodo neestetiškai, bet gali jums užtraukti ir baudą – mieste įrengta jau ne viena stebėjimo kamera.

“Daiktų pasidalytuvės” jau turi logotipą

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Aštuonios didelių gabaritų surinkimo aikštelės:

 1. Marijampolės DGASA (Vokiečių g. 10, Marijampolė),
 2. Kazlų Rūdos DGASA ( Valančiaus g. 17a, Kazlų Rūda),
 3. Kalvarijos DGASA (Šilo g. 23, Kušliškių kaimas, Kalvarijos sav.),
 4. Kybartų DGASA (J. Biliūno g. 14C, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav.),
 5. Šakių DGASA (Sodų g. 15, Šakiai),
 6. Kudirkos Naumiesčio DGASA (Kybartų g. 1F, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav.),
 7. Skaistakaimio DGASA (Nemuno g. 1A, Skaistakaimis, Gelgaudiškio sen., Šakių raj.),
 8. Vilkaviškio DGASA (Šiaurės g. 46, Vilkaviškis),

kuriose įrengtos stoginės “Daiktų pasidalytuvės” pasipuošė naujai sukurtu logotipu.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse įrengtose stoginėse „Daiktų pasidalytuvėse“ visi gyventojai gali atvežti jiems nereikalingus daiktus arba jų pasiimti.

Atvežami daiktai turi būti nesuplyšę, švarūs, sausi, tinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

Nepriimami drabužiai, avalynė ir tokie Daiktai, dėl kurių būklės ar sudėties gali kilti pavojus aplinkai ar žmonių sveikatai, taip pat jeigu dėl jų savybių neįmanoma jų patalpinti įrengtose “Daiktų pasidalytuvės” stoginėse.

Daiktų atidavimas vykdomas kiekvieną ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 13.00-13.30 val.), išskyrus švenčių dienomis.

Gyventojams paėmusiems Daiktus iš stoginių “Daiktų pasidalytuvės” parduoti DRAUDŽIAMA. Pažeidus šį reikalavimą bus uždrausta lankytis stoginėse “Daiktų pasidalytuvės” ir pasiimti daiktus.

Marijampolės MAATC garantijos nesuteikia ir neatsako už daiktų būklę ar kitas neigiamas pasekmes, atsiradusias po daiktų atsiėmimo iš „Daiktų pasidalytuvės“. Prieš pradedant naudoti daiktą, būtina jį išvalyti ar kitaip dezinfekuoti, atsižvelgiant į daikto savybes.

Daugiau informacijos apie “Daiktų pasidalytuvės” stogines MAATC interneto svetainėje: https://www.maatc.lt/daiktu-pasidalytuves/

 

Tikslinama svarbi informacija apie pakuočių ir stiklo atliekų konteinerių ženklinimą Marijampolės savivaldybėje

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB „Ecoservice“ tikslina informaciją apie pakuočių ir stiklo konteinerių ženklinimą ir prašo gyventojų minėtus konteinerius išstumti už savo teritorijos ribų arba palikti ženklintojams prieinamoje vietoje pakuočių surinkimo dieną ir dieną po jos.  Nesvarbu, ar pilnus ar tuščius, konteinerius išstumtus laikykite visą pakuočių atliekų surinkimo dieną ir dar vieną dieną po jos.

Darbo apimtys didelės, užklijuoti lipdukai specialia įranga susiejami su paženklinto konteinerio buvimo adresu konteinerius ženklina ne tie patys žmonės, kurie juos tuština, tad jeigu pastebėjote, kad nei pakuočių  atliekų vežimo dieną, nei dieną po jos ant jūsų konteinerių vis dar neatsirado lipdukų, dar palikite konteinerius stovėti ženklintojams prieinamoje vietoje.

UAB „Ecoservice“ konteinerius ženklina todėl, kad jie būtų įtraukti į bendrą elektroninę sistemą, kurioje bus fiksuojamas kiekvieno konteinerio pakėlimas, todėl bus aišku, kaip vyksta atliekų surinkimas. Pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo paslauga ir po ženklinimo išliks nemokama, tačiau neženklinti konteineriai nuo lapkričio mėnesio nebus aptarnaujami.

Informacija, skelbiama patvirtinus Marijampolės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Plano rengimo organizatorius UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, 68137 Marijampolė, interneto svetainės adresas https://www.maatc.lt/, tel. 8 800 22002, el. p. , informuoja, kad Marijampolės regiono plėtros taryba 2023 m. rugpjūčio 17 d. patvirtino Marijampolės regiono  atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Planas). Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras interneto svetainėje https://www.maatc.lt/dokumentai/atlieku-tvarkymo-planai/.   

Plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonės numatytos Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 12 skyriuje „Numatytų taikyti stebėsenos priemonių aprašymas“. Atskirų atliekų tvarkymo įrenginių pasekmės aplinkai bus vertinamos vykdant ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kuris vykdomas pagal aplinkos monitoringo programas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų kiekį ir ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Įgyvendinant Plano priemonę „Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas“, aplinkos monitoringas bus vykdomas vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat bus vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai. Savivaldybėse pasekmių stebėsena bus vykdoma gyvendinant savivaldybių tarybų patvirtintas aplinkos monitoringo programas.

Plane aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami antrojoje jo dalyje „Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija“ numatant tikslus, uždavinius ir priemones, kurios mažins aplinkos taršą, klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimus, susidarančių atliekų kiekį ir skatins gamtos išteklių tausojimą. Priimant sprendimą dėl Plano, buvo atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) metu pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymų negauta.

Plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas lygiagrečiai su Plano rengimu, todėl strateginių Plano tikslų koregavimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais vyko ir informacija apie vertinimo metu nustatomas galimas Plano priemonių įgyvendinimo pasekmes aplinkai Plano rengėjams buvo pateikiama nuolat viso Plano rengimo proceso metu.

Plane, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo proceso metu kylančius iššūkius, numatytos geriausios, efektyviausios priemonės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai arba jį maksimaliai sumažinti ir spręsti susijusias aplinkos problemas. Gyventojų informavimas, edukavimas atliekų mažinimo ir prevencijos temomis, rūšiavimo skatinimas ir galimybių rūšiuoti atliekas didinimas, esamos infrastruktūros veiklos palaikymas ir naujų priemonių diegimas, teisinės bazės tobulinimas padės sukontroliuoti galimas neigiamas pasekmes aplinkai.

Plano SPAV apimties nustatymo dokumentui, Plano projektui ir SPAV ataskaitai vertinimo subjektai pritarė be pastabų. Visuomenės pasiūlymų dėl Plano projekto ir SPAV ataskaitos negauta.

Motyvas, lėmęs priimtosios Plano alternatyvos pasirinkimą – Plano sprendinių įgyvendinimo alternatyva yra pranašesnė už „nulinę“ (Plano sprendinių neįgyvendinimo) alternatyvą, kadangi tik ši alternatyva užtikrins Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano uždavinių įgyvendinimą: Marijampolės apskrities mišrių komunalinių atliekų sraute susidarys mažiau antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, maisto (virtuvės) ir žaliųjų atliekų, asbesto ir kitų atliekų, 2027 m. komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis neviršys 100 proc. Europos Sąjungoje vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekio, sąvartyne bus šalinama ne daugiau kaip 8 proc. susidariusių komunalinių atliekų, o paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis sieks 57 proc.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija

Svarbi informacija Marijampolės savivaldybės gyventojams: bus ženklinami pakuočių ir stiklo atliekų konteineriai!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras ir UAB „Ecoservice“ informuoja, jog buvo pasirašyta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir jų vežimo paslaugų teikimo sutartis. Marijampolės savivaldybėje „Ecoservice“ suženklins visus pakuočių ir stiklo atliekoms rinkti skirti konteinerius.

Ką daryti gyventojams?

Marijampolės savivaldybės gyventojų prašome, laikotarpiu nuo rugpjūčio 25 d., pakuočių atliekų surinkimo konteinerius (tiek pakuočių, tiek stiklo) išstumti (nepriklausomai nuo to, ar konteineriai pilni, ar tušti) už teritorijos ribų arba ženklintojams prieinamoje vietoje, kad paslaugos teikėjo darbuotojai netrukdomai galėtų suženklinti konteineriusPrašome gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų konteinerius laikyti išstumtus tol, kol ant jų bus užklijuoti informaciniai lipdukai ir ant konteinerio šono užrašyti ženklinimo numeriai. Nesuženklinti konteineriai nuo lapkričio mėnesio nebus aptarnaujami.

Konteinerių ženklinimas pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo paslaugos sąlygų nekeičia – paslauga išlieka nemokama.

Pakuočių atliekų surinkimo grafikai nurodyti interneto svetainėje: www.maatc.lt ir paslaugos teikėjo interneto svetainėje: www.ecoservice.lt. Juos taip pat galite sužinoti paskambinę nemokamu telefono numeriu +370 800 53533.

Kodėl reikalingas šis ženklinimas?

Konteinerius žymime tam, kad klientų aptarnavimas vyktų dar sklandžiau. Ženklinant konteineriai įtraukiami į bendrą elektroninę apskaitos sistemą – bus fiksuojamas kiekvienas konteinerio pakėlimas. Tokiu būdu galėsime tiksliai matyti, kad Jūsų konteineris buvo ištuštintas.

Dėkojame gyventojams už supratingumą.

UAB „Ecoservice“ informacija

Didelių gabaritų surinkimo aikštelės

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Pas kiekvieną iš mūsų yra susikaupusių naudoti nebetinkamų daiktų ar atliekų, kurios dėl per didelio dydžio ar dėl to, kad yra pavojingos − negalimos mesti nei į mišrių komunalinių atliekų, nei į antrinių žaliavų ir pakuočių rūšiavimo konteinerius. Tokioms atliekoms yra skirtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.

Kas tai yra didelių gabaritų atliekos? Didelių gabaritų atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, kurios dėl savo dydžio negali būti metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Didelių gabaritų atliekoms nepriskiriamos statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingosios, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos.

Tam, kad tokių atliekų nemėtytume prie komunalinių atliekų konteinerių miesto erdvėse, jos yra priimamos specialiose surinkimo aikštelėse. Marijampolės apskrityje veikia 9 didelių gabaritų surinkimo aikštelės:

 1. Marijampolės DGASA (Vokiečių g. 10, Marijampolė);
 2. Uosinės DGASA (Uosinės k. 4, Marijampolė);
 3. Kazlų Rūdos DGASA ( Valančiaus g. 17a, Kazlų Rūda);
 4. Kalvarijos DGASA (Šilo g. 23, Kušliškių kaimas, Kalvarijos sav);
 5. Kybartų DGASA (J. Biliūno g. 14C, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav.);
 6. Šakių DGASA (Sodų g. 15, Šakiai);
 7. Kudirkos Naumiesčio DGASA (Kybartų g. 1F, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav);
 8. Skaistakaimio DGASA (Nemuno g. 1A, Skaistakaimis, Gelgaudiškio sen., Šakių raj.);
 9. Vilkaviškio DGASA (Šiaurės g. 46, Vilkaviškis).

Daugiau informacijos apie didelių gabaritų surinkimo aikšteles MAATC interneto svetainėje: https://www.dgasa-zaka.org/dgasa-aiksteles

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse nemokamai iš gyventojų priimamos šios atliekos:

 • didelių gabaritų atliekos (baldai, dviračiai, kiti dideli namų apyvokos daiktai);
 • pakuočių atliekos, įskaitant antrines žaliavas (popieriaus, kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekos);
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • nemokamai ir ne daugiau kaip 5 lengvųjų automobilių padangos;
 • buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijų, akumuliatorių, tepalų, buitinės chemijos atliekos ir kita);
 • statybos ir griovimo atliekos nemokamai per metus ne daugiau kaip 200 kg vienam fiziniam asmeniui ir iki 30 kg per metus nemokamai statybinių medžiagų, turinčių asbesto vienam fiziniam asmeniui.

Atliekų priėmimo tvarka:

Visos atvežtos atliekos privalo būti išrūšiuotos. Atliekos laikomos išrūšiuotomis, kai jas lengvai galima sudėti į tam skirtus konteinerius – metalo atliekas į metalo konteinerius, betono atliekas į statybinių atliekų konteinerius, o smulkios atliekos turi būti sudėtos į atskirus maišus pagal jų rūšį taip, kad, jų papildomai neskirstant, būtų galima išpilti į joms skirtą konteinerį. 

Baldai privalo būti išardyti. Korpusiniai baldai išardomi į atskiras plokštes, išimamas stiklas, veidrodžiai, minkštiems baldams – medinė dalis atskiriama nuo dalies dengtos medžiaga, nuo baldų jei yra įmanoma atskiriamos metalinės, plastikinės dalys.

Atliekos negali būti atvežamos sunkiasvoriais automobiliais, traktoriais. Atliekas į aikštelę galima pristatyti transporto priemonėmis: mopedais, motociklai ir jiems prilygintos transporto priemonės, bei automobiliais, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t, bei priekabomis, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Šių reikalavimų neatitinkančios gyventojų transporto priemonės į aikštelę neįleidžiamos ir (ar) jomis atvežtos atliekos nėra priimamos.

Atvežtas atliekas turi iškrauti pats atliekų turėtojas. Pristačius atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę privaloma pateikti asmens dokumentą. Kitu atveju atliekos nebus priimamos. Be to, priduodant atliekas pildoma atliekų deklaracija.

Atliekų įkainius ir kitas priėmimo dokumentų formas rasite MAATC interneto svetainėje: https://www.dgasa-zaka.org/dokumentai

Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles galima atvežti ir pavojingąsias atliekas, kurių negalima utilizuoti buityje. Pavyzdžiui, šiferį ir kitas atliekas, kurių sudėtyje yra asbesto, gyvsidabrio termometrus, dažų, lakų, tirpiklių, buitinės chemijos likučius, baterijas ir akumuliatorius.

Didelių gabaritų atliekų ir kitų atliekų palikimas prie komunalinių atliekų konteinerių arba kitose neleistinose vietose laikomas savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimu. Administracinių nusižengimų kodekse už tai numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinai padarytus nusižengimus – nuo 140 iki 600 eurų.

 

Vasarok atsakingai – rūšiuok teisingai, kviečia susitikti Sangrūdos parke!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Didžiausia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija „Žaliasis taškas“ kartu su Kalvarijos  savivaldybe kviečia jungtis prie iniciatyvos „Misija: švari vasara ‘23“, kuri su šių metų šūkiu „Vasarok atsakingai – rūšiuok teisingai” ragina ugdyti vasarojimo įpročius ir nesvarbu, kur renkatės iškylauti – parke, paplūdimyje, prie ežero, mieste ar kitoje vietoje – teisingai išrūšiuoti pikniko metu susidarančias atliekas ir poilsiavietės vietą palikti tokią, kokią norėtume rasti patys.

Rugpjūčio 26 dieną,  nuo 16 valandos Kalvarijos Sangrūdos parke gyventojų ir miesto svečių lauks „Misija: švari vasara ‘23“ žinių ir patirčių palapinė, kurioje be diskusijų apie rūšiavimą bei atsakymų į gyventojams rūpimus rūšiavimo klausimus, lankytojų lauks ir praktinis žinių pritaikymas rūšiavimo turnyruose visai šeimai. Varžytuvėms nenusiteikę šventės svečiai turės galimybę jaukiai įsitaisyti „Žaliojo taško“ suruoštame piknike, kur edukuosime kaip vasaros iškyloms pasiruošti atsakingai bei tinkamai susitvarkyti jų metu susidarančias atliekas tausojant ne tik savo ar kitų poilsiautojų laiką, bet ir gamtą!

Energingai nusiteikusius šventės dalyvius kviesime susipažinti su iš antrinių žaliavų pagamintais žaidimais, visus juos išbandyti ir įsitikinti, kad būti gamtai draugišku ir atsakingu vasarotoju  – gali būti dar ir labai smagu!

Vasarok atsakingai – rūšiuok teisingai, kviečia susitikti Virbalio miestelio šventėje!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į atsakingą vasarojimą, pirmoji ir didžiausia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija „Žaliasis taškas“ kartu su Vilkaviškio raj. savivaldybe kviečia jungtis prie iniciatyvos „Misija: švari vasara ‘23“, kuri su šių metų šūkiu „Vasarok atsakingai – rūšiuok teisingai” ragina ugdyti vasarojimo įpročius ir nesvarbu, kur renkatės iškylauti – parke, paplūdimyje, prie ežero, mieste ar kitoje vietoje – teisingai išrūšiuoti pikniko metu susidarančias atliekas ir poilsiavietės vietą palikti tokią, kokią norėtume rasti patys.

Rugpjūčio 19 dieną,  nuo 13 valandos Virbalio miestelio parke gyventojų ir miestelio svečių lauks „Misija: švari vasara ‘23“ žinių ir patirčių palapinė, kurioje be diskusijų apie rūšiavimą bei atsakymų į gyventojams rūpimus rūšiavimo klausimus, lankytojų lauks ir praktinis žinių pritaikymas rūšiavimo turnyruose visai šeimai. Varžytuvėms nenusiteikę šventės svečiai turės galimybę jaukiai įsitaisyti „Žaliojo taško“ suruoštame piknike, kur edukuosime kaip vasaros iškyloms pasiruošti atsakingai bei tinkamai susitvarkyti jų metu susidarančias atliekas tausojant ne tik savo ar kitų poilsiautojų laiką, bet ir gamtą!

Energingai nusiteikusius šventės dalyvius kvies susipažinti su iš antrinių žaliavų pagamintais žaidimais, visus juos išbandyti ir įsitikinti, kad būti gamtai draugišku ir atsakingu vasarotoju  – gali būti dar ir labai smagu!