Naujienos

Vilkaviškiečių dėmesiui

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėje (DGASA)  , esančioje Šiaurės g. 46, Vilkaviškyje, iš fizinių asmenų nemokamai nedideliais kiekiais priimamos tvarkyti nedidelių gabaritų žaliosios atliekos – nupjauta žolė, ravėjimo atliekos, sugrėbti lapai, krituoliai vaisiai ir pan. DGASA aikštelė dirba II-V nuo 9 iki 18 val.; VI- nuo 9 iki 15.30 val.

   Didesnius kiekius ir  didelių gabaritų žaliąsias atliekas – šakas, krūmus ir pan. – prašome pristatyti sutvarkymui į Vilkaviškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA) , esančią Pavembrių k., Vilkaviškio raj. Ji dirba II-V nuo 9 iki 18 val., VI- nuo 9 iki 15.30 val. Žaliosios atliekos ŽAKA iš fizinių asmenų priimamos nemokamai, juridiniams asmenims už jų sutvarkymą reikia sumokėti nustatytą mokestį.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

        Ši vasara džiugina sodų gėrybių gausa. Tačiau netinkami naudojimui krituoliai kelia susirūpinimą atliekų tvarkytojams: maišų maišai obuolių ir kitų žaliųjų atliekų atsiduria komunalinių atliekų konteineriuose, ten karštą vasarą greitai pūva, išskiria  aplinką teršiančius skysčius, skleidžia dvoką. Gyventojai skuba kaltinti atliekų tvarkytojus, kad blogai prižiūrimi atliekų konteineriai, jie greitai perpildomi, netelpančios  atliekos kraunamos į krūvas šalia konteinerių aikštelių. Tokie nusiskundimai dažnai pasiekia ir Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą.

        „Žaliąsias ir kitas biologiškai skaidžias atliekas mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžia Atliekų tvarkymo taisyklės, – sako Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Todėl taisyklių nepažeidinėjantys atliekų tvarkytojai į komunalinių atliekų konteinerius negali mesti nei obuolių, nei nupjautos žolės, išravėtų piktžolių, sugrėbstytų lapų ir kitų žaliųjų atliekų“.

         Direktorius priminė, kad už taisyklių nesilaikymą yra numatyta administracinė atsakomybė, skiriamos baudos. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neseniai įsigijo keletą vaizdo  fiksavimo įrenginių, kurie skirti užfiksuoti Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimams.

         „Norime priminti, kad pagal Atliekų tvarkymo taisykles žaliąsias atliekas atliekų turėtojai  privalo atskirti jų susidarymo vietoje( tai yra – savo valdoje),  ir jas kompostuoti, – teigia A.Bagušinskas -. Apskrities gyventojams Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras yra išdalinęs 14 000 kompostavimo dėžių.   Jeigu žaliosios atliekos, tarp jų ir obuoliai, nekompostuojami, gyventojams siūlome jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kurios yra visose savivaldybėse. Marijampolės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė yra prie regioninio sąvartyno, Uosinės kaime. Aikštelėse žaliosios atliekos tvarkyti priimamos nemokamai“.

          Iki 200 kg žaliųjų smulkios frakcijos (iki 30 cm) atliekų iš gyventojų priima ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Vokiečių g., Marijampolėje. Sukaupiantys didelius kiekius žaliųjų atliekų gyventojai gali užsisakyti papildomą paslaugą – žaliųjų atliekų surinkimą ir išvežimą. Ją už papildomą mokestį teikia bendrovės „Ecoservice“ ir „Marijampolės švara“.

          Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriai kartu su savivaldybių administracijų atstovais, seniūnais, seniūnaičiais artimiausiu metu pradės sustiprintą konteinerių kontrolę. Kadangi pagal sutartį atliekas surenkančios bendrovės „Ecoservice“ darbuotojai privalo neaptarnauti komunalinių atliekų konteinerių, kuriuose yra žaliųjų atliekų, bus sustiprinti reikalavimai ir atliekų surinkimo operatoriams. Jeigu komunalinių atliekų konteineriuose bus rasta žaliųjų atliekų, jie privalės šių konteinerių neaptarnauti, apie nustatytus Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus pranešti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriams. Išrūšiuoti atliekas ir iš konteinerių pašalinti žaliąsias atliekas privalės patys atliekų turėtojai, jie privalės išsiplauti ir užterštus  konteinerius.

             A.Bagušinskas sako, kad itin daug pažeidimų dėl žaliųjų atliekų tvarkymo kontrolieriai nustato sodų bendrijose, kur kai kurie sodininkai beveik visiškai nerūšiuoja atliekų, į komunalinių atliekų konteinerius meta nerūšiuotas  mišrias atliekas, į konteinerius keliauja ne tik žaliosios atliekos, kurių ten mesti nevalia, bet ir antrinės žaliavos, kurioms yra skirti specialūs konteineriai.

               Jis primena, kad didelių gabaritų atliekas – senus baldus, santechnikos įrangą, tekstilės atliekas ir statybų griovimo laužą – taip pat  privaloma pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, kur šios atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai.

Liucija Burbienė, prevencinės veiklos organizatorė

Teismas nusprendė: MBA operatoriaus paslaugų atsisakyta teisėtai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

2018 m. birželio 27 d.  Kauno apygardos teismas paskelbė teismo sprendimą teisiniame ginče tarp UAB „NEG Recycling“ ir UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro. Teismas nusprendė uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinius  atmesti,  Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro priešieškinį tenkinti.

       Kauno apygardos teismas iš ieškovės UAB „NEG Recycling“ atsakovei UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui priteisė 41 692 eurų baudą už netinkamą sutarties vykdymą bei 16 800 eurų bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovės UAB „NEG Recycling“ valstybei priteista ir 21,44 euro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

          Teismas atsisakė tenkinti  UAB „NEG Recycling“ teismui teiktą reikalavimą: uždrausti draudimo bendrovei AAS „BTA Baltic Insurance Company“ išmokėti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui 434 430 eurų draudimo sumą dėl to, kad „NEG Recycling“ nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

——————————————————————————————————————

 

             UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) , gavęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, šalia Marijampolės  regioninio sąvartyno, Uosinės kaime, Marijampolės savivaldybėje, pastatė mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius. Šių įrenginių statybai ir vėlesnei eksploatacijai buvo skelbtas viešasis atviras konkursas, kurį laimėjo UAB „NEG Recycling“.

              Statybų, kurių vertė 10,2 milijono eurų,  užbaigimas buvo numatytas 2015 metų gruodžio 31 d., tačiau jis vėlavo daugiau kaip 3 mėnesius.  Tačiau nuo  2016 metų balandžio 14 d. „NEG Recycling“ eksploatuoja šiuos įrenginius. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras visas regione surenkamas mišrias komunalines atliekas pristatydavo į MBA apdorojimui, o už jų sutvarkymą MBA operatoriui sumokėdavo 19,98  eurų už toną be PVM. 2016 metais į MBA buvo pristatyta ir apdorota 30 586 tonos atliekų.  2017 metais per 8 mėnesius į MBA buvo pristatyta 27 919 tonos atliekų. UAB „NEG Recycling“ už atliekų tvarkymą sumokėta 1,3 milijono eurų mokesčių mokėtojų pinigų.

               Tačiau UAB „NEG recycling“ nė vieną mėnesį nuo įrenginių eksploatacijos  pradžios nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų  –  MBA operatorius įsipareigojo atskirti 10 proc. antrinių žaliavų iš mišrių komunalinių atliekų srauto, o atskirdavo tik apie 2- 3 proc. Sutartyje numatyta, kad iš atskirtos  degios frakcijos atliekų bus formuojamas kietasis atgautasis kuras (KAK), kurio turi būti gaminama 28 procentai nuo atliekų kiekio, o jo kokybė vertinama pagal standartą LST CEN/TS 1535:2011.

                 KAK nebuvo gaminamas, o visas MBA teritorija buvo užversta degios frakcijos atliekomis, kurių nuo  įrenginių veiklos pradžios „NEG Recycling“ sukaupė per 5,2 tūkstančius tonų. Už blogai tvarkomas atliekas „NEG Recycling“ bendrovę nubaudė Utenos aplinkos apsaugos kontrolieriai.                         

             O nuo 2017 metų rugsėjo 27 dienos “NEG Recycling“ vienašališkai nutraukė atliekų priėmimą į MBA įrenginius ir jų apdorojimą bei  pradėjo platinti visuomenei informaciją, kad Marijampolei gresia ekologinė katastrofa – grėsmę kelia sukaupti tūkstančiai tonų netvarkomų degių atliekų. Tik pamiršo prisipažinti, kad būtent „NEG Recycling“ ir turėjo  pagal sutartį tas degias atliekas sutvarkyti.

           Tai pripažino ir Kauno apygardos teismas.  Vadovaujantis sutarties 18.7 punktu, kuriame numatyta, kad operatoriui padarius sutarties pažeidimą, operatorius įsipareigoja sumokėti užsakovui baudą, kuri lygi 10 procentų eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį mėnesį bei atlyginti užsakovo patirtus nuostolius ar išlaidas, kurių nepadengia sumokėtoji bauda, MAATC reikalavimu  teismas iš „NEG Recycling“ priteisė  41 692,53 euro  baudą Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro naudai  už netinkamai vykdomą sutartį .

            „Kai 2017 metų rugsėjo mėnesį „NEG Recycling“ sustabdė MBA veiklą ir atsisakė priimti apdorojimui atliekas, kilo daug problemų, – sakė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – MBA operatorius, sustabdęs MBA veiklą, pats skubiai pranešė Europos Komisijai, kad Marijampolėje neveikia už Europos Sąjungos paramos lėšas pastatyta įrenginiai, nevykdomi Lietuvos įsipareigojimai. Paprašė baudų ne tik Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, bet ir Lietuvai. Kartu buvo įteikti 7 „NEG Recycling“ reikalavimai teismui: kad teismas pakeistų MAATC ir „NEG Recycling“ sutarties sąlygas, kad pripažintų , jog MAATC sutartį nutraukė neteisėtai,  kad neleistų draudimo bendrovei išmokėti draudimo dėl sutarties netinkamo vykdymo, kad MAATC pasiimtų kietąjį atgautąjį kurą ir kita. Buvo pradėta ir smarkus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro puolimas žiniasklaidoje, formuota visuomenės nuomonė, kad dori verslininkai yra neva išmetami iš sąžiningai vykdyto verslo. Kauno apygardos teismas, sujungęs visus septynis „NEG recycling“ reikalavimus į vieną bylą, ją išnagrinėjo ir nusprendė, kad visi buvusio MBA operatoriaus ieškiniai yra atmestini, o mūsų bendrovei priteista bauda, teisinių paslaugų kompensacija ir galimybė gauti draudimo išmokas iš draudimo bendrovės dėl netinkamai vykdytos sutarties“.

          Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, nutraukęs sutartį su „NEG Recycling“, 2018 metų balandžio pradžioje atnaujino MBA įrenginių veiklą. Visos Marijampolės apskrities atliekos dabar yra rūšiuojamos ir apdorojamos. Finansų ministerija pranešė, kad tokių baudų, kokias „NEG Recycling“ prašė skirti Europos Komisiją, nebus nei Lietuvai, nei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui – atliekų tvarkymo sistema dabar veikia taip, kaip ir numatyta. 

Liucija Burbienė,

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

 

Gauta licencija pavojingosioms atliekoms priimti

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, eksploatuojantis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, gavo pavojingųjų atliekų priėmimo licenciją. ATNAUJINAMAS pavojingųjų atliekų (šaldytuvų, liuminescencinių lempų, lempinių televizorių, senos kartos monitorių, šiferio, gyvsidabrio,  filtrų ir kt. pavojingųjų atliekų ) priėmimas į visose savivaldybėse esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

Rengiama Marijampolės savivaldybės atliekų konteinerių išdėstymo schema

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

SKELBIMAS

Rengiama  Marijampolės savivaldybės konteinerių aikštelių išdėstymo schema  

Planavimo organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1  LT-68307, Marijampolė, tel. (8 343) 90 062

El. paštas:  

Schemos rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.

El. paštas:

Projekto vadovė – Rasa Bakšytė, tel. 867422435

El. paštas:   

  Planavimo tikslai ir uždaviniai –

 • Nustatyti teritorijas, nutolusias ne toliau kaip 100-150 metrų nuo daugiabučių gyvenamųjų namų, kurios yra tinkamos komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ir /arba įkasamų konteinerių išdėstymui;
 • Numatyti konteinerių kiekį bei įvairovę reikalingą antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimui ir susisiekimo infrastruktūrą, būtiną konteinerių aptarnavimui. Įvertinti tekstilės ir maisto atliekų surinkimo poreikį.

Informacijos apie schemą teikimo tvarka:

Informaciją apie schemą teikia Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Kurtinaitis, J. Basanavičiaus a. 1  LT-68307, Marijampolė, tel.8(343)-90013.

Viešo svarstymo procedūros tvarka, vieta ir laikas:

Susipažinti su parengta schema galima Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus, J. Basanavičiaus a. 1  LT-68307 Marijampolė, 408 kabinete nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki 2018 m. gegužės 10 d.

Viešas susirinkimas, skirtas schemai aptarti, vyks 2018 m. gegužės 10 d. 12.00 val. Marijampolės  savivaldybės didžiojoje salėje.  

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Kurtinaičiui ir plano rengėjui (šiame skelbime nurodytais adresais) raštu schemos supažindinimo ir viešo svarstymo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.       

 

PRIDEDAMA:

Konteinerių išdėstymo schema:

Aikštelių sąrašas

Marijampolės miesto konteineriai

Konteinerių išdėstymo schema kaimiškose vietovėse:

Marijampoles savivaldybės kaimiškųjų vietovių konteineriai

 

 

Keičiamas didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. keičiasi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas

Marijampolės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Vokiečių g. 10, Marijampolė

Tel. 8 343 54204

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

 ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

 

Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Šiaurės g. 46,

Vilkaviškis

Tel. 8 342 20304

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

_______________________________________________________________________

 

Kazlų Rūdos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

 1. Valančiaus g. 17a,

Kazlų Rūda

Tel. 8 343 25223

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

_____________________________________________________________________

 

Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Sodų g. 15 Šakiai

Tel. 8 345 51030

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

_______________________________________________________________________

 

Kalvarijos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Šilo g. 23, Kušliškių kaimas, Kalvarijos sav. (prie uždaryto Kalvarijos sav. sąvartyno)

Tel. 8 343 23602

II -V – 9:00-18:00

VI – 9:00-15:30

Pietų pertrauka 13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais bei šventinėmis dienomis nedirba

„Marijampolės švara” pasirūpins marijampoliečių žaliosiomis atliekomis

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

       Su šylančiais orais  pradėjo augti ir žalioji masė, todėl siūlome pasinaudoti nauja paslauga Marijampolėje – žaliųjų atliekų surinkimas. Į mokestį už atliekų tvarkymą yra įskaičiuota tik  komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo  pastovioji ir kintamoji dalis. Kadangi žaliųjų atliekų tvarkymas nėra visiems gyventojams reikalinga paslauga (pavyzdžiui, gyvenantys butuose asmenys žaliųjų atliekų beveik nesukaupia) , tie, kam reikia šios paslaugos, turėtų ją už papildomą mokestį užsisakyti papildomai. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  žaliąsias atliekas kompostavimo aikštelėje  iš gyventojų  priima sutvarkyti nemokamai. Jeigu neturite galimybių į šią aikštelę, esančią Uosinės kaime, šalia regioninio sąvartyno, jas pristatyti patys, jų surinkimą ir transportavimą siūlome patikėti UAB „Marijampolės švarai“. Taigi jei gyvenate  name, kotedže ir nuolat turite rūpestį, kur  dėti nuosavoje valdoje sukauptas žaliąsias atliekas,  savo rūpesčius patikėkite mums(Tel. 8 658 04081, , www.marsvara.lt)

Siekdami sumažinti į sąvartynus patenkančių žaliųjų atliekų kiekį, siūlome Jums žaliųjų atliekų (lapų, žolės, piktžolių ir kt.) išvežimo paslaugą Marijampolėje.

Paslaugos privalumai:

 • 240 l specialų konteinerį suteiksime Jums operatyviai ir visiškai nemokamai;
 • žaliąsias atliekas išvešime nustatytą dieną kas antrą savaitę;
 • paslauga teikiama viso žaliųjų atliekų sezono (iki pat lapkričio 15 d.) metu tik už vienkartinį  65€ su PVM.* mokestį.
  *suma mokama iš karto pasirašius sutartį.

Į žaliųjų atliekų konteinerį mesti galima:

Mesti draudžiama:

 • žolę
 • lapus
 • piktžoles
 • gėles
 • šieną
 • buitines atliekas
 • pakuotės atliekas (popierių, kartoną, plastiką, stiklą, tetrapak, metalą)
 • pavojingas atliekas
 • degančias ar karštas atliekas (pelenus, žarijas)

UAB „Marijampolės švara” administracija

 

Kaip taisyklės reikalauja tvarkyti žaliąsias atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir savivaldybių specialistai,  kaip ir kiekvieną pavasarį, sulaukia daugybės klausimų, kaip tvarkyti žaliąsias atliekas. Daugėja marijampoliečių, kurie šį pavasarį yra sunerimę – įvairiose savivaldybės vietose ankstesniais metais būdavo pastatomi dideli konteineriai, į kuriuos gyventojai turėdavo galimybę sumesti žaliąsias atliekas, o šiemet tų konteinerių įprastose vietose jau nėra. Už kiekvieno konteinerio tvarkymą privalo būti konkretus mokėtojas, už žaliųjų atliekų iš bendrose erdvėse buvusių konteinerių išvežimą mokėti tektų iš visų mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau šia paslauga naudojasi tik dalis gyventojų. Šiek tiek yra ir gyventojų kaltės – į tik žaliosioms atliekoms skirtus konteinerius, iš kurių atliekos ankstesniais metais būdavo išvežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, būdavo primetama visokio šlamšto, ne tik žaliųjų atliekų. Jų rūšiavimas, išvežimas į sąvartyną dar didindavo šio atliekų srauto tvarkymo kainą.  

    „ Pagal apskrities savivaldybių patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo atliekos( šakos, lapai, žolė, daržo atliekos) privalo būti išrūšiuojamos ir atskiriamos iš bendro komunalinių atliekų srauto jų susidarymo vietoje, – sako Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. –  Taisyklėse numatyta, kad atskirtos žaliosios atliekos  turi būti kompostuojamos savose valdose, tam gyventojams esame išdalinę 14 000 kompostavimo dėžių , per artimiausius mėnesius tikimasi papildomai nupirkti ir gyventojams išdalinti dar 4450 kompostavimo dėžių. O tie komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybės ar nepageidauja kompostuoti atliekų individualiose valdose, atskirtas žaliąsias atliekas gali pristatyti  į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kurios yra visose savivaldybėse; pristatyti į artimiausią didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelę; sutartiniais pagrindais užsakyti žaliųjų atliekų išvežimo paslaugą (papildomai tektų mokėti tik už šių atliekų išvežimo paslaugą, pačios atliekos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai). Tokią sutartį galima sudaryti su nauju mišrių komunalinių atliekų surinkėju UAB „Ecoservice“ nuo 2018-05-14. Jis aprūpintų individualias valdas 240 l talpos konteineriais ir žaliąsias atliekas išvežtų pagal suderintą grafiką, kontaktinis telefonas Nr. 8 698 07709.

       A.Bagušinskas teigia, kad geriausias pasirinkimas – žaliąsias atliekas tvarkyti savo valdose arba jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Marijampolėje ši aikštelė yra šalia regioninio sąvartyno, Uosinės kaime.  Gyventojai, kurie nuspręstų žaliąsias atliekas tvarkymui pristatyti į didžiųjų ir specifinių atliekų aikšteles ( pvz. Marijampolėje – Vokiečių g. 10), turėtų žinoti, kad šiose aikštelėse nebus priimamos didelių gabaritų žaliosios atliekos – išpjauti medžiai ir stambūs krūmai , stambios jų šakos, kelmai, nes čia  bendrovė neturi galimybės naudoti mechanizmus ir techniką pirminiam didelių gabaritų žaliųjų atliekų apdorojimui.  Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse bus priimamas tik ribotas kiekis, iki 2 kub. metrų  žaliųjų atliekų, kurias teks rankiniu būdu pakrauti į didžiuosius konteinerius, todėl medienos atliekos turėtų būti susmulkintas iki 30 cm.

       Komunalinių atliekų turėtojai privalo žinoti, kad taisyklėse yra įtvirtintas ir draudimas, kurio nesilaikant galima susilaukti baudų:  draudžiama privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas arba jas krauti į  bendrojo naudojimo konteinerius ar šalia jų.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Marijampolės regione keičiasi atliekų tvarkymo operatorius

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Nuo 2018 metų gegužės 13 dienos Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse atliekų surinkimo ir jų pristatymo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugas pradeda teikti viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Ecoservice“, pasiūliusi paslaugas teikti už mažiausią kainą. Nuo 2010 metų iki šiol Marijampolės regiono atliekų surinkimo ir vežimo operatorius buvo UAB „Marijampolės švara“ ( Šakių rajone ši bendrovė buvo pasitelkusi subrangovus UAB „Ekonovus“, Vilkaviškio rajone ir Kazlų Rūdos savivaldybėje subrangovai buvo „Ecoservice“).

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas, pasirašęs 5 metų sutartį su UAB „Ecoservice“ generaline direktore Daiva Skrupskelienė, teigia, kad naujo operatoriaus atėjimas į mūsų regioną įneš ir kai kurių pasikeitimų. Labiausiai džiugina, kad „Ecoservice“ paslaugas teiks už mažesnę kainą, nei operatoriui mokėta iki šiol.  Direktorius tikisi, kad sutaupius šioje srityje, atsiras galimybė nedidinti atliekų tvarkymo mokesčių tarifų tiek įmonėms, tiek gyventojams. Atliekų  tvarkymo sistema nuolat plečiasi, nuolat tobulinamas atliekų apdorojimas ir tvarkymas. Daugiau  paslaugų ir geresnė jų kokybė kainuoja brangiau, tačiau pigiau sumokant už atliekų surinkimą ir vežimą, atliekų tvarkymo paslaugų tarifų, kurie pagal Vyriausybės nustatytą tvarką turi būti peržiūrimi kasmet, bent artimiausi metu marijampoliečiams didinti nereikės.

      Atliekų surinkimo ir vežimo į jų apdorojimo įrenginius paslaugos kainuotų dar pigiau, jei atliekų turėtojai stengtųsi nuolat mažinti jų kiekį mišrių komunalinių atliekų konteineriuose. Pradėjus veiklą „Ecoservice“,  visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus įjungti į elektroninę apskaitos sistemą (jau dabar dauguma konteinerių yra pažymėti elektroniniais identifikavimo žymekliais), bus užfiksuojamas kiekvienas konteinerio pakėlimas. Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus ištuštinami rečiau, mažės kintamoji mokesčio už atliekų tvarkymą dalis. To pasiekti galima tik kruopščiau rūšiuojant atliekas – kuo daugiau atliekų bus išrūšiuota į pakuotėms ir antrinėms žaliavoms (plastmase, popieriui, stiklui) skirtus konteinerius, tuo mažiau jų bus mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, kurie bus rečiau išvežami, dėl to ir į mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius pateks mažiau atliekų – atliekų sutvarkymas visose grandyse kainuos pigiau.  Už atliekų, kurios yra išrūšiuojamos į antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui ir kartonui, plastmasėms)  ir pakuotėms skirtus konteinerius, sutvarkymą sumoka pakuočių tvarkymo organizacijos ir jų sutvarkymas į atliekų tvarkymo mokesčių tarifus nėra įskaičiuojamas.

Liucija Burbienė,
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė

Atnaujintas mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Nuo 2018 m. balandžio 3 d. vėl veikia Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) . Atliekų vežėjai mišrias komunalines atliekas nuo 2018 m. balandžio 3 d. turi  vežti į MBA ir perduoti jas rūšiavimui ir apdorojimui.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija