Naujienos

„Marijampolės švara” pasirūpins marijampoliečių žaliosiomis atliekomis

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

       Su šylančiais orais  pradėjo augti ir žalioji masė, todėl siūlome pasinaudoti nauja paslauga Marijampolėje – žaliųjų atliekų surinkimas. Į mokestį už atliekų tvarkymą yra įskaičiuota tik  komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo  pastovioji ir kintamoji dalis. Kadangi žaliųjų atliekų tvarkymas nėra visiems gyventojams reikalinga paslauga (pavyzdžiui, gyvenantys butuose asmenys žaliųjų atliekų beveik nesukaupia) , tie, kam reikia šios paslaugos, turėtų ją už papildomą mokestį užsisakyti papildomai. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  žaliąsias atliekas kompostavimo aikštelėje  iš gyventojų  priima sutvarkyti nemokamai. Jeigu neturite galimybių į šią aikštelę, esančią Uosinės kaime, šalia regioninio sąvartyno, jas pristatyti patys, jų surinkimą ir transportavimą siūlome patikėti UAB „Marijampolės švarai“. Taigi jei gyvenate  name, kotedže ir nuolat turite rūpestį, kur  dėti nuosavoje valdoje sukauptas žaliąsias atliekas,  savo rūpesčius patikėkite mums(Tel. 8 658 04081, , www.marsvara.lt)

Siekdami sumažinti į sąvartynus patenkančių žaliųjų atliekų kiekį, siūlome Jums žaliųjų atliekų (lapų, žolės, piktžolių ir kt.) išvežimo paslaugą Marijampolėje.

Paslaugos privalumai:

 • 240 l specialų konteinerį suteiksime Jums operatyviai ir visiškai nemokamai;
 • žaliąsias atliekas išvešime nustatytą dieną kas antrą savaitę;
 • paslauga teikiama viso žaliųjų atliekų sezono (iki pat lapkričio 15 d.) metu tik už vienkartinį  65€ su PVM.* mokestį.
  *suma mokama iš karto pasirašius sutartį.

Į žaliųjų atliekų konteinerį mesti galima:

Mesti draudžiama:

 • žolę
 • lapus
 • piktžoles
 • gėles
 • šieną
 • buitines atliekas
 • pakuotės atliekas (popierių, kartoną, plastiką, stiklą, tetrapak, metalą)
 • pavojingas atliekas
 • degančias ar karštas atliekas (pelenus, žarijas)

UAB „Marijampolės švara” administracija

 

Kaip taisyklės reikalauja tvarkyti žaliąsias atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir savivaldybių specialistai,  kaip ir kiekvieną pavasarį, sulaukia daugybės klausimų, kaip tvarkyti žaliąsias atliekas. Daugėja marijampoliečių, kurie šį pavasarį yra sunerimę – įvairiose savivaldybės vietose ankstesniais metais būdavo pastatomi dideli konteineriai, į kuriuos gyventojai turėdavo galimybę sumesti žaliąsias atliekas, o šiemet tų konteinerių įprastose vietose jau nėra. Už kiekvieno konteinerio tvarkymą privalo būti konkretus mokėtojas, už žaliųjų atliekų iš bendrose erdvėse buvusių konteinerių išvežimą mokėti tektų iš visų mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau šia paslauga naudojasi tik dalis gyventojų. Šiek tiek yra ir gyventojų kaltės – į tik žaliosioms atliekoms skirtus konteinerius, iš kurių atliekos ankstesniais metais būdavo išvežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, būdavo primetama visokio šlamšto, ne tik žaliųjų atliekų. Jų rūšiavimas, išvežimas į sąvartyną dar didindavo šio atliekų srauto tvarkymo kainą.  

    „ Pagal apskrities savivaldybių patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo atliekos( šakos, lapai, žolė, daržo atliekos) privalo būti išrūšiuojamos ir atskiriamos iš bendro komunalinių atliekų srauto jų susidarymo vietoje, – sako Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. –  Taisyklėse numatyta, kad atskirtos žaliosios atliekos  turi būti kompostuojamos savose valdose, tam gyventojams esame išdalinę 14 000 kompostavimo dėžių , per artimiausius mėnesius tikimasi papildomai nupirkti ir gyventojams išdalinti dar 4450 kompostavimo dėžių. O tie komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybės ar nepageidauja kompostuoti atliekų individualiose valdose, atskirtas žaliąsias atliekas gali pristatyti  į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kurios yra visose savivaldybėse; pristatyti į artimiausią didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelę; sutartiniais pagrindais užsakyti žaliųjų atliekų išvežimo paslaugą (papildomai tektų mokėti tik už šių atliekų išvežimo paslaugą, pačios atliekos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai). Tokią sutartį galima sudaryti su nauju mišrių komunalinių atliekų surinkėju UAB „Ecoservice“ nuo 2018-05-14. Jis aprūpintų individualias valdas 240 l talpos konteineriais ir žaliąsias atliekas išvežtų pagal suderintą grafiką, kontaktinis telefonas Nr. 8 698 07709.

       A.Bagušinskas teigia, kad geriausias pasirinkimas – žaliąsias atliekas tvarkyti savo valdose arba jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Marijampolėje ši aikštelė yra šalia regioninio sąvartyno, Uosinės kaime.  Gyventojai, kurie nuspręstų žaliąsias atliekas tvarkymui pristatyti į didžiųjų ir specifinių atliekų aikšteles ( pvz. Marijampolėje – Vokiečių g. 10), turėtų žinoti, kad šiose aikštelėse nebus priimamos didelių gabaritų žaliosios atliekos – išpjauti medžiai ir stambūs krūmai , stambios jų šakos, kelmai, nes čia  bendrovė neturi galimybės naudoti mechanizmus ir techniką pirminiam didelių gabaritų žaliųjų atliekų apdorojimui.  Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse bus priimamas tik ribotas kiekis, iki 2 kub. metrų  žaliųjų atliekų, kurias teks rankiniu būdu pakrauti į didžiuosius konteinerius, todėl medienos atliekos turėtų būti susmulkintas iki 30 cm.

       Komunalinių atliekų turėtojai privalo žinoti, kad taisyklėse yra įtvirtintas ir draudimas, kurio nesilaikant galima susilaukti baudų:  draudžiama privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas arba jas krauti į  bendrojo naudojimo konteinerius ar šalia jų.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Marijampolės regione keičiasi atliekų tvarkymo operatorius

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Nuo 2018 metų gegužės 13 dienos Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse atliekų surinkimo ir jų pristatymo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugas pradeda teikti viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Ecoservice“, pasiūliusi paslaugas teikti už mažiausią kainą. Nuo 2010 metų iki šiol Marijampolės regiono atliekų surinkimo ir vežimo operatorius buvo UAB „Marijampolės švara“ ( Šakių rajone ši bendrovė buvo pasitelkusi subrangovus UAB „Ekonovus“, Vilkaviškio rajone ir Kazlų Rūdos savivaldybėje subrangovai buvo „Ecoservice“).

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas, pasirašęs 5 metų sutartį su UAB „Ecoservice“ generaline direktore Daiva Skrupskelienė, teigia, kad naujo operatoriaus atėjimas į mūsų regioną įneš ir kai kurių pasikeitimų. Labiausiai džiugina, kad „Ecoservice“ paslaugas teiks už mažesnę kainą, nei operatoriui mokėta iki šiol.  Direktorius tikisi, kad sutaupius šioje srityje, atsiras galimybė nedidinti atliekų tvarkymo mokesčių tarifų tiek įmonėms, tiek gyventojams. Atliekų  tvarkymo sistema nuolat plečiasi, nuolat tobulinamas atliekų apdorojimas ir tvarkymas. Daugiau  paslaugų ir geresnė jų kokybė kainuoja brangiau, tačiau pigiau sumokant už atliekų surinkimą ir vežimą, atliekų tvarkymo paslaugų tarifų, kurie pagal Vyriausybės nustatytą tvarką turi būti peržiūrimi kasmet, bent artimiausi metu marijampoliečiams didinti nereikės.

      Atliekų surinkimo ir vežimo į jų apdorojimo įrenginius paslaugos kainuotų dar pigiau, jei atliekų turėtojai stengtųsi nuolat mažinti jų kiekį mišrių komunalinių atliekų konteineriuose. Pradėjus veiklą „Ecoservice“,  visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus įjungti į elektroninę apskaitos sistemą (jau dabar dauguma konteinerių yra pažymėti elektroniniais identifikavimo žymekliais), bus užfiksuojamas kiekvienas konteinerio pakėlimas. Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus ištuštinami rečiau, mažės kintamoji mokesčio už atliekų tvarkymą dalis. To pasiekti galima tik kruopščiau rūšiuojant atliekas – kuo daugiau atliekų bus išrūšiuota į pakuotėms ir antrinėms žaliavoms (plastmase, popieriui, stiklui) skirtus konteinerius, tuo mažiau jų bus mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, kurie bus rečiau išvežami, dėl to ir į mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius pateks mažiau atliekų – atliekų sutvarkymas visose grandyse kainuos pigiau.  Už atliekų, kurios yra išrūšiuojamos į antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui ir kartonui, plastmasėms)  ir pakuotėms skirtus konteinerius, sutvarkymą sumoka pakuočių tvarkymo organizacijos ir jų sutvarkymas į atliekų tvarkymo mokesčių tarifus nėra įskaičiuojamas.

Liucija Burbienė,
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė

Atnaujintas mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Nuo 2018 m. balandžio 3 d. vėl veikia Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) . Atliekų vežėjai mišrias komunalines atliekas nuo 2018 m. balandžio 3 d. turi  vežti į MBA ir perduoti jas rūšiavimui ir apdorojimui.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

Marijampoliečių atliekas vėl rūšiuoja mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     Po pusmetį trukusios pertraukos Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) vėl veikia – nuo balandžio 3 dienos vėl paleista atliekų apdorojimo linija, visos regiono atliekos vėl nukreipiamos į rūšiavimo konvejerius.

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas neslepia, kad Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemoje buvo susidariusi rimta situacija – už Europos Sąjungos paramą pastatytuose,  per 10 milijonų eurų kainavusiuose  MBA įrenginiuose atliekų apdorojimas nutrūko –  juos pagal sutartį eksploatuoti privalėjusi UAB „NEG Recycling“ 2017 metų rugsėjo 27 d. savavališkai sustabdė veiklą, regiono atliekos juose nebuvo rūšiuojamos ir apdorojamos.  Europos Komisija dėl tokių veiksmų pradėjo grasinti ekonominėmis sankcijomis ne tik MAATC, bet ir Lietuvos Respublikai.

       „Sulaukę palankaus mums teismo sprendimo su nepatikimu MBA įrenginių operatoriumi sutartį nutraukėme, – sakė A.Bagušinskas. – Nors „NEG Recycling“ geranoriškai grąžinti mums MBA įrenginių nesutiko, o ten dirbusiems darbuotojams, pereinantiems dirbti į veiklą atnaujinančią MBA, net darė įvairias kliūtis, MBA veikla vis tik buvo atnaujinta. Šiuo metu atliekų gabenimas tiesiogiai į regioninį sąvartyną nutrauktas, visos atliekos nukreipiamos į MBA, kur yra išrūšiuojamos ir apdorojamos“.

      Kad būtų įvertinta, kokia MBA įrenginių būklė po pusantrų metų „NEG Recycling“ eksploatacijos, MAATC kreipėsi į jų tiekėjus iš Italijos. Italai pažadėjo artimiausiu metu atvykti į Marijampolę ir įvertinti įrenginių linijas ir mechanizmus.

     A.Bagušinskas sako, kad pagal dabar galiojančius teisės aktus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras eksploatuoti MBA įrenginių negali, todėl artimiausiu metu bus skelbiamas viešasis konkursas, kurio metu tikimasi atrinkti patikimą operatorių MBA įrenginiams eksploatuoti. Jis teigia, kad dėl neveikusių MBA įrenginių atliekų turėtojams skaičiuojamų mokesčių už atliekų tvarkymą tarifai nesikeis, nors MAATC dėl to patyrė nemažai nenumatytų išlaidų – „NEG Recycling“ sukauptos ir neišvežtos perdirbti degiosios atliekos jau išvežtos sudeginti į „Fortum Klaipėda“, tai kainuos brangiai. Teks sumokėti mokesčius ir už į sąvartyną pašalintas nerūšiuotas ir neapdorotas atliekas.

      „Mes tikimės atsiimti „NEG Recycling“ veiklos draudimo lėšas, – sakė A.Bagušinskas. – Teismuose bus sprendžiamos ir kitos su „NEG Recycling“ nekokybišku darbu Marijampolėje kilusios problemos.   Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA)  įrenginių operatorius UAB „NEG Recycling“ niekada, išskyrus bandomąjį laikotarpį,  nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų –  operatorius  neatrinko 10 proc. antrinių žaliavų; negamino kietojo atgautojo kuro (KAK) pagal sutartyje įtvirtintą standarto reikalavimą  ir dar 2017 metų rugsėjo 27 d. vienašališkai sustabdė atliekų priėmimą ir rūšiavimą MBA, nors buvo įsipareigojęs veiklą vykdyti ne mažiau 10 metų“.

      MAATC laikinai, kol bus atrinktas naujas operatorius, darbui MBA įrenginiuose priims dirbti beveik visus ten dirbusius rūšiuotojus, mechanizatorius. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba nusprendė, kad neturėtų likti tik MBA įrenginių vadovo pareigybės.

 

Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro

prevencinės veiklos organizatorė    

     

Marijampolės regione ženklinami atliekų surinkimo konteineriai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

       Informuojame, kad atliekų vežėjas elektroniniais žymekliais ženklina individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Elektroniniai žymekliai ant konteinerių fiksuos konkretaus konteinerio aptarnavimo faktą. Ši informacija bus aktuali ateityje, kai aptarnavimo informacija bus imama skaičiuojant kintamąją įmokos už atliekų tvarkymą dalį.

       PRAŠOME visus individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių turėtojus atliekų surinkimo ir išvežimo dieną išstumti turimus mišrių komunalinių atliekų konteinerius į jų aptarnavimo vietą nepaisant to, ar konteineriai pilni, ar tušti. Konteinerius būtina palikti visai dienai, nes jų ženklinimą atlieka kiti specialistai. Tais atvejais, kai į vieną vietą sustumiami kelių namų konteineriai, jų gyventojai ant savo konteinerių turi nurodyti adresą. Tai būtina sąlyga konteinerių paženklinimui, nes kiekvienas konteinerio lipdukas bus priskirtas konkrečiam namo adresui ir mokėtojui.

58-L-01301

       Jei ant Jūsų konteinerio jau yra tokio pavyzdžio lipdukas, Jūsų konteineris yra paženklintas, saugokite žymeklį, nes jį nuplėšus arba sugadinus ateityje gali būti skaičiuojami atliekų surinkimo mokesčiai ne už faktinį konteinerių aptarnavimą (pagal žymeklio duomenis), bet maksimalūs.

         Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieno konteinerio ženklinimo skaičiai skiriasi. Pirmieji du skaičiai reiškia savivaldybės kodą: Kalvarijos sav. – 48, Kazlų Rūdos sav. – 58, Marijampolės sav. – 18, Šakių r. sav. – 84, Vilkaviškio r. sav. – 39. Paskutiniai penki reiškia inventorinį numerį. 

        Kur kreiptis?

 Dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerio pastatymo. Individualių namų gyventojai, kurie dar neturi mišrių komunalinių atliekų konteinerio ir norėtų jį gauti, turėtų kreiptis į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro Klientų aptarnavimo skyriaus padalinius atitinkamoje savivaldybėje, kurių kontaktinė informacija pateikta mokėjimo pranešimo pirmoje lapo pusėje.

 Dėl pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių pastatymo. Marijampolės savivaldybės gyventojai, kurie dar neturi konteinerių, skirtų antrinių žaliavų rūšiavimui, juos gali nemokamai pasiimti atvykę į UAB „Marijampolės švara“ adresu Vasaros g. 16, Marijampolėje, skambinti telefonu 8 343 71748 arba kreiptis į savo seniūniją.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

www.maatc.lt

Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija: tvarkant pakuočių atliekas būtinos ryžtingos permainos

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) yra įsitikinusi, kad ligšiolinė ydinga pakuočių atliekų tvarkymo sistema turi būti ryžtingai keičiama. Nesąžiningas pakuočių tvarkymas daro didžiulę žalą visuomenei, o iš gamintojų importuotojų surinktais pinigais turėtų būti padengti gyventojų patirti nuostoliai.

Kilęs skandalas dėl fiktyvių pažymų gamintojams importuotojams išdavimo parodė, kad būtini neatidėliotini sprendimai ir Aplinkos ministerijos pozicija šioje situacijoje suteikia vilties, kad gali įvykti pozityvūs pokyčiai, kuriuos pajustų šalies gyventojai. 

„Už gamintojų importuotojų nesutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymą sumoka visi mūsų šalies gyventojai, nes šios atliekos neišvengiamai patenka į regioninių atliekų tvarkymo centrų įrengtus Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius. Gyventojai, jau sumokėję už pakuočių atliekų tvarkymą jas įsigydami, būna dar kartą priversti už tai sumokėti. Dėl to išauga atliekų tvarkymo kaštai, kurie gula ant gyventojų pečių, ir mažina žmonių motyvaciją rūšiuoti“, – sako LRATCA prezidentas Algirdas Reipas.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra arčiausiai gyventojų esanti už atliekų tvarkymą atsakinga institucija ir atsakingai pareiškia, jog kilus skandalui dėl fiktyvių pakuočių atliekų tvarkymo pažymų pasigirdę tvirtinimai, kad šioje situacijoje niekas nenukentėjo yra absoliučiai neteisingi. Dėl to nukentėjo visi Lietuvos gyventojai, kurie buvo priversti padengti gamintojų importuotojų tinkamai nesutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas.

Tad paaiškėjus, kad gamintojams importuotojams buvo išduodamos fiktyvios pažymos apie neva sutvarkytas pakuočių atliekas, už šių atliekų sutvarkymą išieškoti pinigai turėtų būti grąžinti savivaldybėms ar gyventojams dėl nesąžiningo pakuočių atliekų tvarkymo patirtiems nuostoliams padengti.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai visoje Lietuvoje organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kartu su gamintojų ir importuotojų organizacijomis aprūpina gyventojus pakuočių atliekų surinkimo konteineriais ir rūpinasi, kad būtų teikiama pakuočių surinkimo paslauga.

Įrengus Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius ir analizuojant pristatomų atliekų sudėtį, pastebėta, kad į MBA patenka neproporcingai dideli pakuočių atliekų kiekiai. Per metus susidaro apie 200 tūkst. tonų degių atliekų, kurių didžiąją dalį sudaro pakuotės.

Visų šių pakuočių galutiniam sutvarkymui regioniniai atliekų tvarkymo centrai per metus išleidžia apie 20 mln. eurų ir patiria milžiniškus nuostolius, kuriuos galų gale padengia gyventojai. Nors pagal statistikos duomenis ir pakuočių sutvarkymo dokumentus, didžioji šių atliekų dalis yra perdirbta ir gamintojai bei importuotojai yra atleisti nuo aplinkos taršos mokesčių.

Realiai pakuočių atliekų tvarkymas Lietuvoje per metus turėtų kainuoti apie 80 mln. eurų. Tačiau gamintojai ir importuotojai per metus tam skiria tik 12 mln. eurų. Patyrę verslininkai turėjo suprasti, kad už tokią kainą tinkamai sutvarkyti pakuočių atliekų neįmanoma.

Gėrimų pakuočių gamintojai jau seniai suprato, kad toks „tvarkymas“ veda į aklavietę ir inicijavo gėrimų pakuočių užstato sistemą, kuri duoda puikius rezultatus.

Akivaizdu, kad susidariusi situacija reikalauja ryžtingų permainų, tvarkant pakuočių atliekas. Gamintojų ir importuotojų organizacijos negali būti pakuočių atliekų tvarkytojų įkaitėmis. Jos turi valdyti visą situaciją, skelbti konkursus, prižiūrėti paslaugų teikimą, tiesiogiai atsiskaityti su pakuočių surinkėjais, rūšiuotojais ar perdirbėjais.

Ir patys gamintojai importuotojai turi būti ne pasyviais tų organizacijų nariais, bet aktyviai kontroliuoti sistemą, rūpintis jos plėtra, reikiamų pajėgumų kūrimu, nes jie yra atsakingi už Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintą gamintojų atsakomybės principų įgyvendinimą.

LRATCA ragina kurti skaidrią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir įstatymo nuostatomis įtvirtinti įpareigojimą gamintojams importuotojams sutvarkyti visas pakuočių atliekas.

Apie Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociaciją

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) buvo įkurta 2005 metais. Ji vienija visus dešimt Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrus.

Daugiau informacijos

Algirdas Reipas,

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas

Tel. (8 315) 72842

Mob.tel. (8 698) 45035

El. p.

 

Neliko sąskaitų vietinei rinkliavai surinkti

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     Informuojame, kad panaikinus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą Marijampolės regione, nuo 2018 m. sausio 1 d.  uždarytos UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro surenkamosios sąskaitos, kurios buvo skirtos rinkliavos lėšoms surinkti. Mokant bankiniu pavedimu, įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą prašome mokėti tik į šias bankų sąskaitas:

AB SEB bankas, a. s. LT15 7044 0600 0210 6862, įmokos kodas 666660

„Swedbank“ AB, a. s. LT89 7300 0101 2757 7413, įmokos kodas 666660

AB DNB bankas, a. s. LT82 4010 0408 0032 7476, mokėti vietiniu pavedimu.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

ATIDUOTUVIŲ IDĖJA PRADEDAMA ĮGYVENDINTI IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Atiduotuvių judėjimas tampa vis populiaresnis visame pasaulyje. Tai – dalinimosi dar gerais daiktais platformos, kuriose žmonės vieni kitiems atiduoda dar tinkamus naudoti, bet jiems jau nebereikalingus baldus, drabužius, avalynę, namų apyvokos daiktus ir kt.

     „UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nuo ateinančių metų sausio mėnesio pradeda įgyvendinti naują projektą “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtra“, – pasakojo projektų administratorė Rita Mincienė. – Vienoje šio projekto dalių, kurią įgyvendins rangovas UAB „Sumeda“,  esame suplanavę atnaujinti esamas apskrityje 6 didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikšteles, esančias visose apskrities savivaldybėse ir prie regioninio sąvartyno, ir įrengti dar 3 naujas tokias aikšteles Gelgaudiškyje, Kudirkos Naumiestyje ir Kybartuose. Šiose aikštelėse bus įrengtos specialios stoginės atliekas paruošti pakartotiniam naudojimui, į kurias žmonės galės  atnešti ir ateiti bei nemokamai pasiimti naudojimui dar tinkamų daiktų“.

      Projektų administratorė sakė, kad dalinimosi daiktais idėja jau seniai žinoma kitose Europos šalyse. Lietuvoje ji dar tik pradeda skintis kelią. Analogiški projektai turėtų būti įgyvendinti ir visoje Lietuvoje.

      „Įgyvendindami šią projekto dalį, mes sieksime aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių tikslų: mažinsime vartojimą, naujų daiktų poreikį, tuo pačiu bus saugomi gamtos ištekliai, energijos resursai, o svarbiausia – mažės atliekų kiekiai, – sakė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Šiai projekto daliai  įgyvendinti yra skirta 680 tūkstančių eurų, iš jų – 85 procentai yra  Europos Sąjungos parama“.

        Visas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro infrastruktūros plėtra“ biudžetas – beveik 4,5 milijono eurų. Per ateinančius dvejus metus už šias lėšas bus atnaujintos apskrityje esančios  arba įrengtos naujos 685 aikštelės konteineriams, bus pakeisti beveik 3000 atliekų konteinerių,  atnaujintos esamos ir įrengtos 3 naujos didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės, bus nupirkta ir gyventojams išdalinta dar 4000 žaliųjų atliekų kompostavimo  dėžių.

         UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius A.Bagušinskas sakė, kad  per 2018-2019 metų laikotarpį įgyvendinus šį projektą atliekų tvarkymo sistema  turės tapti  ne tik dar palankesnė deramam atliekų tvarkymui, jų pakartotiniam naudojimui, bet ir padės didinti atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą.  

Liucija Burbienė,

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

Nuotr. Įvadiniame susirinkime darbų pradžią aptarė užsakovo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro, rangovo UAB „Sumeda“ ir projekto inžinieriaus atstovo UAB „Ademo techninė  priežiūra“ atstovai.

Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      2017 metų lapkričio 13 dieną UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas ir UAB „Ecoservice“ generalinė direktorė Daiva Skrupskelienė pasirašė penkerių metų su galimybe pratęsti dar metams „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo“ sutartį.

    Tikimasi, kad UAB „Ecoservice“ paslaugas marijampoliečiams teikti pradės nuo ateinančių metų antrojo ketvirčio, pasibaigus sutartyje numatytam pasiruošimo laikotarpiui. UAB  „Ecoservice“ pakeis iki šiol nuo 2010 metų liepos atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Marijampolės apskrityje teikusią UAB „Marijampolės švara“.

    Viešojo pirkimo konkurso, kuriam pasibaigus ir pasirašyta sutartis su UAB „Ecoservice“, komisijos pirmininkas, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas Tautvydas Zaveckas sakė, kad pradėjus dirbti naujam atliekų surinkimo operatoriui keisis ir atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo bei mokėjimo už paslaugas tvarka.

    „Atliekų surinkimo operatoriui mokėjimus už paslaugas sudarys dvi dalys – pastovioji ir kintamoji  mokesčio dalys. Pastovioji dalis yra nustatyta visam sutarties laikotarpiui, kintamoji dalis priklausys nuo to, kiek kartų bus pakeliami elektroniniais žymekliais pažymėti mišrių komunalinių atliekų konteineriai, vadinasi, jeigu atliekų turėtojai sukaups atliekų mažiau ir mišrių komunalinių atliekų konteinerius pakėlimams išstums rečiau, atliekų surinkimo operatoriui turėsime mokėti mažiau, – sakė T. Zaveckas“.

    UAB „Ecoservice“ pagal sutartį yra įsipareigojusi  Marijampolės apskrities atliekų turėtojų mišrias komunalines atliekas surinkti ir transportuoti į jų apdorojimo įrenginius už 1 milijono 128 tūkstančių eurų per metus neviršijančią sumą. Dabartiniam atliekų surinkimo operatoriui už atliekų surinkimą ir vežimą Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras vidutiniškai mokėdavo apie 1 milijoną 600 tūkstančius eurų per metus.

Liucija Burbienė, 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

Nuotr. : Sutartį pasirašė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas ir UAB „Ecoservice“ generalinė direktorė Daiva Skrupskelienė.