Naujienos

Dėl atliekų tvarkymo ir prevencijos 2021 – 2027 metų plano

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Pranešimas apie rengiamą Marijampolės regioninį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą

Rengiamo plano pavadinimas – Marijampolės regioninis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Plano tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Plano rengimo organizatorius – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, 68137 Marijampolės m., tel. 8 800 22002, el. p. , interneto svetainės adresas https://www.maatc.lt/.  

Planui bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 6.1 papunkčiu, SPAV privaloma atlikti, kai rengiamas planas, skirtas atliekų tvarkymui, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui. Rengiamo plano, kaip regioninio atliekų sektoriaus strateginio dokumento, SPAV privalomas, todėl atranka SPAV neatliekama ir pradedamas rengti Marijampolės regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano SPAV apimties nustatymo dokumentas.

Susipažinti su SPAV ataskaita ir plano projektu bus galima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo susirinkimo. Apie dokumentų parengimo, susipažinimo ir viešo pristatymo tikslias datas ir vietas bus informuota papildomai atskiru pranešimu.

 

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

            2023 m. sausio 18 d. Marijampolės apskrityje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų,įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:
• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
• Vidaus degimo variklių oro filtrų atliekos.
               Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos.
            Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas.
              Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt.
Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2023 m. sausio 16 d. registruotis e-paštu arba telefonu 8 5 206 09 01.
             Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį ir gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą siūlome užpildyti formą http://autotvarkymas.lt/entp-turetojams/ arba rašyti e-paštu .
               Norintys pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, galite užpildyti formą http://autotvarkymas.lt/pranesimas-del-neeksploatuojamu-transporto-priemoniu/ arba e-paštu , arba skambinti telefonu 8 600 900 30.
               Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Šių atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti atskirai ir atiduoti atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro,
kuro, tepalo filtrų, amortizatorių atliekose esančios medžiagos taip pat kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į vandenį, gruntą, atmosferą, jos užteršia pavojingomis, kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas
atiduodamas atliekų tvarkytojams perdirbti ir pakartotinai panaudoti padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik
teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma, alyva, padangos ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – www.gia.lt, www.eei.lt.

Ekologinę akciją organizuoja: Gamintojų ir importuotojų asociacija; Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija

Atliekų surinkimą ir tvarkymą vykdo: Atliekų tvarkymo centras

Kalėdinių eglučių surinkimas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

         Nupuoštų eglučių ar eglių šakų negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius – jos turi būti tvarkingai paliktos aikštelėse šalia bendro naudojimo konteinerių. Nuo sausio 6 d. iki sausio 22 d. iš visų Marijampolės mieste esančių daugiabučių namų atliekų konteinerių aikštelių suneštas eglutes ir eglių šakas surinks UAB „Ecoservice“.

          Primename, kad eglutes, kaip ir visas žaliąsias atliekas, taip pat galima nemokamai priduoti sutvarkyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Vokiečių g. 10, Marijampolėje, arba į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Uosinės kaime Marijampolės savivaldybėje (prie regioninio sąvartyno).

Žiemos problemos dėl atliekų konteinerių

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Ką daryti, kad prasidėjus šalčiams atliekos konteineriuose nepasiliktų?

       Šaltis ir iškritęs pirmasis sniegas atneša ne tik džiaugsmo, bet ir rūpesčių. Šiukšliavežės apledėjusiais, žiemai įsibėgėjus ir užpustytais siaurų kiemų keliukais negali prasibrauti iki konteinerių, o juose neretai randa suledėjusias atliekų šūsnis, kurios užsispyrusios laikosi įsikibusios į konteinerius. Aplinkotvarkos bendrovės „Ecoservice“ Atliekų surinkimo verslo direktorė Daiva Skrupskelienė dalijasi patarimais, kaip atėjus žiemai tinkamai tvarkyti atliekas, kad jos neprišaltų, ir kaip pasirūpinti, kad šiukšliavežės galėtų pasiekti konteinerius.

Didesnis automobilis lengviau nepravažiuoja

        Prasidėjus šalčiams ar orų permainoms, atokesnėse vietovėse keliai apledėja, susidaro didelėms transporto priemonėms sunkiai pravažiuojamos provėžos, pusnys, todėl atliekas vežančiam transportui tampa sunku pasiekti konteinerius. Ne lengviau ir miestuose – siauros daugiabučių kiemų gatvelės neretai prasčiau išvalomos, nes tą padaryti trukdo ne vietoje palikti automobiliai.

      Dažnam atrodo, kad didelė ir sunki šiukšliavežė lengviau įveikia apledėjusius kelius negu lengvasis automobilis, tačiau iš tiesų yra priešingai. Jei lengvuoju automobiliu dar pavyksta užvažiuoti į apledėjusią įkalnę, šiukšliavežė dėl savo svorio tiesiog slysta atgal. Pasitaiko, kad net privažiavus ir pradėjus ruoštis atliekų iškėlimui, proceso metu šiukšliavežė ima slysti, taigi tenka nutraukti procesą ir surinkti atliekų atvykti kitą kartą“, – pasakoja D. Skrupskelienė.

       Panaši situacija susidaro kai nevalytuose  keliuose lengvieji automobiliai išvažinėja provėžas, kurios suledėja. Anot D. Skrupskelienės, gyventojams atrodo, kad jei tokius kelius įveikia lengvasis automobilis, šiukšliavežei pravažiuoti yra dar lengviau. Tačiau šiukšliavežės plotis didesnis ir susidarę vėžios jai netinka. Sunki ir aukšta šiukšliavežė slysta, svirduliuoja, važiuoti tokiu keliu ne tik sudėtinga, bet ir pavojinga.

        Aptarnauti konteinerių gali nepavykti ir ten, kur gyventojai automobilius parkuoja palikdami pernelyg siaurą kelio ruožą šiukšliavežei pravažiuoti. Siaurose gatvelėse manevruoti su didele ir sunkia technika yra sudėtinga, o pasnigus tampa dar ir slidu, todėl vairuotojai negali rizikuoti nuslysti ir apgadinti stovinčius automobilius. D. Skrupskelienė teigia, kad gyventojai galėtų padėti laiku aptarnauti konteinerius neužstatydami pravažiavimų, o atokiose gyvenvietėse individualius konteinerius palikdami pasiekiamose, lengvai privažiuojamose vietose, nuokalnėse.

Konteinerio įsikibusios atliekos

       Net ir sėkmingai įveikus kelią iki konteinerio, aptarnaujantiems darbuotojams gali tekti susidurti su prišalusiomis atliekomis. D. Skrupskelienė paaiškina, kad geriausia prevencija yra pasirūpinimas, kad konteinerio viduje būtų sausa, t. y. konteinerio dangčiai visada būtų uždaryti, o atliekos metamos sandariai supakuotos maišeliuose.

      „Į konteinerį iškratytos palaidos atliekos gali pavirsti į tikras ledo skulptūras, o atliekų tvarkytojams ne visada pavyksta pilnai ištuštinti suledėjusių konteinerių turinį. Jei dalies atliekų išvežti nepavyksta, konteineriai greičiau užsipildo. Svarbiausia įsitikinti, kad išmetamose pakuotėse ir taroje nėra likę skysčių, kurie išsipylę užlietų konteinerio turinį ir prie minusinės temperatūros suledėtų. Atliekas reikėtų mesti maišeliuose, kad susidarę skysčiai neturėtų galimybės išsilieti ir sušalti“, – pataria D. Skrupskelienė.    D.  Skrupskelienė pastebi, kad atliekos užšalti gali ir palikus pakeltą konteinerio dangtį – į vidų prilijus ar prisnigus, o naktį stojus šaltukui, atliekos suledėja į akmenį. Atliekų tvarkytojams bandant tokius konteinerius išgremžti, juos lengva nepataisomai sugadinti. Visgi, jeigu atliekos konteineryje prišalo, teisingiausias būdas jas pašalinti – palaikyti konteinerį šildomoje patalpoje, kol atšils, ir tik tada pilnai pašalinti atliekas. Nereikėtų mėginti prišalusių atliekų nudaužyt, nes yra didelė tikimybė konteinerį sulaužyti.

Atsargiai su pelenais

        Dar viena grėsmė, konteinerių tykanti žiemą – iš krosnių ar židinių atkeliaujantys karšti pelenai. Net tada, kai atrodo, kad pelenai jau atvėso, jie vis tiek gali išlydyti konteinerį arba uždegti ten esančias atliekas. 

        „Į atliekų konteinerį išmesti pelenai gali pridaryti rūpesčių tiek gyventojams, tiek ir atliekų surinkėjams, nes gaisras gali kilti tiek konteineryje, tiek ir automobilyje. Geriausias būdas panaudoti pelenus – pabarstyti jais slidžius kelius. Taip kartu  padėsite atliekas surenkančiam transportui sėkmingai pasiekti konteinerius“, – išeitį nurodo D. Skrupskelienė.

 

 

Energijos paieškų naujovės Marijampolės regioniniame sąvartyne

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Energijos paieškų naujovės Marijampolės regioniniame sąvartyne

     UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) tapo Suomijos bendrovės „RMW Tech Finland OY“ partneriu išbandant mikrokonteinerinę turbininę elektros jėgainę.

   „Pasirašėme sutartį su Suomijos bendrove, kad dalyvausime pilotiniame projekte išbandant mikrojėgainę, – pasakojo MAATC direktorius Algirdas Bagušinskas. – Regioniniame sąvartyne ir atliekų mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje išsiskiria nedideli metano dujų kiekiai. Pagal Suomijos bendrovės siūlomą technologiją yra galimybė iš tų dujų gaminti elektros energiją. Nusprendėme dalyvauti projekte ir vieni pirmųjų Lietuvoje išbandyti naujovišką technologiją, kai elektros energijai gaminti pritaikomos sąvartyno dujos su skirtingu metano kiekiu“.

     Spalio 10 dieną Suomijos Kurikos mieste pagaminta turbininė konteinerinė jėgainė jau atkeliavo į Uosinės kaime esantį Marijampolės regioninį sąvartyną. Artimiausiu metu ji bus prijungta prie sąvartyno dujų surinkimo sistemos.

  1. Bagušinskas sakė, kad jeigu projektas būtų sėkmingas, įvertinus ekonominį naudingumą būtų svarstoma galimybė „RMW Tech Finland OY“ įrangą įsigyti ir iš dujų, išsiskiriančių suyrant bioskaidžioms atliekoms, gaminti elektros energiją. Nepasiteisinus lūkesčiams suomiai įsipareigojo savo įrangą išsivežti. Jėgainės bandymo laikotarpis – 8 savaitės, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui dalyvavimas projekte yra nemokamas.

Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

Įrangos gamintojų nuotr. : Mikrokonteinerinė turbininė jėgainė gamins elektrą iš sąvartyno dujų

 

Kontrolieriai išrašė įspėjimų gyventojams

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

   

    UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriai patikrino, kaip  Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Kalvarijos savivaldybių gyventojai laikosi atliekų tvarkymo taisyklių ir rūšiuoja atliekas. Vadovaujantis taisyklėmis, visos namų ūkių atliekos prieš pašalinant į atliekų konteinerius privalo būti išrūšiuojamos: pakuotės ir pakuočių atliekos privalo būti išmestos į joms skirtus rūšiavimo konteinerius; į mišrių komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama mesti žaliąsias atliekas, kurios privalo būti kompostuojamos arba pristatomos sutvarkyti į apskrities kompostavimo aikšteles.

     Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Saulius Šimonėlis pasidžiaugė, kad per dabartinius kontrolierių patikrinimus Šakių rajono savivaldybėje beveik nebuvo nustatyta pažeidimų. Jis sakė, kad kontrolieriai šioje savivaldybėje atliekų rūšiavimą kruopščiau tikrino ankstesniais metais, gyventojai įvertino ankstesnius pažeidimus ir dabar atliekų tvarkymo taisyklių dėl atliekų rūšiavimo beveik nenustatyta – gyventojams paliktas tik vienas kitas kontrolierių įspėjimas. 

   „Blogiausia padėtis Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse ,- sakė S. Šimonėlis. – Kazlų Rūdoje buvo patikrinta 200 atliekų konteinerių, nustatyta, kad į 42 jų buvo primesta žaliųjų atliekų, 20 – nerūšiuotų pakuočių atliekų”. Vadovas teigė, kad panaši padėtis ir Kalvarijos savivaldybėje – patikrinta 170 individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių, 30 jų buvo rasta žaliųjų atliekų, 41  buvo  pakuotės ir pakuočių atliekos.

   Visiems pažeidėjams kontrolieriai paliko įspėjimus, kad pažeidimams kartojantis jų atliekų konteineriai nebus ištuštinami. S. Šimonėlis sakė, kad namų valdų, kurių savininkai buvo įspėti dėl atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų, atliekų konteineriai po kurio laiko bus tikrinami pakartotinai. Už pakartotinius pažeidimus gyventojai gali būti baudžiami ir piniginėmis baudomis.  

   Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolierių D. Rakauskienės ir A. Plikaičio nuotr.