Naujienos

Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija: kas didina atliekų tvarkymo kainas?

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Ne viena Lietuvos savivaldybė yra priversta didinti įmokas už atliekų tvarkymą. Tai yra neišvengiama, nes atliekų tvarkymo sistema yra susijusi ir nemaža dalimi priklausoma nuo kitų institucijų, įmonių veiklos, nuolat griežtinamų aplinkosauginių reikalavimų ir pakankamai chaotiško reguliavimo.

Keliami griežtesni uždaviniai

Europos Sąjungos, Lietuvos Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) iškeltos ambicingos atliekų tvarkymo užduotys reikalauja papildomų investicijų į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, didėja atliekų tvarkytojų patiriami kaštai ir jų paslaugų įkainiai.

Strateginės komunalinių atliekų tvarkymo kryptys yra numatytos Vyriausybės patvirtintame 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane bei Ministerijos parengtame Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane.

Jame įtvirtinta nuostata, kad iki 2030 m. į sąvartynus patektų ne daugiau kaip 5 % visų komunalinių atliekų, nors ES reikalavimas yra ne daugiau 10 %. Toks sprendimas lemia, kad 75 tūkst. tonų energetinės vertės neturinčių atliekų teks sutvarkyti iki šiol nežinomu būdu arba išvežti sudeginti, jeigu bus padidinta bendra atliekų panaudojimo energijos gamybai kvota. Vien tai atliekų tvarkymo kainą didina apie 5 mln. eurų.

Plane taip pat numatyta, kad 60 % visų komunalinių atliekų būtų paruošiamos pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui. Tačiau iki šiol nėra sukurta šiam tikslui pasiekti būtina infrastruktūra, o Ministerija vėluoja parengti strateginius dokumentus.

Keliamas reikalavimas, kad per minėtą laikotarpį didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau – DGASA) būtų lengvai ir patogiai pasiekiamos – jos turi būti ne toliau nei 15 km nuo gyvenamų teritorijų kaimiškose vietovėse ir ne toliau nei 10 km miestuose. Tam būtina įrengti naujas aikšteles, kurių eksploatavimo kaštų padengimu turės rūpintis regioniniai atliekų tvarkymo centrai (toliau – RATC) ir savivaldybės. Kadangi atliekos šiose aikštelėse iš komunalinių atliekų turėtojų priimamos nemokamai, o jų priežiūra bei išlaikymas kainuoja, išlaidos atliekų tvarkymui didėja.

Drastiškai didintas sąvartynų taršos mokestis

Nuo 2023 m. Ministerija ženkliai (daugiau kaip tris kartus) – nuo 15 iki 50 Eur/t – padidino mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis. Nuo 2021 m. šis mokestis buvo keliamas ne taip drastiškai, po 5 eurus kasmet: 2020 m. mokėti reikėjo 5 Eur/t, 2021 m. – 10 Eur/t, o 2022 m. – 15 Eur/t. Taigi nuo 2021 m. pradžios iki 2023 m. pradžios šis mokestis padidėjo net 10 kartų, neskaitant indeksavimo, kuris taip pat gyventojams įskaičiuojamas į rinkliavas.

Indeksavus 50 Eur/t sumą Mokesčių už aplinkos taršą įstatyme numatyta tvarka 1,54 karto ir pridėjus PVM, mokesčio dydis išauga iki 93,17 Eur/t. Įvertinus tai, kad Lietuvoje per metus šalinama apie 204 tūkst. tonų komunalinių atliekų, atliekų tvarkymo sąnaudos šalyje padidėja apie 15 mln. eurų.

Sąvartynuose kasmet šalinama ir apie 250 tūkst. tonų pramoninių atliekų, už kurias gautos pajamos iki šiol leisdavo mažinti rinkliavos mokestį gyventojams. Ministerijai padidinus mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, šios pajamos jau patenka į valstybės biudžetą ir gyventojams dėl to rinkliava padidėja dar 10 mln. eurų.

Be to, padidinus minėtą mokestį, tiek atliekų deginimo įmonės, tiek perdirbėjai pakėlė savo paslaugų kainas, taip padidindami rinkliavos apimtis dar 7 mln. eurų.

Tad mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis didinimas tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai padidino bendrus atliekų tvarkymo kaštus ir rinkliavas gyventojams 37 mln. eurų. Šis vienas mokestis sudaro daugiau nei 60 % bendro rinkliavos augimo.

Tai skaudžiai liečia praktiškai visus regionus, kadangi atliekų priėmimas deginimo įrenginiuose ribojamas šiltuoju metų laiku ir dalis atliekų turi būti vežamos į sąvartynus.

Apie galimas pasekmes taip drastiškai didinant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tam tinkamai nepasiruošus, RATC asociacija įspėjo Ministeriją dar iki mokesčio kėlimo. Akcentuota, kad tai neišspręs jokių aplinkosauginių problemų, bet tiesiog padidins atliekų tvarkymo mokestinę naštą gyventojams. Deja, taip ir įvyko.

Auga paslaugų teikėjų ir kiti mokesčiai

Įtakos rinkliavos didėjimui, žinoma, turėjo ir kiti veiksniai, tokie kaip energijos sąnaudos, praėjusiais metais smarkiai išaugusi ir nestabili elektros kaina, išaugę būtinųjų paslaugų teikėjų įkainiai.

Pavyzdžiui, privalomo draudimo įmokos didėja visiems atliekų tvarkytojams, kai kyla gaisrai kitose atliekų tvarkymo įmonėse. Palyginti su 2021 m., 2023 m. draudimo suma buvo net 5 kartus didesnė.

Apvalytas sąvartynų filtratas dažniausiai perduodamas į miestų vandens valymo tinklus, kurie mokesčius už nuotekų tvarkymą taip pat nuolat kelia. Nuotekų valymo įrenginių įkainius reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), tad ir šie mokesčiai kilo ne procentais, bet kartais.

Kaštus didina ir šimtų tūkstančių tonų atliekų transportavimas bei minimalios mėnesinės algos kasmetinis kilimas. Šioje srityje dirba daug žmonių, užtikrinančių atliekų pervežimą tvarkytojams, rūšiuojančių ir infrastruktūrą prižiūrinčių darbuotojų.

Ministerija vis daugiau atliekų tvarkymo funkcijų paveda savivaldybėms ir joms tenkanti administracinė našta nuolat sunkėja.

Papildomų ir nemažų sunkumų kyla dėl įstatymu numatyto atliekų tvarkymo kainos reguliavimo, kurį turi vykdyti VERT. Kiekvienas regionas yra skirtingas, situacija savivaldybėse nevienoda, o bandoma sukurti bendrą reguliavimo sistemą. Tai sudėtinga, procesas stringa, regioninė kaina nėra patvirtinta nė vienam regionui, savivaldybės ir RATC palikti nežinioje.

Be to, VERT paslaugos taip pat kainuoja. RATC, įpareigoti įstatymu, jau moka šiai institucijai už dar neturimą rezultatą.

Įvertinus visus išvardintus faktorius, bendri atliekų tvarkymo kaštai Lietuvoje ir rinkliavos gyventojams padidėjo daugiau kaip 50 mln. eurų, o tai yra ne mažiau kaip 40 % nuo bendros rinkliavų sumos.

Buvo galima sklandžiai pereiti į atskirą maisto ir virtuvės atliekų (toliau – MVA) surinkimą, taip drastiškai nedidinant rinkliavų, tik tam buvo reikalinga objektyvi poveikio analizė, ne dvigubų standartų taikymas vykdant atskirą MVA surinkimą.

Kas toliau?

Pasigendama aiškios Ministerijos pozicijos dėl atliekų tvarkymo srities reglamentavimo.

Ministerija deklaruoja atliekų perdirbimo, antrinio panaudojimo tikslų siekimą, didina sąvartyno taršos mokestį, bet lėšų investicijoms į atliekų prevencijos, tvarkymo, rūšiavimo infrastruktūrą stinga.

Nepaisant visų iššūkių, RATC privalo užtikrinti įprastą atliekų tvarkymo veiklą, todėl didžiausias lėšų srautas tam ir skiriamas, o investicijoms jų trūksta.

Valstybės parama čia labai svarbi – tiek finansinė, tiek teisinė. Atliekų sukuriame visi: gyventojai, įmonės, ministerijos. Tad visi ir prisidėkime prie jų tvarkymo tikslų sklandaus įgyvendinimo.

RATCA.lt informacija

Nuotr. MAATC administracijos

Tiesa ar mitas, kad atliekos iš skirtingų konteinerių supilamos į vieną šiukšliavėžę!?

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Gyventojams stengiantis atsakingai rūšiuoti atliekas, neišvengiamai kyla klausimų ir dvejonių. Pasak atliekų tvarkytojų, vis dar pasitaiko abejojančių, ar rūšiuoti atliekas į skirtingus konteinerius yra prasminga, nes galiausiai visų konteinerių turinys išpilamas į vieną šiukšliavežę ir, dalies gyventojų manymu, sumaišomas kartu.

Norime atkreipti dėmesį, kad nors dažnai visos atliekos išvežamos vienu automobiliu, tai nereiškia, kad jos supilamos į bendrą krūvą.

Skirtingų rūšių atliekos, iš individualių valdų savininkų konteinerių, yra išpilamos į trijų sekcijų šiukšliavežę. Modernaus automobilio viduje yra trys bunkeriai – į vieną iš jų pilamas stiklo pakuotės, į kitą – plastiko, popieriaus ir metalo pakuotės, o į trečią – mišrios komunalinės atliekos. Šie bunkeriai yra atskirti, todėl atliekos tarpusavyje nesusimaišo, be to, surinktos atliekos yra dar kartą perrūšiuojamos.

Rūšiuokime tinkamai ir atsakingai!

Informacija Marijampolės savivaldybės gyventojams!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB „Ecoservice“ informavo, kad šiandien (01.18 d.) Marijampolės sav. gyventojams buvo neaptarnauti mišrių ir pakuočių atliekų konteineriai, dėl nepalankių meteorologinių oro sąlygų ir techninių kliūčių dėl šiukšliavežių. Dedamos visos pastangos pašalinti transporto priemonių gedimus.

𝐏𝐫𝐚š𝐨𝐦𝐞 𝐠𝐲𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐣ų, mišrių ir 𝐩𝐚𝐤𝐮𝐨č𝐢ų 𝐚𝐭𝐥𝐢𝐞𝐤ų 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐥𝐢𝐤𝐭𝐢 𝐢š𝐭𝐫𝐚𝐮𝐤𝐭𝐮𝐬, 𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐨𝐣𝐚𝐦𝐚 š𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐫š𝐫𝐮𝐭ą 𝐫𝐢𝐧𝐤𝐭𝐢 iki 𝐫𝐲𝐭𝐨𝐣aus darbo pabaigos.

UAB „Ecoservice” informacija

Informacija Šakių rajono savivaldybės gyventojams!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

UAB „Ekonovus“  informavo, kad  šiandien (01.17 d.) Šakių raj. sav. gyventojams buvo neaptarnauti mišrių pakuočių konteineriai, nes dėl nepalankių meteorologinių oro sąlygų šią naktį (didelio drėgmės kiekio ore ir šalčio) kilo techninių kliūčių dėl šiukšliavežių ABS sistemos veikimo ir  išvertimo mechanizmo funkcionavimo. Personalas ir servisas deda maksimalias pastangas pašalinti transporto priemonių gedimus.

Prašome gyventojų, pakuočių atliekų konteinerius palikti ištrauktus, nes planuojama šios dienos maršrutą rinkti rytoj ryte.

UAB „Ekonovus” informacija

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞, 𝐕𝐢𝐥𝐤𝐚𝐯𝐢š𝐤𝐢𝐨 𝐫𝐚𝐣𝐨𝐧𝐨, 𝐊𝐚𝐥𝐯𝐚𝐫𝐢𝐣𝐨𝐬, 𝐊𝐚𝐳𝐥ų 𝐑ū𝐝𝐨𝐬 𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐣𝐚𝐦𝐩𝐨𝐥ė𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐲𝐛𝐢ų 𝐠𝐲𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐣𝐚𝐦𝐬: 𝐤𝐮𝐫 𝐤𝐫𝐞𝐢𝐩𝐭𝐢𝐬 𝐝ė𝐥 𝐧𝐞𝐬𝐮ž𝐞𝐧𝐤𝐥𝐢𝐧𝐭ų 𝐢𝐫 𝐧𝐞𝐚𝐩𝐭𝐚𝐫𝐧𝐚𝐮𝐭ų 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢ų

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Pagal pasirašytas pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir jų vežimo paslaugų teikimo sutartis, UAB „Ecoservice“ Vilkaviškio rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse vykdė pakuočių ir stiklo konteinerių ženklinimą.

𝐊ą 𝐝𝐚𝐫𝐲𝐭𝐢 𝐠𝐲𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐣𝐚𝐦𝐬, 𝐣𝐞𝐢 𝐣ų 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐬 𝐧𝐞𝐛𝐮𝐯𝐨 𝐚𝐩𝐭𝐚𝐫𝐧𝐚𝐮𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐫𝐛𝐚 𝐧ė𝐫𝐚 𝐬𝐮ž𝐞𝐧𝐤𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬?

Jei Jūsų konteineris nebuvo ištuštintas ar vis dar nesuženklintas, prašome kreiptis nemokamu telefono numeriu +𝟑𝟕𝟎 𝟖𝟎𝟎 𝟓𝟑𝟓𝟑𝟑 arba elektroniniu paštu 𝐬𝐮𝐭𝐯𝐚𝐫𝐤𝐲𝐬𝐢𝐦@𝐞𝐜𝐨𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞.𝐥𝐭.

𝐊𝐚𝐢𝐩 𝐚𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨 𝐬𝐮ž𝐞𝐧𝐤𝐥𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐚𝐢?

Priekinėje jo sienelėje yra priklijuotas informacinis (A4 formato) lipdukas, o dešinėje pusėje – mažesnis su ženklinimo numeriu.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

2024 m. sausio 23 d. Marijampolės apskrityje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Vidaus degimo variklių oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos.

Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu, iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas.

Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją  apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite  www.mesrusiuojam.lt.

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2024 m. sausio 19 d. registruotis  e-paštu   arba telefonu 8 5 206 09 01.

 Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį ir gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą siūlome užpildyti formą http://autotvarkymas.lt/entp-turetojams/ arba rašyti e-paštu .

Norintys pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus,  galite užpildyti formą http://autotvarkymas.lt/pranesimas-del-neeksploatuojamu-transporto-priemoniu/ arba e-paštu , arba skambinti telefonu  8 5 273 0084.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

Informacija dėl konteinerių aptarnavimo Marijampolės regione sutrikimų!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Aplinkotvarkos įmonė UAB „Ecoservice“ informuoja apie dalies konteinerių aptarnavimo vėlavimą. Marijampolės regione sausio pirmosiomis savaitėmis vėluoja dalies atliekų konteinerių aptarnavimas.

Dėl sudėtingų oro sąlygų, ypač nukritus lauko temperatūrai, konteinerių aptarnavimo darbai vyksta lėčiau, stringa technikos darbas. Sausio pradžioje gripu ir COVID-19 sirgo pusė vairuotojų, todėl kilo iššūkių formuojant darbuotojų komandas. Atokesnėse vietovėse atliekas vežančiam transportui konteinerius sudėtingiau pasiekti dėl sunkiai pravažiuojamų provėžų ar pusnų, apledėjusių įkalnių. 

Atsiprašome gyventojų dėl patiriamų nepatogumų, operatyviai sprendžiame iškilusias problemas ir dedame visas pastangas, kad artimiausiu metu konteineriai būtų aptarnaujami įprastai. Surinksime ir visas šiuo laikotarpiu papildomai susikaupusias atliekas. 

Informaciniai pranešimai su 2024 metų aptarnavimo grafikais gyventojams jau pradėti dalinti ir bus išdalinti iki š. m. vasario 1 dienos.

Kilus klausimų ar pastebėjimų gyventojus prašome kreiptis į kontaktų centrą telefono numeriu +370 800 53533.

UAB “Ecoservice” informacija

Atliekų tvarkymo iššūkiai žiemą!

Paskelbta , Kategorijos Naujienos
Žiemos metu laikantis minusinei temperatūrai, tiek gyventojai, tiek ir atliekų vežėjai susiduria su vienu didžiausių iššūkių tvarkant atliekas žiemą – jas tampa vis sunkiau pašalinti iš daugiabučių ir individualių namų konteinerių. Ledu pasidengusios drėgnos pakuotės, išsipylę ir prišalę skysčiai bei maisto likučiai kelia daugybę nepatogumų: gyventojams sudėtinga atliekas iš konteinerių nugremžti jų neapgadinus, o vežėjams – iškratyti prišalusį turinį, tad jie kur kas greičiau prisipildo.
‼️𝐏𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐦𝐚𝐢 𝐤𝐚𝐢p 𝐭𝐯𝐚𝐫𝐤𝐲𝐭𝐢 𝐚𝐭𝐥𝐢𝐞𝐤𝐚𝐬 ž𝐢𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐭𝐮:
🔷Mišrias ir maisto atliekas išmeskite maišeliuose, sandariai užrišę. Į konteinerį iškratytos palaidos atliekos gali pavirsti į tikras ledo skulptūras taip apsunkindamos konteinerio ištuštinimą.
🔷Įsitikinkite, kad pakuotėse nelikę skysčių ir maisto likučių.
🔷Uždarykite konteinerio dangčius. Patekus lietaus ar sniego, o naktį stojus šaltukui, atliekos suledės. Vėliau bandant tokius konteinerius išgremžti, juos lengva nepataisomai sugadinti.
🔷Jeigu atliekos prišalo, geriausia būtų konteinerį palaikyti šildomoje patalpoje, kol atšils, ir tik tada pilnai pašalinti atliekas. Nereikėtų bandyti prišalusių atliekų nudaužyt, nes yra didelė tikimybė konteinerį sulaužyti.