Naujienos

Atnaujintas mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Nuo 2018 m. balandžio 3 d. vėl veikia Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) . Atliekų vežėjai mišrias komunalines atliekas nuo 2018 m. balandžio 3 d. turi  vežti į MBA ir perduoti jas rūšiavimui ir apdorojimui.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

Marijampoliečių atliekas vėl rūšiuoja mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     Po pusmetį trukusios pertraukos Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) vėl veikia – nuo balandžio 3 dienos vėl paleista atliekų apdorojimo linija, visos regiono atliekos vėl nukreipiamos į rūšiavimo konvejerius.

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas neslepia, kad Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemoje buvo susidariusi rimta situacija – už Europos Sąjungos paramą pastatytuose,  per 10 milijonų eurų kainavusiuose  MBA įrenginiuose atliekų apdorojimas nutrūko –  juos pagal sutartį eksploatuoti privalėjusi UAB „NEG Recycling“ 2017 metų rugsėjo 27 d. savavališkai sustabdė veiklą, regiono atliekos juose nebuvo rūšiuojamos ir apdorojamos.  Europos Komisija dėl tokių veiksmų pradėjo grasinti ekonominėmis sankcijomis ne tik MAATC, bet ir Lietuvos Respublikai.

       „Sulaukę palankaus mums teismo sprendimo su nepatikimu MBA įrenginių operatoriumi sutartį nutraukėme, – sakė A.Bagušinskas. – Nors „NEG Recycling“ geranoriškai grąžinti mums MBA įrenginių nesutiko, o ten dirbusiems darbuotojams, pereinantiems dirbti į veiklą atnaujinančią MBA, net darė įvairias kliūtis, MBA veikla vis tik buvo atnaujinta. Šiuo metu atliekų gabenimas tiesiogiai į regioninį sąvartyną nutrauktas, visos atliekos nukreipiamos į MBA, kur yra išrūšiuojamos ir apdorojamos“.

      Kad būtų įvertinta, kokia MBA įrenginių būklė po pusantrų metų „NEG Recycling“ eksploatacijos, MAATC kreipėsi į jų tiekėjus iš Italijos. Italai pažadėjo artimiausiu metu atvykti į Marijampolę ir įvertinti įrenginių linijas ir mechanizmus.

     A.Bagušinskas sako, kad pagal dabar galiojančius teisės aktus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras eksploatuoti MBA įrenginių negali, todėl artimiausiu metu bus skelbiamas viešasis konkursas, kurio metu tikimasi atrinkti patikimą operatorių MBA įrenginiams eksploatuoti. Jis teigia, kad dėl neveikusių MBA įrenginių atliekų turėtojams skaičiuojamų mokesčių už atliekų tvarkymą tarifai nesikeis, nors MAATC dėl to patyrė nemažai nenumatytų išlaidų – „NEG Recycling“ sukauptos ir neišvežtos perdirbti degiosios atliekos jau išvežtos sudeginti į „Fortum Klaipėda“, tai kainuos brangiai. Teks sumokėti mokesčius ir už į sąvartyną pašalintas nerūšiuotas ir neapdorotas atliekas.

      „Mes tikimės atsiimti „NEG Recycling“ veiklos draudimo lėšas, – sakė A.Bagušinskas. – Teismuose bus sprendžiamos ir kitos su „NEG Recycling“ nekokybišku darbu Marijampolėje kilusios problemos.   Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA)  įrenginių operatorius UAB „NEG Recycling“ niekada, išskyrus bandomąjį laikotarpį,  nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų –  operatorius  neatrinko 10 proc. antrinių žaliavų; negamino kietojo atgautojo kuro (KAK) pagal sutartyje įtvirtintą standarto reikalavimą  ir dar 2017 metų rugsėjo 27 d. vienašališkai sustabdė atliekų priėmimą ir rūšiavimą MBA, nors buvo įsipareigojęs veiklą vykdyti ne mažiau 10 metų“.

      MAATC laikinai, kol bus atrinktas naujas operatorius, darbui MBA įrenginiuose priims dirbti beveik visus ten dirbusius rūšiuotojus, mechanizatorius. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba nusprendė, kad neturėtų likti tik MBA įrenginių vadovo pareigybės.

 

Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro

prevencinės veiklos organizatorė    

     

Marijampolės regione ženklinami atliekų surinkimo konteineriai

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

       Informuojame, kad atliekų vežėjas elektroniniais žymekliais ženklina individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Elektroniniai žymekliai ant konteinerių fiksuos konkretaus konteinerio aptarnavimo faktą. Ši informacija bus aktuali ateityje, kai aptarnavimo informacija bus imama skaičiuojant kintamąją įmokos už atliekų tvarkymą dalį.

       PRAŠOME visus individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių turėtojus atliekų surinkimo ir išvežimo dieną išstumti turimus mišrių komunalinių atliekų konteinerius į jų aptarnavimo vietą nepaisant to, ar konteineriai pilni, ar tušti. Konteinerius būtina palikti visai dienai, nes jų ženklinimą atlieka kiti specialistai. Tais atvejais, kai į vieną vietą sustumiami kelių namų konteineriai, jų gyventojai ant savo konteinerių turi nurodyti adresą. Tai būtina sąlyga konteinerių paženklinimui, nes kiekvienas konteinerio lipdukas bus priskirtas konkrečiam namo adresui ir mokėtojui.

58-L-01301

       Jei ant Jūsų konteinerio jau yra tokio pavyzdžio lipdukas, Jūsų konteineris yra paženklintas, saugokite žymeklį, nes jį nuplėšus arba sugadinus ateityje gali būti skaičiuojami atliekų surinkimo mokesčiai ne už faktinį konteinerių aptarnavimą (pagal žymeklio duomenis), bet maksimalūs.

         Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieno konteinerio ženklinimo skaičiai skiriasi. Pirmieji du skaičiai reiškia savivaldybės kodą: Kalvarijos sav. – 48, Kazlų Rūdos sav. – 58, Marijampolės sav. – 18, Šakių r. sav. – 84, Vilkaviškio r. sav. – 39. Paskutiniai penki reiškia inventorinį numerį. 

        Kur kreiptis?

 Dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerio pastatymo. Individualių namų gyventojai, kurie dar neturi mišrių komunalinių atliekų konteinerio ir norėtų jį gauti, turėtų kreiptis į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro Klientų aptarnavimo skyriaus padalinius atitinkamoje savivaldybėje, kurių kontaktinė informacija pateikta mokėjimo pranešimo pirmoje lapo pusėje.

 Dėl pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių pastatymo. Marijampolės savivaldybės gyventojai, kurie dar neturi konteinerių, skirtų antrinių žaliavų rūšiavimui, juos gali nemokamai pasiimti atvykę į UAB „Marijampolės švara“ adresu Vasaros g. 16, Marijampolėje, skambinti telefonu 8 343 71748 arba kreiptis į savo seniūniją.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

www.maatc.lt

Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija: tvarkant pakuočių atliekas būtinos ryžtingos permainos

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) yra įsitikinusi, kad ligšiolinė ydinga pakuočių atliekų tvarkymo sistema turi būti ryžtingai keičiama. Nesąžiningas pakuočių tvarkymas daro didžiulę žalą visuomenei, o iš gamintojų importuotojų surinktais pinigais turėtų būti padengti gyventojų patirti nuostoliai.

Kilęs skandalas dėl fiktyvių pažymų gamintojams importuotojams išdavimo parodė, kad būtini neatidėliotini sprendimai ir Aplinkos ministerijos pozicija šioje situacijoje suteikia vilties, kad gali įvykti pozityvūs pokyčiai, kuriuos pajustų šalies gyventojai. 

„Už gamintojų importuotojų nesutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymą sumoka visi mūsų šalies gyventojai, nes šios atliekos neišvengiamai patenka į regioninių atliekų tvarkymo centrų įrengtus Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius. Gyventojai, jau sumokėję už pakuočių atliekų tvarkymą jas įsigydami, būna dar kartą priversti už tai sumokėti. Dėl to išauga atliekų tvarkymo kaštai, kurie gula ant gyventojų pečių, ir mažina žmonių motyvaciją rūšiuoti“, – sako LRATCA prezidentas Algirdas Reipas.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra arčiausiai gyventojų esanti už atliekų tvarkymą atsakinga institucija ir atsakingai pareiškia, jog kilus skandalui dėl fiktyvių pakuočių atliekų tvarkymo pažymų pasigirdę tvirtinimai, kad šioje situacijoje niekas nenukentėjo yra absoliučiai neteisingi. Dėl to nukentėjo visi Lietuvos gyventojai, kurie buvo priversti padengti gamintojų importuotojų tinkamai nesutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas.

Tad paaiškėjus, kad gamintojams importuotojams buvo išduodamos fiktyvios pažymos apie neva sutvarkytas pakuočių atliekas, už šių atliekų sutvarkymą išieškoti pinigai turėtų būti grąžinti savivaldybėms ar gyventojams dėl nesąžiningo pakuočių atliekų tvarkymo patirtiems nuostoliams padengti.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai visoje Lietuvoje organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kartu su gamintojų ir importuotojų organizacijomis aprūpina gyventojus pakuočių atliekų surinkimo konteineriais ir rūpinasi, kad būtų teikiama pakuočių surinkimo paslauga.

Įrengus Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius ir analizuojant pristatomų atliekų sudėtį, pastebėta, kad į MBA patenka neproporcingai dideli pakuočių atliekų kiekiai. Per metus susidaro apie 200 tūkst. tonų degių atliekų, kurių didžiąją dalį sudaro pakuotės.

Visų šių pakuočių galutiniam sutvarkymui regioniniai atliekų tvarkymo centrai per metus išleidžia apie 20 mln. eurų ir patiria milžiniškus nuostolius, kuriuos galų gale padengia gyventojai. Nors pagal statistikos duomenis ir pakuočių sutvarkymo dokumentus, didžioji šių atliekų dalis yra perdirbta ir gamintojai bei importuotojai yra atleisti nuo aplinkos taršos mokesčių.

Realiai pakuočių atliekų tvarkymas Lietuvoje per metus turėtų kainuoti apie 80 mln. eurų. Tačiau gamintojai ir importuotojai per metus tam skiria tik 12 mln. eurų. Patyrę verslininkai turėjo suprasti, kad už tokią kainą tinkamai sutvarkyti pakuočių atliekų neįmanoma.

Gėrimų pakuočių gamintojai jau seniai suprato, kad toks „tvarkymas“ veda į aklavietę ir inicijavo gėrimų pakuočių užstato sistemą, kuri duoda puikius rezultatus.

Akivaizdu, kad susidariusi situacija reikalauja ryžtingų permainų, tvarkant pakuočių atliekas. Gamintojų ir importuotojų organizacijos negali būti pakuočių atliekų tvarkytojų įkaitėmis. Jos turi valdyti visą situaciją, skelbti konkursus, prižiūrėti paslaugų teikimą, tiesiogiai atsiskaityti su pakuočių surinkėjais, rūšiuotojais ar perdirbėjais.

Ir patys gamintojai importuotojai turi būti ne pasyviais tų organizacijų nariais, bet aktyviai kontroliuoti sistemą, rūpintis jos plėtra, reikiamų pajėgumų kūrimu, nes jie yra atsakingi už Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintą gamintojų atsakomybės principų įgyvendinimą.

LRATCA ragina kurti skaidrią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir įstatymo nuostatomis įtvirtinti įpareigojimą gamintojams importuotojams sutvarkyti visas pakuočių atliekas.

Apie Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociaciją

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) buvo įkurta 2005 metais. Ji vienija visus dešimt Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrus.

Daugiau informacijos

Algirdas Reipas,

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas

Tel. (8 315) 72842

Mob.tel. (8 698) 45035

El. p.

 

Neliko sąskaitų vietinei rinkliavai surinkti

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

     Informuojame, kad panaikinus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą Marijampolės regione, nuo 2018 m. sausio 1 d.  uždarytos UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro surenkamosios sąskaitos, kurios buvo skirtos rinkliavos lėšoms surinkti. Mokant bankiniu pavedimu, įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą prašome mokėti tik į šias bankų sąskaitas:

AB SEB bankas, a. s. LT15 7044 0600 0210 6862, įmokos kodas 666660

„Swedbank“ AB, a. s. LT89 7300 0101 2757 7413, įmokos kodas 666660

AB DNB bankas, a. s. LT82 4010 0408 0032 7476, mokėti vietiniu pavedimu.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

ATIDUOTUVIŲ IDĖJA PRADEDAMA ĮGYVENDINTI IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Atiduotuvių judėjimas tampa vis populiaresnis visame pasaulyje. Tai – dalinimosi dar gerais daiktais platformos, kuriose žmonės vieni kitiems atiduoda dar tinkamus naudoti, bet jiems jau nebereikalingus baldus, drabužius, avalynę, namų apyvokos daiktus ir kt.

     „UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nuo ateinančių metų sausio mėnesio pradeda įgyvendinti naują projektą “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtra“, – pasakojo projektų administratorė Rita Mincienė. – Vienoje šio projekto dalių, kurią įgyvendins rangovas UAB „Sumeda“,  esame suplanavę atnaujinti esamas apskrityje 6 didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikšteles, esančias visose apskrities savivaldybėse ir prie regioninio sąvartyno, ir įrengti dar 3 naujas tokias aikšteles Gelgaudiškyje, Kudirkos Naumiestyje ir Kybartuose. Šiose aikštelėse bus įrengtos specialios stoginės atliekas paruošti pakartotiniam naudojimui, į kurias žmonės galės  atnešti ir ateiti bei nemokamai pasiimti naudojimui dar tinkamų daiktų“.

      Projektų administratorė sakė, kad dalinimosi daiktais idėja jau seniai žinoma kitose Europos šalyse. Lietuvoje ji dar tik pradeda skintis kelią. Analogiški projektai turėtų būti įgyvendinti ir visoje Lietuvoje.

      „Įgyvendindami šią projekto dalį, mes sieksime aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių tikslų: mažinsime vartojimą, naujų daiktų poreikį, tuo pačiu bus saugomi gamtos ištekliai, energijos resursai, o svarbiausia – mažės atliekų kiekiai, – sakė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Šiai projekto daliai  įgyvendinti yra skirta 680 tūkstančių eurų, iš jų – 85 procentai yra  Europos Sąjungos parama“.

        Visas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro infrastruktūros plėtra“ biudžetas – beveik 4,5 milijono eurų. Per ateinančius dvejus metus už šias lėšas bus atnaujintos apskrityje esančios  arba įrengtos naujos 685 aikštelės konteineriams, bus pakeisti beveik 3000 atliekų konteinerių,  atnaujintos esamos ir įrengtos 3 naujos didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės, bus nupirkta ir gyventojams išdalinta dar 4000 žaliųjų atliekų kompostavimo  dėžių.

         UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius A.Bagušinskas sakė, kad  per 2018-2019 metų laikotarpį įgyvendinus šį projektą atliekų tvarkymo sistema  turės tapti  ne tik dar palankesnė deramam atliekų tvarkymui, jų pakartotiniam naudojimui, bet ir padės didinti atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą.  

Liucija Burbienė,

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

Nuotr. Įvadiniame susirinkime darbų pradžią aptarė užsakovo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro, rangovo UAB „Sumeda“ ir projekto inžinieriaus atstovo UAB „Ademo techninė  priežiūra“ atstovai.

Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      2017 metų lapkričio 13 dieną UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas ir UAB „Ecoservice“ generalinė direktorė Daiva Skrupskelienė pasirašė penkerių metų su galimybe pratęsti dar metams „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo“ sutartį.

    Tikimasi, kad UAB „Ecoservice“ paslaugas marijampoliečiams teikti pradės nuo ateinančių metų antrojo ketvirčio, pasibaigus sutartyje numatytam pasiruošimo laikotarpiui. UAB  „Ecoservice“ pakeis iki šiol nuo 2010 metų liepos atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Marijampolės apskrityje teikusią UAB „Marijampolės švara“.

    Viešojo pirkimo konkurso, kuriam pasibaigus ir pasirašyta sutartis su UAB „Ecoservice“, komisijos pirmininkas, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas Tautvydas Zaveckas sakė, kad pradėjus dirbti naujam atliekų surinkimo operatoriui keisis ir atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo bei mokėjimo už paslaugas tvarka.

    „Atliekų surinkimo operatoriui mokėjimus už paslaugas sudarys dvi dalys – pastovioji ir kintamoji  mokesčio dalys. Pastovioji dalis yra nustatyta visam sutarties laikotarpiui, kintamoji dalis priklausys nuo to, kiek kartų bus pakeliami elektroniniais žymekliais pažymėti mišrių komunalinių atliekų konteineriai, vadinasi, jeigu atliekų turėtojai sukaups atliekų mažiau ir mišrių komunalinių atliekų konteinerius pakėlimams išstums rečiau, atliekų surinkimo operatoriui turėsime mokėti mažiau, – sakė T. Zaveckas“.

    UAB „Ecoservice“ pagal sutartį yra įsipareigojusi  Marijampolės apskrities atliekų turėtojų mišrias komunalines atliekas surinkti ir transportuoti į jų apdorojimo įrenginius už 1 milijono 128 tūkstančių eurų per metus neviršijančią sumą. Dabartiniam atliekų surinkimo operatoriui už atliekų surinkimą ir vežimą Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras vidutiniškai mokėdavo apie 1 milijoną 600 tūkstančius eurų per metus.

Liucija Burbienė, 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

Nuotr. : Sutartį pasirašė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas ir UAB „Ecoservice“ generalinė direktorė Daiva Skrupskelienė.

Aplinkos ministerija neremia neatsakingo atliekų verslo

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS

Gyventojų pinigus pasiima, o įsipareigojimų nevykdo

 

Viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, kad sustojus Marijampolės mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių veiklai bus sulaukta Europos Komisijos sankcijų, o dėl susidariusios padėties kalti Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centras (RATC) ir valstybė, neatitinka tikrovės.

„Situacija yra priešinga, – sako aplinkos viceministras Mindaugas Gudas. – Marijampolės MBA įrenginių operatorius UAB „Neg Recycling“ savo kaltę mėgina permesti valstybės institucijoms. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, atlikę pirmuosius šio operatoriaus patikrinimus, išsiaiškino, kad jis nevykdo savo įsipareigojimų, nors ir gauna gyventojų pinigus už tvarkomas atliekas“.

Gyventojų sumokėtas rinkliavas už komunalinių atliekų tvarkymą Marijampolės MBA operatoriui UAB „Neg Recycling“ sumoka Marijampolės RATC. Preliminariais duomenimis, jau sumokėta apie 1,3 mln. eurų už sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą. Tačiau, kaip parodė Aplinkos ministerijai pavaldžių kontrolės institucijų patikrinimas, šis operatorius nevykdo sutarties sąlygų – negamina kietojo atgautojo kuro, nors tai įsipareigojo atlikti, pasirašęs 10 metų ilgalaikę sutartį.

Iš degiųjų atliekų gaminamas kietasis atgautasis kuras turi atitikti nustatytą standartą. Aplinkos ministerijos duomenimis, standartą atitinkančio kietojo kuro Lietuvoje negamina nei vienas iš regioninių atliekų tvarkymo centrų operatorių.

Viešųjų ryšių skyrius
2017-10-09

PRADĖJO VEIKTI ATNAUJINTA E – SAVITARNOS SISTEMA

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Informuojame, kad sukurta ir pradeda veikti Maroijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro klientų aptarnavimo savitarnos sistema adresu: http://www.maatc.lt/e-savitarna

Pirminiam prisijungimui turite naudoti mokėtojo kodą ir suformuotą slaptažodį, kurie pateikti Jums išsiųsto mokėjimo  pranešimo pirmame puslapyje paryškintame tekste. Po to reikia pasikeisti slaptažodį.

Prisijungę prie e-savitarnos, galėsite matyti Jums suformuotus mokėjimo pranešimus ir Jūsų atliktus apmokėjimus, Jūsų apmokestinamus objektus, pasirinkti pranešimų gavimo elektroniniu paštu paslaugą. Svarbu prisijungus nustatymuose įrašyti Jūsų elektroninio pašto adresą, nes pamiršus slaptažodį prisijungimo lange spaudžiame „Atstatyti slaptažodį“ ir į Jūsų nurodytą elektroninį adresą bus atsiųstas atkurtas pirminis slaptažodis. Prašome naudotis šia savitarnos sistema bei atsisakyti popierinių sąskaitų ir taip prisidėti saugant mūsų aplinką.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro klientų aptarnavimo skyrius

PRAŠOME UŽSISAKYTI INDIVIDUALIUS ATLIEKŲ KONTEINERIUS

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Kuriant Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemą visi atliekų turėtojai privalėjo būti aprūpinti atliekų surinkimo ir rūšiavimo priemonėmis (konteineriais). Dauguma Marijampolės apskrities atliekų turėtojų buvo aprūpinti individualiais konteineriais. Tačiau nemažai daliai ypač Šakių rajono savivaldybės gyventojams iki šiol buvo siūloma naudoti bendrus, kartais gerokai nuo namų nutolusius konteineriais. Į šiuos konteinerius atliekas mesdavo ne tik tie, kam jie buvo priskirti, bet ir pašalinai asmenys.

Pasibaigus UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro dabar vykdomam atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo konkursui, po kurio su atliekų surinkimo paslaugas vykdančiais operatoriais bus pasirašyta nauja sutartis, siekiama, kad kolektyvinių, nuo gyvenamosios vietos gerokai nutolusių konteinerių liktų vis mažiau, o visi pageidaujantys atliekų turėtojai būtų aprūpinti individualiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais.

Gyventojus, kurie dar neturi individualių mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių, kviečiame jau dabar kreiptis ir užsisakyti šiuos konteinerius UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro klientų aptarnavimo skyriuose, esančiuose:

Dariaus ir Girėno g. 7, LT-69216 Kalvarija, tel. (8 343) 21023, mob. tel. (8 652) 45175, el.p.

Vytauto g. 45, LT-69417, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 30 687, el.p.

Vytauto g. 27, LT-68300 Marijampolė, tel. (8 343) 50034, mob. tel. (8 698 17850), el. p.  

Sodų g. 15, LT-71136, Šakiai, tel./faks. (8 345) 51 030, el.p.

  1. Basanavičiaus a. 11-210, LT-70101 Vilkaviškis, tel./faks. 8-342-20700, el. p.

Jūsų atliekas surinkėjai ir vežėjai paims iš privažiuojamos į Jūsų valdą vietos ar kitos patogios su vežėju suderintos vietos.

                                                      UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras