Naujienos

Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojams

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Atkreipiame klientų dėmesį, kad nuo 2016 metų rugpjūčio yra pakeisti mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir pakuočių bei pakuočių atliekų surinkimo Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse grafikai. Perduodant tvarkyti šias atliekas atliekų surinkėjams prašome pasitikslinti jų surinkimo grafikus.

 

2016 metų pradžioje patvirtinti grafikai buvo pakeisti po to, kai šių savivaldybių gyventojai, anksčiau neturėję pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtų mėlynųjų konteinerių, juos gavo ir pradėjo naudotis šių atliekų surinkimo sistema. Pakuočių ir pakuočių atliekos iš gyventojų, naujai gavusių mėlynuosius konteinerius, bus surenkamos tik nuo rugsėjo mėnesio.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

 

Marijampolės regione baigiami dalinti konteineriai stiklo atliekoms

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Jau greitai visi Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių individualių namų valdų gyventojai bus aprūpinti ne tik mišrių komunalinių atliekų konteineriais, mėlynaisiais pakuotėms, pakuočių atliekoms bei plastiko, popieriaus ir metalo antrinėms žaliavoms skirtais konteineriais, bet ir  žaliaisiais konteineriais stiklui.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistema regione sukurta jau senokai – visi gyventojai ir juridiniai asmenys yra aprūpinti mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti skirtais konteineriais.

„Iki šių metų  apie 70 procentų mūsų klientų buvo aprūpinti mėlynaisiais plastiko, metalo ir popieriaus atliekoms skirtais konteineriais, – sakė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Pastebėjome, kad šių atliekų mišrių komunalinių atliekų sraute gerokai sumažėjo, nes gyventojai ėmė rūšiuoti atliekas. Tačiau komunalinių atliekų sraute vis dar daug stiklo atliekų. Šiemet tikimės, kad ir šių atliekų gerokai sumažės, nes Marijampolės regiono individualių valdų gyventojams jau baigiami išdalinti žalieji 120 litrų talpos konteineriai stiklui, gyventojai prašomi atskirti stiklo atliekas  ir perduoti perdirbimui“.

Kartu su stiklo atliekoms skirtais konteineriai gyventojai, kurie pernai nebuvo aprūpinti mėlynaisiais pakuotėms ir antrinėms žaliavoms skirtais konteineriais, gauna ir šiuos konteinerius.

Nuo 2014 metų Marijampolės regione buvo išdalinta 24 tūkstančiai mėlynųjų konteinerių. Šiemet jų dar gaus: marijampoliečiai 3412 vienetų, vilkaviškiečiai 5000 vienetų, šakiečiai 2894 vienetų, Kazlų Rūdos gyventojai 1114 vienetų.  Stiklo atliekoms bus išdalinti 8700 konteineriai marijampoliečiams, 10006 konteineriai vilkaviškiečiams, 9100 konteineriai šakiečiams, 3500 konteineriai Kazlų Rūdos gyventojams. Konteinerių skaičius savivaldybėms paskirstytas atsižvelgiant į gyventojų, gyvenančių individualiose namų valdose, skaičių.

„Mėlynuosius ir žaliuosius konteinerius stiklui bendradarbiaudamos su savivaldybėmis   yra įpareigotos nupirkti gamintojų ir importuotojų organizacijos, – sakė A.Bagušinskas. – Dėl iškilusių  tam tikrų nesklandumų Kalvarijos savivaldybėje, šios savivaldybės gyventojai kol kas dar nėra aprūpinti nei mėlynaisiais pakuotėms, nei žaliaisiais stiklui skirtais konteineriais. Tačiau tikimės, kad  ir jie neliks be atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių“.

Į stiklo pakuočių konteinerius galima mesti nereikalingus stiklainius, butelius, kurių nepriima taromatai, – ant jų užklijuotų etikečių nuplauti nebūtina. Į konteinerius galima mesti ir nedideles stiklo duženas, o stambias būtina vežti į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles. Į stiklo konteinerius negalima mesti veidrodžių, porceliano, krištolo, keramikos duženų, dezinfekcinių priemonių butelių, visų elektros lempučių, televizorių ekranų, langų stiklo paketų, automobilių stiklų. Šios atliekos priimamos didžiųjų atliekų aikštelėse.

„Turime žinoti, kad visų atliekų, kurios išrūšiavus patenka į gyventojams išdalintus mėlynuosius ir žaliuosius konteinerius, sutvarkymas gyventojams nieko nekainuoja, – sakė A.Bagušinskas. – Už jų surinkimą ir sutvarkymą sumoka gamintojų ir importuotojų organizacijos. Kuo geriau išrūšiuosime atliekas, tuo mažiau jų pateks į mišrių komunalinių atliekų, kurių sutvarkymą apmoka gyventojai, konteinerius“.

2014 metais į mėlynuosius pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerius Marijampolės regiono gyventojai išmetė 545 tonas atliekų, 2015 metais – 1958 tonas.

DĖL NAUJOVIŲ PRIIMANT TVARKYTI ATLIEKAS

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

2016 metų balandžio 11 d.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. pasikeitė mišrių komunalinių atliekų priėmimo tvarka į atliekų tvarkymo įrenginius. Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. visos atliekų turėtojų Marijampolės regione atvežtos mišrios komunalinės atliekos bus priimamos tik į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius.

Mišrių komunalinių atliekų priėmimo į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius (toliau – MBA įrenginiai) tvarka:

  1. Atliekų turėtojas, turintis teisę mišrias komunalines atliekas atvežti į MBA įrenginius, atvyksta į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.
  2. Pateikia Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatoriui tinkamai užpildytą atliekų deklaraciją.
  3. Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatorius atlieka kontrolinį svėrimą ir nukreipia transporto priemones į MBA įrenginius.
  4. MBA įrenginių operatorius atlieka įvažiuojančių transporto priemonių svėrimą ir apžiūrą. Registruoja atliekų kiekį, rūšį, atvežusios transporto priemonės valstybinės registracijos numerį, vairuotojo vardą, pavardę kompiuterinėje programoje. Atlikus įvažiuojančių transporto priemonių svėrimą, transporto priemonės nukreipiamos į MBA įrenginių atliekų priėmimo zoną, kurioje mišrios komunalinės atliekos išverčiamos. Transporto priemonėms grįžus į svėrimo įrenginius, MBA įrenginių operatorius atlieka išvažiuojančių transporto priemonių svėrimą, užpildo deklaraciją/atliekų priėmimo pažymą ir transporto priemonę nukreipia į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.
  5. Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatorius atlieka kontrolinį išvažiuojančių transporto priemonių svėrimą.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

MARIJAMPOLĖS REGIONO GYVENTOJAI RŪŠIUOJA

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Šį rudenį projekto „Mes rūšiuojam“ teikiamos galimybės smarkiai išsiplėtė – vaikams ir jaunimui organizuojami patrauklių formų konkursai, stiprios bendruomenės ar aktyvūs gyventojai įgijo galimybę elektronikos ir buitinės technikos atliekas rūšiuoti ir už tai gauti prizų neprisirišant prie juridinių asmenų, o tiesiog registruojantis projekto Ambasadoriais.

Valstybės įvestas naujas mokestis turi skatinti dar kruopščiau rūšiuoti atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos „ Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas“ Nr. XII-1328 (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) ir 2015 m. gruodžio 23 d. priimtas šio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII- 2244.

Įsigaliojusiame „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitime“ nustatytas naujas 3 eurų mokestis į valstybės biudžetą už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingųjų atliekų, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas. Šio mokesčio lėšos bus naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti.

Atliekų šalinimas sąvartynuose yra pigiausias, tačiau laikomas mažiausiai pageidautinu atliekų tvarkymo būdu, nes: prarandami gamtiniai ištekliai; pūvant organinėms medžiagoms sąvartynuose susidaro metano dujos, kurios skatina klimato pokyčius; sąvartynų teritorijos užima didelius žemės plotus; yra rizika, kad filtratas gali užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis.

Todėl tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai visokeriopai skatina atliekų prevenciją, rūšiavimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, ir tik nedidelė dalis atliekų turėtų būti šalinama sąvartynuose.

Kad atliekų turėtojai – gyventojai ir įmonės bei organizacijos – deramai rūšiuotų atliekas ir siektų, kad jų į sąvartynus patektų vis mažiau, Lietuvos Respublikos Seimas įstatymais įteisino naują mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.

„Jeigu atliekos bus kruopščiai rūšiuojamos, jos į sąvartyną nepateks arba į jį bus šalinama tik nedidelė dalis susidarančių atliekų, – sako UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Kuo mažiau atliekų keliaus į sąvartyną, tuo mažiau mokėsime mokesčių už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis“.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainis, nustatytas ir patvirtintas Marijampolės apskrities atliekų turėtojams už faktiškai sutvarkytą atliekų kiekį , buvo 78,56 euro be PVM už toną. Šį įkainį padidinus 3 eurais iki 81,56 euro, mokesčiai atliekų turėtojams turėtų padidėti 3,82 procento.

Liucija Burbienė,
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė

Nustatomos naujos komunalinių atliekų šalinimo Marijampolės regioniniame sąvartyne kainos

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII-1328 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais“ ir „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymo Nr. XII-1328 9 straipsnio pakeitimo įstatymas“. Šiuose įstatymuose įtvirtinama nuostata, kad nuo 2016 metų sausio 1 d. į valstybės biudžetą privalo būti mokamas naujas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir  ateityje kasmet jis bus didinamas. Šį mokestį privalės sumokėti sąvartyno operatorius, kasmet jis bus indeksuojamas valstybės nustatyta tvarka.

Vadovaudamasis minėtais įstatymo dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimais ir atsižvelgdamas į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro eksploatuojamo regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos sąnaudas, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nuo 2016 m. sausio 1 dienos nustatė naujas komunalinių atliekų priėmimo į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną kainas. Įvertinant įvedamą mokestį už aplinkos teršimą, beveik visų komunalinių atliekų priėmimas į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nuo sausio 1 d. pabrangsta. Kadangi sąvartyno operatoriai nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami tik už pašalintas fosfogipso atliekas, šios grupės atliekų šalinimas Marijampolės regioniniame sąvartyne nebrangsta.