Nustatomos naujos komunalinių atliekų šalinimo Marijampolės regioniniame sąvartyne kainos

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII-1328 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais“ ir „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymo Nr. XII-1328 9 straipsnio pakeitimo įstatymas”. Šiuose įstatymuose įtvirtinama nuostata, kad nuo 2016 metų sausio 1 d. į valstybės biudžetą privalo būti mokamas naujas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir  ateityje kasmet jis bus didinamas. Šį mokestį privalės sumokėti sąvartyno operatorius, kasmet jis bus indeksuojamas valstybės nustatyta tvarka.

Vadovaudamasis minėtais įstatymo dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimais ir atsižvelgdamas į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro eksploatuojamo regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos sąnaudas, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nuo 2016 m. sausio 1 dienos nustatė naujas komunalinių atliekų priėmimo į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną kainas. Įvertinant įvedamą mokestį už aplinkos teršimą, beveik visų komunalinių atliekų priėmimas į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nuo sausio 1 d. pabrangsta. Kadangi sąvartyno operatoriai nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami tik už pašalintas fosfogipso atliekas, šios grupės atliekų šalinimas Marijampolės regioniniame sąvartyne nebrangsta.