Pasitarimas dėl mokesčių už atliekų tvarkymą

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

            Balandžio 20 d. Marijampolėje įvyko  visų regiono savivaldybių atstovų susitikimas su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atstovais ir Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro vadovais bei specialistais. Į susitikimą atvyko Aplinkos ministerijos atliekų valdymo skyriaus vedėja Laura Zukė, kiti ministerijos specialistai.

             Aplinkos ministerija inicijavo susitikimą su atliekų tvarkytojais, atliekų tvarkymo sistemos administratoriais ir savivaldybių, atsakingų už atliekų tvarkymą, atstovais,  nes  savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai  raštu, el. paštu, telefonu kelia daug klausimų ministerijos specialistams dėl 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo Taisyklių įgyvendinimo.  

               L. Zukė sakė, kad  panašūs susitikimai jau įvyko ir kituose regionuose, Aplinkos ministerija išklausė išreikštas pastabas dėl problemų, kylančių skaičiuojant mokesčius už atliekų tvarkymą. Vedėja pabrėžė,, kad visos pastabos bus pateiktos svarstyti Vyriausybei, todėl gali atsirasti naujų pakeitimų nustatytoje mokesčių skaičiavimo metodikoje.

              Susitikime dalyvavę savivaldybių atstovai prašė paaiškinti, kaip turėtų būti skaičiuojami mokesčiai mažas pajamas gaunančių namų ūkių atstovams, kad mokesčiai nebūtų didesni už 1 procentą pajamų. Jie klausė, kas turėtų kompensuoti atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, kurios sumažės dėl kompensacijų ir lengvatų.

               Ministerijos atstovai pabrėžė, kad dabar daug dirbama kuriant maisto atliekų atskirą tvarkymo sistemą, ieškoma galimybių dėl Mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių veiklos plėtros. Ši informacija sulaukė susirinkusiųjų priekaištų, kad visos atliekų tvarkymo naujovės sukuriamos taip, kad jos didintų mokesčius už atliekų tvarkymą. Ministerijos atstovams buvo siūloma svarstyti, kaip pertvarkyti sistemą, kad jos išlaikymas kainuotų mažiau. Pavyzdžiui, buvo pateikti pasiūlymai  siekti uždaryti Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamyklas visoje Lietuvoje, nes joms atsiradus gyventojai praranda motyvaciją rūšiuoti atliekas savo valdose.

                              L. Zukė pagyrė Marijampolės apskrities savivaldybes, kad jos sugebėjo susitarti ir priimti nuo 2017 metų  sausio 1 d. vieningus atliekų tvarkymo mokesčių dydžius.