Viešųjų pirkimų informacija (po 2017 m. liepos 1 d.)

Perkančiosios organizacijos UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro  informaciją apie pirkimų skelbimus po 2017 m. liepos 1 d.  (pasikeitus reikalavimams dėl viešųjų pirkimų viešinimo) rasite čia:

http://UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro pirkimo sutartys

 

2016 m. sudarytos sutartys

Data Sutartis
2016-01-11 Mėlyni pakuočių atliekų rūšiavimo konteineriai (20 vnt.)
2016-01-11 Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra” finansinių skaičiavimų paslaugos
2016-01-27 Administracinio pastato rekonstrukcijos projektavimo paslaugos
2016-02-09 Nuotekų ir filtrato išsiurbimas ir išvežimas iš Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos
2016-02-17 Gamtinių dujų administracinėms patalpoms, esančioms Vokiečių g. 10, Marijampolėje, šildymui pirkimas
2016-02-22 Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo paslaugų pirkimas
2016-03-01 Kompostavimo technikos eksploatacijai reikalingų prekių pirkimas
2016-03-14 Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo vykdymo paslaugos
2016-03-17 Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno kaupo matavimo paslaugos (aukštis, tūris) Topografinė – geodezinė nuotrauka pirkimas
2016-03-22 Technikos detalių restauravimo darbų paslaugos
2016-04-25 Dujinių katilų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas
2016-05-10 Internetinės svetainės sukūrimo/atnaujinimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas
2016-05-12 Kompiuterinės programos atliekų turėtojų registro administravimui ir sąskaitų už suteiktas paslaugas rašymui modulio pirkimas
2016-05-12 Darbinių rūbų skalbimo paslaugų pirkimas
2016-06-29   Nuotekų ir filtrato iš Marijampolės regioninio nepavojingųjų  atliekų sąvartyno priėmimo ir tvarkymo paslaugos
2016-09-19 Inertinių atliekų smulkinimo paslaugų pirkimas
2016-09-28  Poveikio aplinkai ir/ar visuomenės sveikatai vertinimas
2016-09-28  Investicijų projekto, viešinimo plano, projektinio pasiūlymo, paraiškos parengimo ir konsultavimo paslaugos
2016-10-03 Nuotekų  ir filtrato išsiurbimo ir išvežimo paslaugų pirkimas
2016-10-28 Komposto laboratorinių tyrimų paslaugų  pirkimas
2016-11-22 Lietaus nuotekų laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas

2015 m. sudarytos sutartys

Data Sutartis
2015-01-08 Uždarytų Marijampolės regiono mažųjų sąvartynų aplinkos monitoringo programų 2015-2019 m. parengimas
2015-03-31 Buldozerio nuomos paslaugos
2015-03-31 Objektų apsaugos paslaugos
2015-04-17 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos 
2015-04-20 Objektų apsaugos paslaugos
2015-04-22 Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 2010 – 2014 metų apibendrinančios monitoringo ataskaitos ir monitoringo programos 2015 – 2019 metams parengimas.
2015-05-08 Žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos
2015-05-11 Suskystintų dujų tiekimas ir dujų talpyklos techninis aptarnavimas
2015-05-25  Transporto valdymo ir kontrolės sistemos ir montavimo paslaugos
2015-05-29 Marijampolės savivaldybės vaikų kolektyvų meninis pasirodymas ir jo techninis aptarnavimas Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro konkurse „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“.
2015-06-17 Pastatų ir įrangos draudimas
2015-06-22 Aplinkos monitoringo vykdymas uždarytuose Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartynuose pagal parengtas monitoringo programų apimtis 2015-2017 metais
2015-07-03 Dujų tinklų aptarnavimas
2015-07-07 Automobilinių svarstyklių (1 vnt. ) metrologinės patikros paslaugos
2015-08-11 Degalų pirkimas
2015-08-11  Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo vykdymo paslaugos
2015-08-27  Vikšrinis buldozeris išperkamosios nuomos būdu pirkimas
2015-09-14  Virtualaus dedikuoto serverio nuomos paslaugos
2015-09-23  Automobilinių svarstyklių (5 vnt. ) metrologinės patikros paslaugos
2015-10-12  Buitinių nuotekų valymo įrenginio AQUAmax classic techninis aptarnavimas
2015-10-13 Nuotekų ir filtrato išsiurbimo ir išvežimo iš Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos
2015-10-15 Cheminių medžiagų ir žvakinių filtrų, reikalingų atvirkštinės osmozės filtrato valymo įrenginio technologiniam procesui, tiekimas ir priežiūra
2015-10-20 Vikšrinio buldozerio Komatsu D61EX kasko draudimas
2015-10-21 Vikšrinio buldozerio privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas
2015-10-29 Kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų pirkimas
2015-11-05 Draudimo paslaugos  klientų aptarnavimo skyriaus patalpoms,  esančioms Vilkaviškyje, J. Basanavičiaus a. 11
2015-11-25 Kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos
2015-12-02 Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus), ne senesnio kaip 1994 m.gamybos ,  pirkimas