Techninių specifikacijų projektai

 

2017 metai

Skelbimo Nr.

Pavadinimas

Paskelbta

Pasiūlymo teikimo terminas

           _

„Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir rekonstravimas“   

 2017-03-16

16.00

 2017-03-27

09.00

 

321989 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius bei didžiųjų ir specifinių priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas TS

2017-03-24

16:30

2017-03-30

16:30

       

2016 METAI

Skelbimo Nr. Pavadinimas Paskelbta Pasiūlymo teikimo terminas
288808 Inertinių atliekų smulkinimo paslaugų pirkimas

2016-08-02

14:00:00

2016-08-18

14:00:00 

289493  Nuotekų ir filtrato išsiurbimo ir išvežimo paslaugų pirkimas 

2016-08-08

16.00

2016-08-18 

16.00

 316678

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas

Pirkimas 316678 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=316678

 

2016-11-25

15 : 30  

 

2016-12-06

15 : 30