Atliekų išvežimo grafikai Kazlų Rūdos savivaldybėje

            Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikai:

  •