Atliekų išvežimo grafikai Kazlų Rūdos savivaldybėje

            Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafikai:

Antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikai: 

             Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikai: