Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai

     UAB „NEG Recycling“, pagal sutartį turinti eksploatuoti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA) Marijampolės savivaldybėje,  nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutraukė mišrių komunalinių atliekų priėmimą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose (MBA). Atliekų vežėjams nurodyta mišrias komunalines atliekas nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. vežti į Marijampolės regioninį sąvartyną, esantį Uosinės k., Marijampolės savivaldybėje.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija